Typ om te zoeken

In the spotlight Techniek Ziekenhuizen

Alles wat u moet weten over het nieuwe AREI

Delen

Het AREI – Bijbel voor de elektricien – onderging op 1/06/2020 een grondige make-over, de 1e sinds het ontstaan in 1981. De voornaamste wijzigingen en hoe ze uw activiteiten beïnvloeden sommen we graag op, maar mogelijk hebt u nadien nog vragen, dan kan u terecht bij Training Center van OCB voor een introductie over het nieuwe AREI. 

Niet enkel de inhoud, maar ook de structuur van het AREI werd gewijzigd. Voortaan bestaat het AREI uit 3 boeken die opgesplitst zijn in 9 gelijklopende delen: 

  • Boek 1: installaties op laagspanning en zeer lage spanning 
  • Boek 2: installaties op hoogspanning 
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie 

Tevens werden tal van aspecten uit normeringen, Ministeriële besluiten, Koninklijke besluiten, nota’s van de FOD Economie geïntegreerd in de tekst van de boeken. 

De grootste wijzigingen op een rij 

Benieuwd naar wat er concreet voor u verandert? We lijsten de voornaamste veranderingen op om u meteen een beeld te geven van waar u zich aan kan verwachten.  

  • Halogeenvrije bekabeling is niet langer afhankelijk van de toegewezen uitwendige invloedsfactor BD, maar is wel verplicht voor evacuatiewegen. U duidt ze daarom ook aan op de schema’s. Daarnaast is halogeenvrije bekabeling nu ook een must in publieke ruimtes voor meer dan 50 personen en in tunnels. Belangrijk: dit geldt ook voor kabelgoten, verbindingsdozen, aftakdozen en buizen. 
  • Plaatst u een installatie op zeer lage spanning? Dan maakt die nu ook deel uit van de keuring door een erkend organisme.  
  • Niet-huishoudelijke installaties ontwerpen, vraagt meer opzoekwerk dan vroeger. Wat betekent dat concreet? Als ontwerper moeten uw schema’s meer gedetailleerde aanduidingen en bijlagen bevatten. De vertegenwoordigers van de erkende organismen zoals OCB volgen dit strikt op. 
  • Kabels F1 en F2 kunnen vanaf nu alleen nog onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden. Gebruik daarom eerder kabels met brandreactieklassen Eca, Cca, a1, en s1. 
  • In het nieuwe AREI treft u nu ook automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen. Onder bepaalde voorwaarden mag u deze voortaan dus gebruiken. 
  • De periodiciteit van sommige keuringen is nu gewijzigd of verduidelijkt. Zo moeten eigenaars van tijdelijke installaties die jaarlijks laten keuren. Dat geldt ook voor delen van elektrische installaties in zones met explosiegevaar. 

Het AREI, een work in progress 

Neemt u het nieuwe AREI graag zelf even onder de loep? Download dan gratis de 3 boeken en de concordantietabellen. De tabellen linken de artikelnummers van het oude AREI aan de correcte gegevens in het nieuwe AREI.  

Heeft u wat meer verduidelijking nodig? Neem dan contact op met de specialisten van OCB of bezoek www.ocbopleiding.be en schrijf u in voor volgende opleiding over het nieuwe AREI bij OCB Training Center. Liever een uiteenzetting op maat? Dan komen wij graag ter plaatse! 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *