Typ om te zoeken

Facility In the spotlight Woonzorgcentra Ziekenhuizen

1 + 1 is meer dan 2: NuHCaS wil voedings- en zorgsector verbinden

Delen

Ellen Fierens, Flanders’ FOOD 

Bij alle gesprekken die we voerden over voeding in de zorg, kwam één constante factor terug: het moet smakelijk zijn en blijven. Want of het nu over ziekenhuizen, woonzorgcentra of andere zorgcontexten gaat, het belangrijkste is dat mensen voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Om die smaak te verzekeren, bundelden verschillende onderzoeksinstellingen en organisaties de krachten. Onder de noemer NuHCaS gaan zij op zoek naar verbinding tussen de voedingssector en de zorg, opdat beiden elkaars noden beter zouden begrijpen. 

NuHCaS is een samenwerking tussen VIVES, ILVO, Flanders’ FOOD, TUA West  en POM West-Vlaanderen.  

Lien Van den Broeck, VIVES
Lien Van den Broeck, VIVES

“NuHCas is in het leven geroepen omdat er een hoge nood was aan evidence based onderzoek rondom voeding in de zorg. Dat gaat niet enkel om wat je op je bord krijgt, maar ook hoe dat geproduceerd en verwerkt wordt. NuHCas is dus een onderzoeks- en informatiecentrum dat nutrition, health en care samenbrengt.” 

“Een eerste project waar we mee bezig zijn is het FoodCare-project, waarbij zowel VIVES als ILVO als Flanders’ FOOD bij betrokken zijn. Met het project willen we zorginstellingen en voedingsbedrijven in eerste instantie inspireren om dingen anders aan te pakken. In een tweede deel kunnen ze dan hopelijk zelf aan de slag.” 

“Heel concreet werken we bijvoorbeeld vandaag rond kipfilet. Die blijkt na regeneratie te droog te worden, dus gaan we het hele traject van de kip bekijken. Hoe willen de voedingsbedrijven dat die bereid wordt, en hoe pakken zorginstellingen dat aan? Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor regeneratie en hoe beïnvloeden die methodes dan het eindresultaat? Met dat onderzoek willen we de verschillende actoren ook inspireren om zelf aan het testen te slaan.” 

Sarah Pycarelle, Flanders’ FOOD
Sarah Pycarelle, Flanders’ FOOD

“Met het FoodCare-project gaan we op zoek naar de pijnpunten, bij voedingsbedrijven, bij zorginstellingen en in de onderlinge communicatie, en hoe pakken we die aan. Zorgactoren hebben soms noden die niet tot bij de leveranciers komen, en omgekeerd ook. Dus wij willen de twee samenbrengen.” 

“Daarnaast openen we in Roeselare in november ook een onderzoekskeuken, waar alle toestellen staan die nu courant gebruikt worden in de sector, met alle toeters, bellen en sensoren om er ook onderzoek over te doen. Daar zullen onderzoekers van VIVES beginnen met onderzoeken omtrent bereiding. De resultaten daarvan verschijnen nadien op onze website, zodat elke zorginstelling daarmee aan de slag kan.” 

“Wat wel al beschikbaar is, is de roadmap zorg en nutritie, die we hebben samengesteld op basis van gesprekken met de verschillende zorgactoren en voedingsbedrijven. Daarin komen thema’s aan bod als kwaliteit op het bord en de verbinding tussen de primaire sector en de eindconsument, maar ook communicatie met de omgeving en dataverzameling.”  

Marc De Loose - ILVO
Marc De Loose – ILVO

“Ik vind het ongeloofelijk hoe enthousiast het keukenpersoneel vaak is, en hoe gedreven mensen in zorginstellingen aan de slag gaan. Maar ze stoten soms op limieten. En ik denk dat wij kennis kunnen genereren die handvaten kan geven om met die limieten om te gaan. Met kleine inspanningen kunnen we echt vooruitgang boeken. Denk maar aan de kleur van groenten of de sappigheid van vlees.” 

“We hebben als doelstelling natuurlijk om bepaalde processen en producten in detail te gaan bekijken, maar we willen ook de bewustwording stimuleren. Het feit dat er meer en meer gesproken wordt over die voeding, brengt ook iets teweeg.” 

“Maar er zijn ook andere aspecten die we kunnen verbeteren. Zo willen we ook voedselverspilling reduceren. Maar daarvoor moeten we in kaart brengen waar verbetering mogelijk is. Uiteraard kan je er kosten mee besparen, en is het goed voor het klimaat, maar ook er is ook de impact op ondervoeding. Als bij het afruimen blijkt dat een deel van de maaltijd onaangeroerd is, krijgen patiënten misschien ook niet binnen wat ze nodig hebben. Samen met woonzorgcentra willen we gaan kijken waarom dat zo is, en wat de link is met de geserveerde maaltijden. Het bestuderen van voedselverlies op consumentenniveau is ambitieus, maar het kan, en het zal belangrijke inzichten geven om actie te kunnen ondernemen.” 


Bronnen: NuHCaS, VIVES, Flanders’ FOOD 

Website NuHCaS: nuhcas.be 

Website VIVES: vives.be/nl/onderzoek 

Website Flanders FOOD – roadmap zorg en nutritie: flandersfood.com/nl/personalised-foods-and-healthy-diets/zorg 

FoodCare (HBC2020.2706) is een project dat gefinancierd wordt door VLAIO en ondersteund wordt door Flanders’ FOOD. 


LEES OOK:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *