AFTSH

AFTSH: Vooruitgaan door samen te werken

De verantwoordelijken van de technische en infrastructuurafdelingen van ziekenhuizen en rust­huizen een uitwisselings- en ontmoetingsplatform aanbieden is het hoofddoel van de AFTSH. We stellen u een vzw voor die ervaringen delen essentieel vindt.


AFTSH is de Franstalige tegenhanger van Zorg.tech
“We hebben almaar meer contacten met ons Nederlandstalige equivalent Zorg.tech, waarmee we graag een gezamenlijk evenement zouden willen organiseren”, legt Jean-Luc Régal uit. “Het doel bestaat erin om de territoriale en taalbarrières te overwinnen om alle kennis en ervaring te delen.” “Wij zien tegenhangers immers niet als concurrenten, maar willen juist samenwerking”, zegt Laurence Caussin. “Iedereen wint als kennis wordt gedeeld.”


 
De Franstalige vereniging van technische, energie- en veiligheidsverantwoordelijken van de ziekenhuizen en rusthuizen (Association francophone des responsables techniques, d’énergie et de sécurité des institutions hospitalières et maisons de repos – AFTSH) volbrengt haar opdracht door middel van vier studiedagen en twee publicaties per jaar, een website, een blog en een forum dat toegankelijk is voor de 180 leden van de VZW. Dit jaar organiseerde de vereniging ook voor de eerste keer een congres, dat het beoogde succes kende. “Het congres ging over de accreditatie en mocht 130 deelnemers verwelkomen”, zegt een glunderende Laurence Caussin, secretaresse van de Raad van Bestuur (RvB) van de AFTSH. “Het evenement ging vooral in op de technische aspecten en heeft het mogelijk gemaakt om de behandelde problematiek in een tabel te vatten. Dit beknopte repertorium van gegevens is heel erg nuttig voor de technische diensthoofden van de verzorgingsinstellingen omdat het nog nergens anders te vinden is.”
 
 

Vier jaarlijkse conferenties

De vzw hoopt binnenkort zeker nog eens een congres te kunnen organiseren, maar concentreert zich toch vooral op haar vier jaarlijkse studiedagen. Die exclusief voor leden bestemde evenementen willen in hoofdzaak het delen van ervaringen en expertise bevorderen. “Idealiter proberen wij één dag te organiseren die zich in het bijzonder tot de preventieadviseurs richt, maar tevens voor de technische verantwoordelijken interessant is, één dag die eerder op de rusthuizen toegespitst is en twee dagen die gewijd zijn aan de puur technische aspecten van de gebouwen”, verduidelijkt Jean-Luc Régal, voorzitter van de RvB. “Voor elk van die studiedagen kiezen we een thema, een gezondheidsinstelling die het evenement wil hosten en een partnervereniging die met het gekozen onderwerp verband houdt.”
 
Die themadagen worden opgedeeld in meerdere fasen. In de voormiddagen zijn er spreekbeurten, terwijl de namiddagen gewijd worden aan een geleid bezoek in de instelling waar de studiedag doorgaat. “We voorzien de hele dag door in lange pauzes om de uitwisselingen tussen deelnemers aan te moedigen”, onderstreept Laurence Caussin. “Informatie delen en gezellig samenzijn behoren immers tot onze stichtende uitgangspunten en staan daarom centraal op onze evenementen.” De beperking van het aantal deelnemers, dat nooit meer dan 40 à 50 personen bedraagt, is ook bedoeld om het nastreven van die waarden te ondersteunen.
 
 

Verder gaan in het delen

Naast vier studiedagen organiseren brengt de AFTSH tweemaal per jaar het tijdschrift aftsh info uit. De oplage bedraagt 700 exemplaren en de bedeling gebeurt onder de leden en partners. Het blad bevat informatieve artikels, getuigenissen van technische en infrastructuurverantwoordelijken, voorstellingsdossiers van lopende of komende projecten enzovoort én de agenda met de evenementen van de vereniging.
 
De vzw beschikt ook over een website, een blog en een forum waar leden informatie kunnen delen. “Wanneer een lid een vraag stelt op het platform, wordt die vraag naar 180 personen gestuurd die elk hun expertisedomein hebben”, legt Jean-Luc Régal uit. “Het idee is altijd om uitwisseling te krijgen, dat is ons hoofddoel.”
 
 

Moeilijke tijden overwonnen

De AFTSH en haar evenementen genieten op heden dan wel van een groeiende populariteit, maar dat is ooit wel anders geweest. Opgericht in de jaren 1980 door een handvol technische diensthoofden van ziekenhuizen in Henegouwen, had de vzw – die indertijd stond voor “de Franstalige vereniging van de technische en veiligheidsverantwoordelijken van de ziekenhuizen” (Association francophone des responsables techniques et de sécurité des institutions hospitalières) – veel succes in de jaren 1990, om vervolgens een terugval te kennen begin jaren 2000.
 
Het aantreden van een nieuw team in de raad van bestuur in 2009 blies de vzw nieuw leven in. Sindsdien blijft de vereniging maar evolueren en groeien, met de ambitie om zich als een hoofdrolspeler te positioneren op het gebied van het verdedigen en promoten van de belangen van de technische diensthoofden van ziekenhuizen en rusthuizen. “Doordat drie energieverantwoordelijken van diverse instellingen deel uitmaken van de nieuwe harde kern van de vzw, werden de energieverantwoordelijken in de nieuwe statuten opgenomen en hetzelfde gebeurde voor de rusthuizen enkele jaren later”, licht Laurence Caussin toe.
 
 

De vooruitzichten almaar verruimen

De AFTSH is fier op wat ze verwezenlijkt heeft, maar is niet van plan om op dit punt al te stoppen. Nu gaat ze helemaal voor het invoeren van een reglementair toezicht. “Dat bestaat al op het vlak van veiligheid en preventie, maar niet op het technisch vlak”, betreurt Jean-Luc Régal. “Daarom willen wij het laten introduceren.” De oprichting van werkgroepen rond bepaalde problematieken maakt ook deel uit van die plannen. “Zoals accreditatie, bijvoorbeeld, zodanig dat de ziekenhuizen samen in plaats van elk afzonderlijk stappen ondernemen”, verduidelijkt Laurence Caussin. “De werkgroep is immers een goed instrument om het denkproces te voeden.”
 
 

Grensoverschrijdend werken

Een laatste ambitie van de AFTSH ten slotte is de samenwerking met haar Belgische en buitenlandse tegenhangers fors uit te breiden. “We hebben almaar meer contacten met onze Franse collega’s van de vereniging H360 (Association nationale des cadres et experts techniques, nvdr) en de FIIH (Fédération internationale de l’ingénierie hospitalière, nvdr), die op het congres trouwens een spreekbeurt hebben gegeven, alsook met ons Nederlandstalige equivalent Zorg.tech, waarmee we graag een gezamenlijk evenement zouden willen organiseren”, legt Jean-Luc Régal uit. “Het doel bestaat erin om de territoriale en taalbarrières te overwinnen om alle kennis en ervaring te delen.” “Wij zien die tegenhangers immers niet als concurrenten, maar willen juist samenwerking”, besluit Laurence Caussin. “Iedereen wint als kennis wordt gedeeld.”
 
 
Dit artikel verscheen in editie 017 van het magazine Zorg&Techniek (zorg.tech)
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.