A.S.Z. past voor het eerst innovatieve techniek van pacemakerimplantatie toe die hartfalen vermindert

Recent paste de dienst cardiologie van het A.S.Z. voor het eerst een innovatieve techniek van pacemakerimplantatie toe. Deze techniek, die de elektrode hoger in de wand plaatst dan bij een klassieke pacemakerimplantatie, zorgt ervoor dat het hart op een veel natuurlijkere manier aangezet wordt om samen te trekken, waardoor er minder kans is op hartfalen.
Een pacemaker wordt geplaatst wanneer het hartritme te traag is en aanleiding geeft tot kortademigheid, duizeligheid of bewustzijnsverlies. Via een elektrode (elektrische draad) in de rechterkamer zal een pacemaker een elektrische impuls geven waardoor de hartspier samentrekt.
Bij een klassieke pacemakerimplantatie wordt de kamerelektrode geplaatst in de tip van de rechterkamer. Hierdoor zal het hart samentrekken op een eerder onnatuurlijke manier, waardoor er op termijn een verhoogd risico ontstaat op verzwakking van de hartspier (hartfalen).
Bij de nieuwe techniek wordt de kamerelektrode hogerop in de wand geplaatst tussen de rechter- en linkerkamer. Hierdoor wordt het hart op een veel natuurlijkere manier aangezet om samen te trekken en vermindert de kans op hartfalen. Er zijn slechts enkele centra in België die met deze techniek bezig zijn. Op 17 november 2020 werd deze innovatieve techniek voor het eerst ook toegepast door Dr. Philippe Vanduynhoven en Dr. J. De Pooter (UZ Gent) op een patiënt van het A.S.Z. te Aalst.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.