"Alle kledij heeft een chip"

Het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares heeft een eigen wasserij, maar besteedt het gros van het wasgoed uit aan een privébedrijf. Dat heeft heel wat expertise in huis en ondersteunt het ziekenhuis om alles in goede banen te leiden.
Vijf dagen per week haalt een externe wasserij, Dumoulin, in het ziekenhuis Maria Middelares vuil wasgoed op en brengt ze propere was mee. Het gaat dagelijks om een grote volle vrachtwagen met aanhangwagen. Dit geeft aan hoe gigantisch de berg wasgoed wel is. Een groot deel bestaat uit zogeheten plat linnen: lakens, kussenslopen, dekbedden, handdoeken, washandjes… Er is ook de beroepskledij die de medewerkers en artsen dragen. Maria Middelares-Dumoulin beschikt over een systeem dat het mogelijk maakt goed op te volgen hoeveel propere en vuile kledij er is zodat er nooit tekorten opduiken. Medewerkers nemen hun kledij bij de start van hun shift niet zomaar van de rekken, de distributie gebeurt geautomatiseerd. Alle propere kleding hangt in een gesloten voorraadkamer. Alleen de medewerkers die de rekken aanvullen, kunnen er binnen. Zo blijft de hygiëne optimaal. In de ruimte ernaast is er een kaartlezer. Medewerkers die arbeidskledij nodig hebben, houden hun badge voor de kaartlezer en op het scherm verschijnt de code van het luik dat zal opengaan zodat ze het gevraagde kledingstuk kunnen nemen. In een snel tempo wordt het juiste kledingstuk naar het juiste luik gebracht, iets dat ook geautomatiseerd verloopt. Alle kledingstukken zijn gelabeld en gechipt zodat er een perfecte registratie mogelijk is.
“Het systeem bestaat uit een KUA en een KIA. KUA staat voor kleding-uitgifteautomaat en KIA voor kleding-ingaveautomaat waar medewerkers hun gebruikte pak kunnen achterlaten. Niet alleen geven we als richtlijn mee dat het belangrijk is dagelijks propere beroepskledij aan te trekken, dit omwille van persoonlijke hygiëne, maar ook voor de uitstraling naar de patiënten en de bezoekers. Indien nodig mogen medewerkers dezelfde dag een proper kledingstuk halen. Door de informatisering is het perfect mogelijk alles goed bij te houden. De wasserij ondersteunt ons hierin”, zegt Peter Dierickx, facilitair directeur in AZ Maria Middelares.
Industrieel wasproces
Alle beroepskledij is van een hoge kwaliteit want de stoffen moeten tegen veel bestand zijn en een industrieel wasproces kunnen doorstaan. Het ziekenhuis wil ook dat de beroepskledij een lange tijd in omloop kan blijven en dus duurzaam is. “Bovendien is het essentieel dat het pak goed zit en voldoende bewegingsvrijheid toelaat, rekening houdend met ergonomie. Hierover wordt grondig overlegd door afgevaardigden van zowat alle takken van het ziekenhuis”, aldus Peter Dierickx. Het linnen moet niet alleen grondig kunnen gewassen worden. Er spelen nog andere factoren een rol. Voor de nieuwbouw werd de bestaande bedopmaak kritisch bekeken. Er werd gekozen voor hoeslakens omwille van het comfort en de rekbaarheid. De bedopmaak werd eenvoudiger voor de medewerker en comfortabeler voor de patiënt. Textiel is dus voor ziekenhuizen een belangrijk aandachtspunt.

“Alle beroepskledij is van een hoge kwaliteit want de stoffen moeten tegen veel bestand zijn en een industrieel wasproces kunnen doorstaan.”

Proces
Het is de taak van verpleegkundigen om de kussenslopen, hoeslakens en de dekbedden weg te nemen. Handhygiëne is dan ook heel belangrijk. Het linnen dat naar de externe wasserij gaat, wordt daar na de wasbeurt ook voorgesorteerd. Naast de kledij, hebben ook alle dekbedden een chip. De wasserij weet hoeveel lakens en dekbedden de afdelingen nodig hebben en stelt op basis daarvan karren samen via een automatisch magazijnsysteem voor order-picking.
De karren worden bij het lossen met behulp van codes op de juiste plaats in een lange gang gezet. Medewerkers van Maria Middelares gaan het wasgoed daar ophalen en kunnen onmiddellijk de voorraad in de linnenkamer aanvullen. “Je moet het als een proces met heel wat facetten bekijken, het gaat om een volledige linnenservice waarbij alle zorgen overgenomen worden door de wasserij. We maken gebruik van karren van de wasserij. Die moeten vlot rijden want onze medewerkers leggen er dagelijks kilometers mee af.” Ook hygiëne speelt een rol. Alles is verpakt in plastic dat pas verwijderd wordt als het linnen in gebruik wordt genomen, een wettelijke verplichting van de Hoge Gezondheidsraad. Er is ook een fysieke scheiding tussen het propere en vuile linnen dat in een andere ruimte verzameld wordt. In de spoelruimte of “utility” staan karren met grote zakken. Als die vol zitten, maakt men de zak dicht en gaat de kar naar de plaats waar de wasserij alles komt ophalen. De medewerkers die de karren ophalen, komen dus niet rechtstreeks in contact met de vuile was. De karren worden na iedere ophaling gereinigd en ontsmet.

