Aankoopproces in de zorgsector

Aankoopproces in de zorgsector als hefboom om optimalisaties te realiseren

“Het aankoopproces in de zorgsector, zowel in ziekenhuizen als woonzorgcentra, wordt vaak stiefmoederlijk behandeld. Aankoop wordt te weinig gezien als een proces waarbij verschillende partijen kunnen samenwerken. Het aankoopproces kan een hefboom zijn om tot een kwalitatief resultaat te komen,” opent Jeroen Platevoet, zaakvoerder van Non – Profit Advies Centrale.
 
“Er is op aankoopvlak een groot onderscheid tussen een ziekenhuis en een woonzorgcentrum. Ziekenhuizen beschikken meestal over een eigen aankoopdienst, juridische dienst en een zorgdepartement. Ze hebben te maken met veel aankoopdossiers, grotere bedragen, ze schaffen vaak hoogtechnologische producten aan en dienen rekening te houden met heel wat actoren en stakeholders. In ziekenhuizen is er veelal ook sprake van een planmatige aanpak, processen en procedures. Een WZC heeft meestal geen uitgebouwde aankoopdienst of gespecialiseerde medewerkers terzake. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom woonzorgcentra zich in aankooporganisaties verenigen. In een WZC is de hotelfunctie belangrijk. Daardoor worden eerder een beperkter aantal en minder hoogtechnologische producten en diensten aangekocht, hetgeen het opdoen van kennis omtrent aankopen en wetgeving overheidsopdrachten niet ten goede komt.
 
Daarnaast zijn er zeker wel een aantal overeenkomsten op het vlak van aankoop tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra. De financiële druk ligt overal hoog, normen en wetgeving worden steeds strenger. Daardoor moet er in de zorgsector meer en meer aandacht geschonken worden aan juiste prijs/kwaliteit verhoudingen.”
 

Wet overheidsopdrachten baart kopzorgen

“De “nieuwe” wetgeving overheidsopdrachten (1/7/2013) geeft aankopers en leveranciers de nodige kopzorgen. Het betreft weliswaar een correct beschreven aankoopproces dat echter administratief zeer belastend en erg arbeids- en tijdsintensief is. Bovendien gaat het om een complexe materie. Om zich hier tegen “in te dekken” hebben een groot aantal zorginstellingen gekozen voor “de vlucht vooruit”. Ze hebben begin 2013 nog contracten afgesloten en ontsnappen daardoor tijdelijk aan de verplichtingen van de wet overheidsopdrachten. De bezorgdheid rond de WOO heeft voornamelijk te maken met beperkte budgetten, tijd en kennis. De beperkte aankoopcapaciteit en aankoopmacht dragen bij tot die onzekerheid.”
 

Kostenverhoging

“De WOO is helemaal niet afgestemd op maat van woonzorgcentra. Mede daardoor en uit angst om “fouten” te begaan, primeren administratieve en juridische correctheid op goed aankopen. De meeste risico’s worden daarbij vaak bij de leverancier gelegd waardoor de prijs onredelijk verhoogt. Aankopers beschrijven wat en wie ze kennen. Leveranciers weten dit ook en daaruit vloeien dikwijls duurdere contracten voort. Dat is uiteraard niet in overeenstemming met de doelstellingen van de WOO,” besluit Jeroen Platevoet.
 

Tips voor instellingen

  • Begin er tijdig aan en maak een aankoopplanning op!
  • Ken de mogelijkheden op de markt voor je aan een aankoopdossier begint! Informeer je bij collega’s en leveranciers.
  • Stel jezelf in vraag: “wat en hoe kopen we aan”? Je zal meer winnen dan enkel “bij wie kopen we aan?” in vraag te stellen!
  • Samenaankoop zorgt voor tijdsbesparing, betere voorwaarden, risico beperking en nieuwe inzichten!
  • Een goede (basis)kennis van de WOO laat je toe te focussen op goed aankopen!

 
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.