Aandacht voor de mantelzorger, een must in de zorg

Waar iemand ziek wordt of zorg nodig heeft, is meestal ook een mantelzorger te vindende partner van wie ziek wordt, ouders van een kind met een handicap, de zoon of dochter van een ouder wordende moeder…  
Dé mantelzorger bestaat niet … 
In Vlaanderen zorgen naar schatting meer dan 680.000 mantelzorgers voor een familielid, vriend of buur. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Er zijn evenveel soorten mantelzorgers als er zorgsituaties zijn: dé mantelzorger bestaat dus niet. Maar mantelzorgers leveren wel een enorme bijdrage aan een warme samenleving. Zij verdienen hiervoor dan ook alle waardering en erkenning.   
De combinatie van verschillende zorgtaken kan zwaar wegen, zodat overbelasting van de mantelzorger om de hoek kan komen loeren. Oog hebben voor de ondersteuning van mantelzorgers in hun zoektocht naar balans tussen draaglast en draagkracht is daarom belangrijk en zorgt voor een verhoging van hun veerkracht. 

Rik, 56 jaar. ‘Toen mijn vrouw borstkanker kreeg, kwam de combinatie van de zorg voor haar, voor de kinderen en het werk allemaal samen op mij af. Ook emotioneel probeerde ik haar zo goed als ik kon te steunen’. 

Mantelzorger als belangrijke schakel in de zorg 
Een goede ondersteuning van mantelzorgers heeft ook effect op de persoon met een zorgnood. Hen betrekken in de zorgrelatie is hierin een belangrijke voorwaarde. We zien dit als een driehoek waarin de persoon met een zorgnood, de professionele hulpverlening en mantelzorgers wederzijds met elkaar in relatie staan. Door mantelzorgers te betrekken in deze relatie, kunnen zij ook ‘partners in de zorg’ worden. Niemand is immers meer ‘expert’ in de situatie rond de persoon die zorgen nodig heeft dan de mantelzorger zelf.  
Mantelzorgers ondersteunen 
Oog hebben voor de noden van de mantelzorger, met hem afstemmen en hem betrekken in het zorgproces zijn belangrijke manieren om mantelzorgers te informeren en te ondersteunen. Samana zet hier dan ook sterk op in en biedt als mantelzorgvereniging heel wat initiatieven die mantelzorgers kunnen helpen  

  • Infomomenten en webinars rond mantelzorgthema’s versterken mantelzorgers in hun zoektocht naar informatie (bv. rond tegemoetkomingen, statuut, …) 
  • Via interactieve vormingen kunnen mantelzorgers hun veerkracht versterken, zoeken ze samen naar manieren om hun mantelzorgsituatie een plaats te geven (bv. hoe als mantelzorger omgaan met eenzaamheid)Zelf thuis aan de slag gaan kan met een online tool die leert omgaan met een aantal uitdagingen waar je als mantelzorger voor staat 
  • Lotgenotencontacten en een luisterend oor zorgen ervoor dat je je als mantelzorger niet alleen voelt en terecht kan bij iemand die weet wat je doormaakt.  

www.samana.be 
www.samana.be/onlinevorming/  
www.zelfzorgvoormantelzorgers.be
De mantelzorgtelefoon: 078 15 50 20 

[email protected] 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.