Alzheimer Care Trainer, een educatief computerspel ter bevordering van persoonsgebonden Alzheimerzorg

Een Europees consortium bestaande uit gezondheidsdeskundigen, experten in ontwerp en ontwikkeling van digitale gezondheidsinnovaties, de eerstelijnszorg en narratieve simulatiedeskundigen uit Zwitserland, Nederland, Roemenië en België ontwikkelt de Alzheimer Care Trainer, een serious game om mantelzorgers te trainen in hun communicatie en gedrag bij de ziekte van Alzheimer. 
Het POSTHCARD – project kadert in het Europees AAL (Active and Assisted Living) programma dat gericht is op de ontwikkeling van ICT- oplossingen opdat senioren langer zelfstandig thuis kunnen wonen met een prettige en actieve leefstijl. Aan Belgische kant participeert BRUSANO. Het project is gefinancierd door Innoviris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Alzheimer Care Trainer (ACT) is een gepersonaliseerde 3D-simulatie die zorgverleners helpt de alledaagse zorgsituaties te oefenen alvorens de zorgtaken effectief uit te voeren. Met behulp van deze nieuwe applicatie kan men vaardigheden aanleren of verbeteren om beter te leren omgaan met het veranderend gedrag van de thuiswonende met Alzheimer. Op deze manier kan de beste interactiestijl bepaald worden.
Specifieke eigenschappen van de Alzheimer Care Trainer
Verzorgers vinden de gedragsmatige symptomen (vooral onrust, agressief gedrag en persoonlijkheidsveranderingen zoals depressie) en moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (douchen of baden, alleen zijn en incontinentie) het meest problematisch. Naarmate de symptomen verergeren vergroot de zorgbehoefte. Het is vaak zoeken naar de juiste balans tussen ‘effectief zorgen voor iemand’ en ‘samen genieten van het leven’. In het geval van onvoldoende kennis en training of gebrek aan ervaring kan het onvermogen van de verzorger om het juiste gedrag aan te nemen vaak een bron van spanning en emotionele stress zijn.  Hierbij zijn informatie en onderwijs via Alzheimer- en dementieverenigingen, ondersteuning en diverse hulpmiddelen onontbeerlijk. Om deze evenwichtige zorgrelatie te helpen realiseren kan de Alzheimer Care Trainer ook soelaas bieden.
Een eerste werkbaar prototype van de ACT is ontwikkeld en wordt verder uitgewerkt en verbeterd op basis van heuristische evaluaties. De gebruikersinterface is gebruiks- en seniorenvriendelijk en het spel vormt een abstracte weergave van een aanklikspel met een conversatie- en activiteitenmenu. In het spel zijn Marion en Paula de hoofdrolspelers die de speler begeleiden doorheen alle scenario’s.
Uniek aan dit spel is de gepersonaliseerde simulatie waarbij de speler in een virtuele 3D omgeving binnentreedt. De gebruiker kan de simulatie instellen op het profiel van de zorgbehoevende door het invullen van in game vragenlijsten over de patiënt (virtuele patiënt) en de gebruiker.  In welke fase van de ziekte bevindt deze zich en hoe uit zich dit in het gedrag van de patiënt? Is er sprake van agitatie, agressie, apathie, rusteloosheid, slaapstoornis, repetitieve activiteit etc. Wat zijn de doelen: eten, douchen, aankleden? Afhankelijk van de keuzes ontwikkelt het spel zich verder en verandert de verhaallijn, het scenario.
Door inspraak in het ontwerpproces worden toekomstige gebruikers aangemoedigd om deel te nemen aan het onderzoek. Het afnemen van enquêtes in alle partnerlanden, via vragenlijsten en interviews, geeft een beter inzicht in de behoeften en wensen van alle betrokkenen. De nadruk ligt op gebruiksgemak, acceptatie, functionaliteit en ontwerp van het platform.
Digitale co-creatie sessiesEerder opteerde het team al voor de uitwerking van een aantal scenario’s. Recent werden mantelzorgers van mensen met dementie betrokken bij een eerste van drie iteratieve, co-creatie sessies. Vanwege de Corona epidemie was het team aangewezen op een online bevraging. De mantelzorgers werd gevraagd om persoonlijke voorbeelden van complexe zorgsituaties te delen. Achter de schermen werden deze voorbeelden door andere onderzoekers tegelijkertijd visueel vertaald vergelijkbaar met een stripboek. De co-creatie sessie leverde een rijke, gedetailleerde en unieke verzameling op van individuele ervaringen. De feedback op de scenario’s gaf aanleiding tot het toevoegen van nieuwe dialogen, gebruiksvoorwerpen en het tonen van emoties bij de twee personages Marion en Paula.
De zorgsituaties die veel benoemd werden sluiten aan bij de situaties die zijn ontwikkeld voor het spel. In grote lijnen zijn er 4 terugkerende thema’s: douchen en persoonlijke hygiëne, eten (inclusief voorbereiden en afruimen), aan – en uitkleden en ergens naartoe gaan (boodschappen, sociale afspraak etc.)
Gebruikte technologie – software
De Alzheimer Care Trainer is een ambitieus project vanwege de complexiteit en specificiteit bij de ontwikkeling. Een interactief verhaal zoals het is opgevat in het project, is heel verschillend van een lineair verhaal. Het wordt niet alleen ontwikkeld volgens de actie van de gebruiker (speler), maar het gaat ook om 3 verschillende software namelijk een narrative engine, een Natuurlijke Taalgeneratie (NLG) motor en een game engine. De kunst is om verhaalgebeurtenissen en -acties, tekst en 3D-ruimte en -animatie en de gebruikersinterface met elkaar te integreren tot een werkbaar, interactief serious game.
Ambitie van de Alzheimer Care Trainer
Deze applicatie hoopt de interpersoonlijke communicatie te verbeteren en pedagogisch gepast gedrag te initiëren. Op termijn beoogt ze de zorg gerelateerde stress te verminderen en dus de kwaliteitszorg op lange termijn te verbeteren. De persoon met Alzheimer zou langer in de vertrouwde thuissituatie kunnen blijven waardoor alle betrokkenen langer van elkaars gezelschap genieten.
Het is de bedoeling dat de ACT een generiek communicatieplatform heeft dat in alle landen, op elke computer, elke browser werkt en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen, vragen stellen, feedback en hulp krijgen van professionals uit de zorg.  De ACT zal uiteindelijk beschikbaar zijn in 3 talen (NL, FR, E).

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.