Aan laadpalen plaatsen gaat veel huiswerk vooraf 

De studieavond elektrische laadinfrastructuur op 24 maart door werking Oost- en West Vlaanderen van ZORG.tech lokte meer dan 75 deelnemers naar het statige Hof Van Gruuthuse in de Gentse Kuip. Een stralende lentedag met iedereen in post-coronamodus: succes was verzekerd. Sprekers waren Tom Cauwelier (Product Manager Electricity Building bij Vinçotte), Sophie Decorte (Sales Engineer Specialist Motion ABB HVAC & DISTRICT ENERGY bij ABB) en Luc Soubry (E-mobility business developmentmanager voor MobilityPlus). 

Na een verwelkoming door Steven Wauters (voor gastheer vdk bank) leidde ZORG.tech bestuurslid Ann Vandycke (Mintus) de avond in met de boodschap dat het hoog tijd was om de courante werking weer op te pikken en met een overzicht van een volle voorjaarsagenda als aanloop naar het langverwachte ZORG.tech CONGRES 2022 Circulair bouwen op 17 juni 2022 (daarover leest u alles in deze uitgave van Zorg & Techniek, nvdr).  

Vier laadmodi 

Tom Cauwelier (Vinçotte) beet de spits af met de vier laadmodi voor elektrische wegvoertuigen en de daarbij horende nodige beschikbare vermogens. In de praktijk is de keuze voor zorginstellingen enkel mode 3 (semisnelle laadinfrastructuur) of mode 4 (snelladers).  

Tom Cauwelier gaf de respectievelijke mogelijke oplaadtijden via verschillende modi en vermogens voor twee concrete voorbeelden van EV’s, een Tesla Model 3 en een Volkswagen ID.4. Algemeen wordt de laadsnelheid bepaald door de impact van de laadparameters op de laadtijdmodus plus het beschikbare vermogen – en de verschillen kunnen enorm groot zijn. Voor zorgorganisaties is daarom het beschikbare vermogen via de netbeheerder dé hoeksteen voor elke strategie rond EV-laadinfrastructuur.  

Ook de mogelijkheid en wenselijkheid van bidirectioneel laden wordt in de toekomst iets waar zorginstellingen bij de keuze voor laadinfrastructuur terdege rekening mee zullen moeten houden.  

Een uitgebreid luik wijdde Tom Cauwelier vervolgens aan (de lacunes in) wet- en regelgeving rond laadinfrastructuur, met daaraan gekoppeld de brandveiligheid en vereiste installatiemaatregelen. 

Netvervuiling 

Sophie Decorte (ABB) wees erop dat de stijgende inzet van laadapparatuur voor elektrische wagens kan leiden tot bijkomende netvervuiling. Harmonische vervormingen vermijden is zelfs een grotere uitdaging dan de energietransitie volgens Sophie Decorte, die aan de hand van een uitgebreide voorstelling de gevaren toelichtte van ‘hogere harmonischen’ op een stroomnetwerk.  

De netspanning heeft een frequentie van 50 Hz. Wanneer er in de spanning ook veelvouden van de basisfrequentie of hogere harmonischen voorkomen, is er sprake van harmonische vervorming of vervuiling. Deze wordt vooral veroorzaakt door niet-lineaire belastingen. De intensieve inzet van EV-laadinstallaties kan de verhoging van de ongewenste netvervorming in de hand werken. Harmonische netvervuiling kan leiden tot extra energieverliezen in het netwerk en vooral voor de zorg impact hebben op de goede werking van gevoelige medische apparatuur. Bovendien is er gevaar voor thermische belasting en dus brandgevaar door overbelasting van de nulgeleiders.  

Om binnen de internationale norm IEEE 519 te blijven, is een oplossing op systeemniveau en niet op componentniveau nodig. Met ultra-lage harmonische aandrijvingen met een actieve front-end kunnen dure harmonische filters kunnen vermeden worden, besloot Sophie Decorte. 

360° strategie 

Voor het plaatsen van EV-laadinfrastructuur zijn een operator, een integrator en een e-mobility service provider nodig en liefst in één, zo stelde Luc Soubry (MobilityPlus), die het belang benadrukte van een 360° strategie.  

Immers, niet de prijs van ‘een laadstation’ telt, wel het totaalconcept en de future proof mogelijkheden en interoperabiliteit met andere service providers. Een gesloten systeem is daarbij niet de juiste keuze, benadrukte Luc Soubry. Bovenop het aantal gewenste parkeerplaatsen moet een strategie bepaald worden rond energetisch vermogen, mobiliteit en tarificatie. Een waterdicht energetisch beheer kan er alleen komen op basis van een analyse die leidt tot een totaalplan dat zeker vijf jaar vooruitkijkt. Uit die energieanalyse moet blijken of transformatoren en netwerk verzwaard moeten worden en nieuwe koppelingen gelegd. Ook een integratie met het bestaande gemeentelijke mobiliteitsplan moet mee op tafel. Een fijnmazige tariefstructuur op maat van elke gebruiker is een middel om de totaalkost van de laadinfrastructuur sterk te drukken. 

Een mobiliteitsbevraging bij de eigen medewerkers kan mee de nieuwe visie op parkeren zijn voor de zorginstelling. Luc Soubry besloot met de bemerking dat een doordacht beleid rond EV-infrastructuur mee het positieve imago van een zorginstelling bepaalt. 

Lees ook op ZORG Magazine:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.