Weimar_arnhem_zorganderstv_aedificaHR.jpg

Aedifica investeert opnieuw in Nederland

Deze tweede investering in Nederland is een nieuwe mijlpaal in de ontplooiing van de investeringsstrategie van Aedifica in Europa. Deze strategie is toegespitst op de noden die voortvloeien uit de vergrijzingsgolf, en dus bij uitstek op de huisvesting voor senioren. Nederland biedt op dit vlak belangrijke investeringsopportuniteiten.

De groei en consolidatie van de particuliere zorgoperatoren is er net begonnen en, zoals in andere Europese landen, zal de rol en het belang van gespecialiseerde zorgvastgoedinvesteerders zowel in de particuliere als in de reguliere zorgsector er ongetwijfeld nog toenemen. Aedifica startte kort geleden een lange termijn-verhaal in Nederland, zoals eerder in België en Duitsland.

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica startte kort geleden een lange termijn-verhaal in Nederland, zoals eerder in België en Duitsland. Met deze tweede investering vult Aedifica haar Nederlandse portefeuille verder aan, die thans 5 bestaande of in aanbouw zijnde zorgresidenties van uitstekende kwaliteit telt.” 

Stepping Stones Home & Care

Zorgresidentie Saksen Weimar is een kleinschalige woonzorglocatie in het midden- tot hogere segment van de markt en is gericht op de huisvesting van senioren met (hoge) zorgbehoeften, gelegen in Arnhem (150.000 inwoners, provincie Gelderland). De zorgresidentie ligt in een residentiële wijk, naast het park Klarendal. Het gebouw was oorspronkelijk een kazerne uit de jaren 40 en werd in 2015 helemaal herontwikkeld om 42 residenten te huisvesten in een uitzonderlijk kader. 

Deze investering is uitgevoerd via Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%- dochtervennootschap. Zij heeft de eigendom van de site Saksen Weimar verworven op 13 mei 2016. De conventionele aanschaffingswaarde van deze site bedraagt ca. 8 miljoen €. 

De site wordt uitgebaat door de groep Stepping Stones Home & Care, een Nederlandse onderneming die aanwezig is op de particuliere markt voor seniorenzorg sinds 2007. Stepping Stones Home & Care exploiteert thans een tiental locaties en stelt 140 medewerkers tewerk. De groep zal in de nabije toekomst nog verschillende locaties in exploitatie nemen. 

Aedifica verheugt zich over deze nieuwe samenwerking met een kwaliteitsvolle speler in de Nederlandse sector van huisvesting voor senioren. 

De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net huurovereenkomst van 20 jaar. Het initiële brutohuurrendement (triple net) bedraagt ca. 7%. 

Aedifica realiseert aldus een nieuwe belangrijke investering in het segment van huisvesting voor senioren na de kapitaalverhoging van 153 miljoen €4, die met succes is afgerond op 29 juni 2015.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.