29 nieuwkomers aan de slag in de non-profitsector via IntegraJobs

De non-profitsector voor hulp en zorg aan personen kent de laatste jaren een sterke groei op het gebied van vraag naar personeel.

Tegelijk stellen we een toename vast van het aantal allochtone kandidaten op de arbeidsmarkt. Deze mensen ondervinden echter moeilijkheden bij het zoeken naar werk omdat er geen erkenning is en/of omdat er geen rekening wordt gehouden met hun diploma, ervaring en kwalificaties verworven in hun land van herkomst.

IntegraJobs is een project dat gericht is op de financiering van de reële loonkosten van jobs en opleidingen voor nieuwkomers met een legaal statuut in residuaire en bicommunautaire gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330.02 en 330.04). Werkgevers in deze sectoren hebben de mogelijkheid om één of meerdere nieuwkomers in dienst te nemen.

De eerste resultaten

Ondanks een ingewikkelde start door de gezondheidscrisis, werden vanaf het tweede kwartaal van 2021 de eerste contracten getekend. Eind 2021 werkten er 29 medewerkers dankzij een Integra-financiering.

De functies zijn divers: administratieve medewerkers, chauffeurs/paramedici, opvoeders, psychologen en arbeiders.

Getuigenis van een werkgever die een werknemer heeft aangenomen via het Integra-project

“Het Integra-project is een springplank voor individuele werkgelegenheid en een mooie kans voor werkgevers om ervaring op te doen met nieuwkomers.”

“De dienst integratie van Actiris hielp ons met het definiëren van het profiel waarnaar we op zoek waren.”

“Wij staan voor 100% achter dit project. Heel mooie ervaring!”

FeBi?

https://www.fe-bi.org/FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profitsector.

Het werkveld van FeBi bestrijkt de sectoren van het PC 330 (ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, serviceflats, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra, beschut wonen, diensten van het Rode Kruis & andere diensten binnen de gezondheidszorg), het PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinstellingen), het PC 329.03 (socio-culturele sector) en het PC 337 (aanvullende diensten voor de non-profitsector).

LEES OOK OP ZORG Magazine:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.