Typ om te zoeken

In the spotlight

40% van de mensen met een chronische aandoening stelt zelf zorg uit

Delen

Sinds begin mei wordt niet-essentiële zorg geleidelijk terug opgestart. Maar heel wat personen met een chronische aandoening kregen nog altijd niet de zorg die tijdens de lockdown werd uitgesteld. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde. “We vinden het verontrustend dat zoveel zorg nog niet opnieuw is opgestart. Zeker omdat maar liefst 40% van de patiënten zelf zorg uitstelt,” zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Uit de resultaten blijkt dat de volledige heropstart van zorg helaas nog geen feit is. Maar liefst 40% van de deelnemers stelt zelf nog zorg uit. Mogelijk hebben patiënten angst om besmet te worden of krijgen ze onvoldoende informatie over welke zorg opnieuw is opgestart of nog zal opstarten.

Verder bekeek het Vlaams Patiëntenplatform hoe de heropstart van zorg verloopt bij verschillende zorgverleners. Daaruit blijkt dat heel wat zorg nog niet opnieuw is opgestart. Ter illustratie: 76% van de afspraken bij de kinesitherapeut die werden uitgesteld tijdens de lockdown vonden nog steeds niet plaats. Voor afspraken bij de tandarts en in het ziekenhuis zijn de resultaten vergelijkbaar, respectievelijk 70% en 62%.

Een opvallende vaststelling is dat bij een aanzienlijk deel van de deelnemers zelfs nog geen nieuwe afspraak gepland staat. Bij deelnemers die de komende maanden wel een nieuwe afspraak hebben, valt dan weer op dat de wachttijden tussen de uitgestelde afspraak en de nieuwe afspraak erg variëren. De langste wachttijden lopen op van bijna 5 maanden tot zelfs 7 maanden. Andere deelnemers konden al in de week na de uitgestelde afspraak weer bij hun zorgverlener terecht.

De bevraging toont ook aan dat patiënten die zorg krijgen zich veilig voelen. Ilse Weeghmans: “We zijn blij dat patiënten vinden dat ze goed geïnformeerd worden over de genomen beschermingsmaatregelen en dat ze zich ook veilig voelen dankzij deze beschermingsmaatregelen. Deze hoopgevende vaststelling is te danken aan de bijzondere inspanningen die zorgverleners leveren.”

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van deze bevraging vraagt het Vlaams Patiëntenplatform aan de overheid en de zorgsector:

–      dat ze hun rol opnemen en uitgestelde zorg voor personen met een chronische aandoening terug opstarten;

–      dat er duidelijke keuzes gemaakt worden in de zorg met aandacht voor personen met een chronische aandoening;

–      dat zorgverleners patiënten met een chronische aandoening proactief contacteren;

–      dat er een exit strategie voor personen met een chronische aandoening wordt uitgewerkt;

–      dat blijvend ingezet wordt op informatie naar patiënten;

–      dat mondmaskers voor personen met een chronische aandoening worden terugbetaald;

–      dat wordt ingezet op zorg op afstand (telegeneeskunde);

–      dat een detectiesysteem wordt geïnstalleerd om uitgestelde zorg in de eerste lijn en de ziekenhuizen op te volgen.

Het Vlaams Patiëntenplatform bezorgde zijn rapport met cijfers en aanbevelingen aan de overheidsinstanties en stakeholders. We hopen snel met hen in gesprek te gaan om te bekijken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat er opnieuw meer zorg wordt opgestart. U vindt het rapport in bijlage.

Vorige bevraging

Begin april lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform al een eerste bevraging over uitgestelde zorg. Daaruit bleek dat zorg op grote schaal werd uitgesteld en dat het uitstellen van zorg belangrijke gezondheidsgevolgen heeft. Sinds 4 mei start de niet-essentiële zorg geleidelijk aan opnieuw op. Om in kaart te brengen of de uitgestelde zorg ook daadwerkelijk opnieuw plaatsvond en of patiënten voldoende geïnformeerd waren en zich veilig voelden, lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform deze tweede bevraging.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *