149a292670d03e1092b22a752369f719_f2442.jpg

Aedifica investeert opnieuw in 2 woonzorgsites in Nederland

Deze investering in Nederland is een nieuwe stap in de ontplooiing van de investeringsstrategie van Aedifica in Europa. Deze strategie is toegespitst op de noden die voortvloeien uit de vergrijzingsgolf, en dus bij uitstek op de huisvesting voor senioren.

Nederland biedt op dit vlak belangrijke investeringsopportuniteiten. De groei en consolidatie van de particuliere zorgoperatoren is er net begonnen en, zoals in andere Europese landen, zal de rol en het belang van gespecialiseerde zorgvastgoedinvesteerders zowel in de particuliere als in de reguliere zorgsector er ongetwijfeld nog toenemen. Aedifica startte kort geleden een lange termijn-verhaal in Nederland, zoals eerder in België en Duitsland. 

De twee gebouwen zijn kleinschalige woonzorglocaties in het midden- tot hogere segment van de markt en zijn gericht op de huisvesting van senioren met (hoge) zorgbehoeften, in het bijzonder met een dementie-indicatie.

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica startte kort geleden een lange termijn-verhaal als investeerder in zorgvastgoed in Nederland, zoals eerder in België en Duitsland. Met deze nieuwe investering vult Aedifica haar Nederlandse portefeuille verder aan, die weldra 7 bestaande of in aanbouw zijnde zorgresidenties van uitstekende kwaliteit telt.” 

Zorgresidentie Martha Flora Lochem is gelegen in Lochem (33.000 inwoners, provincie Gelderland). De zorgresidentie ligt in een residentiële wijk. Het gebouw werd volledig herontwikkeld in 2010 om 13 residenten te huisvesten in een uitzonderlijk kader. Na de voltooiing van een reeds geplande uitbreiding, zal het gebouw 15 residenten kunnen ontvangen.

Zorgresidentie Martha Flora Rotterdam is een nog te bouwen residentie (nieuwbouw) gelegen in een residentiële wijk in Rotterdam (631.000 inwoners, provincie Zuid-Holland). De locatie ligt ongeveer 6 km ten noorden van het stadscentrum, in de nabijheid van een groot park en verschillende recreatiemogelijkheden. Het gebouw zal naar verwachting worden voltooid begin 2018 en zal ca. 34 residenten kunnen ontvangen. 

Deze investeringen zullen worden uitgevoerd via Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%- dochtervennootschap, als volgt: 

  • Martha Flora Lochem: Aedifica Nederland BV heeft de eigendom van de site verworven op 31 mei 2016. De conventionele aanschaffingswaarde van deze site bedraagt ca. 2 miljoen €. 

  • Martha Flora Rotterdam: Aedifica Nederland BV heeft op 1 juni 2016 een principeakkoord gesloten met het oog op het verwerven van de site onder opschortende voorwaarden van onder meer de aflevering van de bouwvergunning en de oplevering van het gebouw. Het turnkey bouwproject zal gerealiseerd worden door HD Projectrealisatie. De conventionele aanschaffingswaarde van de site zal ca. 8 miljoen € bedragen.

De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. 

De sites worden uitgebaat door de groep Martha Flora, een Nederlandse onderneming die gespecialiseerd is in de zorg voor personen met dementie. Martha Flora is aanwezig op de particuliere markt voor seniorenzorg sinds 2010. De groep exploiteert thans een zestal locaties en zal in de nabije toekomst nog verschillende sites in exploitatie nemen. De huurovereenkomsten die gesloten werden voor deze sites zijn niet-opzegbare triple net huurovereenkomsten van 20 jaar. Het initiële brutohuurrendement (triple net) op een conventionele aanschaffingswaarde van ca. 10 miljoen € is in lijn met de vorige transacties van Aedifica in Nederland. 

Na de acquisitie van Martha Flora Lochem die vandaag afgerond is, bedraagt de reële waarde van Aedifica’s portefeuille van vastgoedbeleggingen in exploitatie ongeveer 1.119 miljoen €. De vastgoed beleggingen in exploitatie van Aedifica tellen 165 panden, met een totale bebouwde oppervlakte van ca. 544.000 m2, voornamelijk bestaande uit:

  • 80 sites voor huisvesting van senioren met een capaciteit van 7.351 bewoners; 

  • 865 appartementen; 

  • en 6 hotels met 521 kamers. 

Bron: eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.