“Er is een fysieke scheiding tussen het propere en vuile linnen dat in een andere ruimte verzameld wordt.”

Uitbesteden
“Het concept om wasgoed uit te besteden aan een wasserij bestaat al ruim twintig jaar. We stellen vast dat er steeds meer expertise is en dat de technologie gunstig evolueert. Het gaat om industriële wasserijen die heel veel wasgoed verwerken en per type linnen met specifieke producten werken. We werken al vijfjaar zeer goed samen met Dumoulin. De contracten hebben telkens een looptijd van meerdere jaren”, zegt Peter Dierickx.
In zowat 90% van de ziekenhuizen wordt de was uitbesteed. “Er kwamen strenge milieunormen waardoor het nodig was te investeren in apparatuur en afvalverwerking. Vraag was of dat de core business van een ziekenhuis is. Voor velen is het een trigger om samen te werken met gespecialiseerde wasserijen. Omdat zij grote volumes verwerken, kunnen ze investeren in hoogtechnologische machines. Zij beschikken bijvoorbeeld ook over knowhow om het waterverbruik fel te reduceren”, aldus Peter Dierickx.

“In een snel tempo wordt het juiste kledingstuk naar het juiste luik gebracht, iets dat geautomatiseerd verloopt.”

Industriële wasserijen zijn uiteraard ook op de hoogte van de vereiste normen. De wasserij waarborgt de microbiologische kwaliteit van de was door hun kwaliteitsmanagementsysteem. Deze omvat zowel de eisen van de EU-regelgeving, de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad als de normen van het RABC- en C4Q-label. Om deze kwaliteitslabels te behalen en aan de nodige eisen de voldoen, worden er verschillende procedures en controles uitgevoerd.Zo neemt men geregeld stalen van het spoelwater, het ziekenhuis krijgt daarover rapporten. Er mogen bijvoorbeeld geen kolonievormende eenheden (KVE) terug te vinden zijn. Ook de eigen wasserij wordt twee keer per jaar gecontroleerd om na te gaan of de hygiëne optimaal is.
Meerwaarde
Peter Dierickx wijst er op dat de uitbesteding een meerwaarde is. Het gaat niet alleen om het wassen en het transport. De wasserij volgt het databeheer op. Bij alle stukken gaat men na of ze nog in een goede staat zijn. Kapotte kleding en lakens gaan er uit zodat de afdelingen steeds over goed materiaal beschikken en niet voor verrassingen komen te staan. “De wasserij houdt inventarissen bij zodat we de kosten goed kunnen opvolgen en eventueel het beleid kunnen bijsturen. Dat gebeurde vroeger soms vanuit een buikgevoel, nu hebben we cijfers in de hand. Ook het hele traject dat vuil en proper wasgoed aflegt, hebben ze mee aangestuurd zodat het zo efficiënt mogelijk verloopt. Het leidde er ook toe dat de interne processen herbekeken werden. Zo was het jarenlang de gewoonte om een steeklaken op het bed te leggen, maar dat is niet meer nodig. Het betekent minder werk en minder was waardoor de kosten daalden.
Eigen wasserij blijft nodig
Een eigen wasserij in een ziekenhuis blijft noodzakelijk. Het ziekenhuis is zo ontworpen dat de patiënten veel daglicht hebben. Op warme dagen is er zonwering. Daarnaast zijn er ook gordijnen die desgewenst voor privacy zorgen. Die worden in de eigen wasserij gereinigd. “Ook delicaat linnen wassen we zelf, denk aan slabbetjes en tetradoeken van de kraamafdeling. We wassen ook zelf de beroepskledij van de onthaalmedewerkers en de jassen van de ambulanciers en technische dienst. De doorlooptijd en het wasproces zijn verschillend van de andere beroepskledij in het ziekenhuis, dat is voor ons haalbaar”, aldus Peter Dierickx. Op de afdeling pediatrie en in sommige wacht- en consultatieruimtes is er speelgoed. Dat wordt zo uitgekozen dat het geregeld gewassen kan worden, wat ook intern gebeurt. Dan zijn er nog het fixatiemateriaal, de poetsdoeken en de vlakmoppen, rescuesheets…
Matrassen en hoofdkussens hebben een coating en kunnen afgewassen worden, dat gebeurt manueel. In geval van een infectie gebeurt dat met specifieke producten en volgens bepaalde procedures. Douchegordijnen worden na gebruik gewassen in de interne wasserij. Patiënten die geen mogelijkheid hebben hun kledij thuis of via mantelzorg te laten wassen, kunnen dit in de ziekenhuiswasserij laten doen. Dit is eerder uitzonderlijk en gebeurt altijd in overleg met de sociale dienst.”

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.