Academisch Ziekenhuis Brussel

Het Academisch Ziekenhuis Brussel krijgt centrum voor medische innovatie

Het Academisch Ziekenhuis Brussel verwelkomt een nieuw Centrum voor Medische Innovatie in het Ziekenhuis (CMIZ). Een jury koos het ziekenhuis na een projectoproep van hub.brussels en de gezondheidscluster lifetech.brussels. Zo wil men ziekenhuizen helpen de nood aan medische innovatie in kaart te brengen.

De bedrijfswereld en de ziekenhuizen hebben elkaar nodig, maar spreken vaak niet dezelfde taal. Het gebrek aan bruggen tussen deze twee werelden werd nog duidelijker tijdens de coronacrisis. Om die reden kwam hub.brussels en lifetech.brussels met het project Centrum voor Medische Innovatie in het Ziekenhuis. Dit krijgt de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het nieuwe CMIZ in het Algemeen Ziekenhuis Brussel bundelt de competenties op het Brusselse grondgebied. Er worden innovaties aangereikt om problemen waarmee patiënten en/of gezondheidswerkers in hun medische praktijk te maken krijgen op te lossen. Denk maar aan de nood aan nieuwe technologieën in het operatiekwartier of een betere begeleiding op lange termijn van oncologiepatiënten.

“Dankzij deze nieuwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Brussel willen we onze ondernemers aanmoedigen om samen oplossingen te creëren met de eindgebruikers. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe de economie als versneller kan optreden voor maatschappelijke veranderingen met als doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en het welzijn van de burgers te verbeteren,” zegt Isabelle Grippa, directeur van hub.brussels.

Een pilootproject dat moet blijven

Eind februari werd een projectoproep gelanceerd bij de Brusselse ziekenhuizen. Vijf instellingen dienden een dossier in. De jury koos de winnaars op basis van criteria zoals het nodige personeel en de financiële middelen, de motivatie en de overeenstemming met de strategische prioriteiten, de innovatieprojecten die al in het verleden werden op touw gezet en de geplande acties om de continuïteit van het project te garanderen.

Het is immers de bedoeling om deze stap en de methodologie ook na de 18 maanden – die de uitrol van het CMIZ in beslag zal nemen – te laten doorlopen samen met de teams van lifetech.brussels. Tijdens deze periode wordt ondersteuning verleend op vlak van projectbeheer, contacten met de bedrijfswereld of de innovatiestrategie.

Dit CMIZ in het Academisch Ziekenhuis Brussel vormt een pilootproject dat, laten we hopen, andere ziekenhuizen uit het Brussels Gewest kan inspireren en aanmoedigen om hetzelfde voorbeeld te volgen binnen de ontwikkeling van een echte innovatiecultuur. Zo zullen meer bedrijven hun oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en uitrollen op het terrein, in rechtstreekse samenwerking met alle spelers die hier baat bij hebben.

“Het is een inspirerend en boeiend project”, zegt Renaud Witmeur, CEO van het Academisch Ziekenhuis Brussel. “De CIMH wordt de katalysator die onze teams verenigt en in staat stelt een ‘Academisch Ziekenhuis Brussel’-ondernemingsgeest waar te maken. In het Academisch Ziekenhuis van Brussel zijn we ervan overtuigd dat de identificatie van de behoeften moet komen van de actoren op het terrein die het dichtst bij de patiënten en hun realiteit staan: een bottom-up innovatieproces. Door gebruik te maken van al deze innovaties zullen we de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg die we aan onze patiënten verlenen versterken en zullen we voldoen aan hun verwachtingen op het vlak van toegankelijkheid, kostprijs en dienstverlening.”

LEES OOK OP ZORGMAGAZINE:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.