Algemene Raad keurt budget ziekteverzekering unaniem goed

De Algemene Raad van het Riziv met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en regering, heeft zopas het budget gezondheidszorg 2022 unaniem goedgekeurd. Voor het eerst is bijna 124 miljoen euro bestemd voor gezondheidszorgdoelstellingen. ‘De unanieme goedkeuring toont aan dat het alle betrokken partijen menens is om onze gezondheidszorg op een andere manier in te richten’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College. 

31,8 miljard euro is er in 2022 voorzien voor de terugbetaling van uitgaven in de gezondheidszorg. Dat is een stuk meer dan vorig jaar, onder meer dankzij de groeinorm van 2,5 procent. Die staat ingeschreven in het regeerakkoord. Het extra geld moet vooral dienen om gezondheidszorgdoelstellingen en een lagere factuur voor de patiënt te realiseren. Voor 2022 is daarvoor alvast een bedrag van bijna 124 miljoen euro uitgetrokken.

Gezondheidszorg rond de patiënt

Dat geld zal onder meer dienen om de financiële toegankelijkheid van gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren en dus de gezondheidsongelijkheid te verminderen. Zo komt er onder meer geld voor mondzorg waar vandaag nog te weinig terugbetaling voor voorzien is, voor het verlagen van de maximumfactuur voor patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en het uitbreiden van het derde betalersysteem. Er komen acties om het geneesmiddelengebruik te beheersen, onder meer voor slaap- en kalmeermiddelen. En er zijn extra investeringen in bijkomende preventieve maatregelen voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes, kinderen met obesitas, jongeren met psychiatrische problemen, enz. 

‘Het bedrag lijkt mogelijk bescheiden, maar het is de start van een fundamentele ommekeer in de manier waarop we onze gezondheidszorg inrichten’, reageert Luc Van Gorp. ‘De focus bij de besteding van het budget zal veel meer komen te liggen op meetbare doelstellingen, vanuit de noden van de bevolking en een brede visie op gezondheid, en met een continue opvolging en bijsturing van de acties waar nodig. Die doelstellingen zullen ook de samenwerking tussen verschillende zorgverleners bevorderen en daardoor de patiënt echt centraal stellen. Essentieel daarbij is dat de regering middelen voorziet voor een veilig gedeeld elektronisch patiëntendossier.’

Hoopgevend signaal

Nadat het Verzekeringscomité twee weken geleden al groen licht gaf voor het begrotingsvoorstel, keurde de Algemene Raad van het Riziv de begroting vandaag definitief goed. Dat gebeurde unaniem. Luc Van Gorp: ‘Het is een zeer hoopgevend signaal dat ziekenfondsen, sociale partners en regering voor de hervorming van onze gezondheidszorg op dezelfde lijn zitten, want het is uiteindelijk via sociaal overleg dat de verandering gerealiseerd zal worden. Ook al is dit nog maar een eerste stap, het geeft wel de richting aan die we de komende jaren zullen wandelen.’

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de ziekenfondsen

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.