Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Thuiszorg

Aanmoedigingspremie nu ook voor de sector Thuisverpleging

Delen
De federale regering keurde zonet het voorstel vanuit de sector goed betreffende de aanmoedigingspremie van €985 voor maar liefst 12.977 medewerkers uit de thuisverpleging. Een blijk van erkenning voor de mensen uit de sector die dagelijks op de baan zijn om veilige en kwaliteitsvolle zorg te garanderen.

 

De vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers in de thuisverpleging zaten mee aan de onderhandelingstafel en zijn zeer tevreden met dit resultaat:
“De federale regering erkent met deze premie de uitzonderlijke inzet van onze zorgverleners en toont dat ze de thuisverpleging een warm hart toe dragen. Onze mensen staan, evenveel als andere zorgverleners, in de frontlinie en verdienen hiervoor een gelijkwaardige behandeling. Wij zijn in het bijzonder ook fier dat wij, waar nodig en mogelijk, onze hulp konden en kunnen aanbieden in andere zorgsettings en dit met gemotiveerde thuisverpleegkundigen en zorgkundigen die zich hiervoor vrijwillig aanboden. Deze pandemie toont aan dat het niet uitmaakt waar het zorgbed staat. We zijn erin geslaagd een ongeziene vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de thuisverpleging en met andere zorgpartners mogelijk te maken mede dankzij onze medewerkers”
Concreet zullen alle loontrekkende medewerkers in de thuisverpleging (inclusief jobstudenten en interim-personeel) nog dit jaar een eenmalige premie van €985 bruto ontvangen.
Wij konden dit mogelijk maken dankzij zorgvuldig sociaal overleg binnen de Kamer Thuisverpleging van het Sociaal Maribel Fonds. Dit overleg heeft snel en met resultaat geleid tot een unanieme goedkeuring van een Protocolakkoord bevestigd door de Federale regering en haar minister Frank Vandenbroucke voor verdere uitvoering.

FeBi?

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector.
Het werkveld van FeBi bestrijkt de sectoren van het PC 330 (ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, serviceflats, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra, beschut wonen, diensten van het Rode Kruis & andere diensten binnen de gezondheidszorg), het PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinstellingen), het PC 329.03 (socio-culturele sector) en het PC 337 (aanvullende diensten voor de non-profitsector).

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *