Annelies Sneyers

Annelies Sneyers: “Nieuwe eenheidscampus wordt grootste uitdaging”

In de kijker: Annelies Sneyers, diensthoofd studiedienst Jessa Ziekenhuis Hasselt

 
“Ik heb een boeiende job met steeds weer nieuwe uitdagingen. Op mijn dienst zit veel dynamiek.” Annelies Sneyers zegt het met zo veel enthousiasme dat je al snel voelt hoe gepassioneerd ze bezig is met het dagdagelijkse werk op het Jessa ziekenhuis te Hasselt. Annelies is er al vijf jaar diensthoofd van de studiedienst infrastructuur en masterplanning. We hadden een leuke babbel met de kapitein van een erg gemotiveerde ploeg die uit negen mensen bestaat.
 

Was het je droom in de zorgsector te kunnen werken?

Annelies Sneyers: “Niet echt! Ik was als tiener erg creatief en heb daardoor gekozen voor de opleiding van architect. In 2004, begon ik op campus Salvator onder leiding van de facilitair manager met de opstart van een informatiesysteempakket en werkte als projectleider tal van bouwkundige projecten uit. In 2010 was er dan de fusie tussen het Virga Jesse ziekenhuis en de campussen Salvator en Sint-Ursula en kwam ik aan het hoofd van een dienst die al bestond in het Virga Jesse ziekenhuis.”
 

Diensthoofd van een studiedienst: wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Annelies Sneyers: “Onze dienst houdt zich bezig met alle structurele wijzigingen aan de infrastructuur. We werken in overleg met tal van diensten de best passende oplossing voor een gestelde vraag uit. Deze kan gaan van een uitbreiding, een opfrissing of een grondige renovatie van één of meerdere lokalen of afdelingen. In overleg met een werkgroep ruimteplanning bepalen we de ruimtes waarbinnen we kunnen en mogen werken. We stellen een heel traject op en zitten dan met de interne klant(en) rond de tafel. Op basis hiervan wordt een ontwerp opgesteld, dat wordt in een bestek gegoten en dan gaan we de markt op om aannemers te zoeken. Afhankelijk van de veelheid en de grootte van de projecten werken we samen met een extern architecten –en studiebureau, maar de coördinatie van de werken gebeurt steeds vanuit onze dienst.”
 

Met wat is de studiedienst momenteel bezig?

Annelies Sneyers: “Met veel verschillende projecten, het één al groter dan het andere. Er is de verbouwing van een afdeling tot een dagziekenhuis hematologie, de verbouwing van het labo en van raadplegingslokalen. We doen een uitbreiding van het slaaplabo en starten een verbouwing voor psychiatrie bedden. Er zijn aanbestedingen lopende voor de uitbreiding van de parking op campus Salvator en de verbouwing van raadplegingen op St. Ursula. Offertes worden geëvalueerd zodat ook deze werken kunnen gegund en opgestart worden.
We moeten meestal gefaseerd werken omdat we zeer weinig leegstaande ruimte hebben. Op verschillende plaatsen zijn we aan het verbouwen. Zodra er ergens een fase voltooid is, kan er verhuisd worden en komt er weer een andere ruimte vrij die we dan weer aanpakken. Dat doorschuifsysteem maakt het een complexe maar boeiende puzzel.”
 

Wat brengt de toekomst voor de drie campussen in Hasselt?

Annelies Sneyers: “Met de fusie in 2010 hebben we een blauwdruk opgesteld om zo doeltreffend mogelijk over de drie campussen heen te werken. Zo werden bepaalde diensten gecentraliseerd op één en dezelfde campus. We hebben toen een planning opgesteld met een hele cascade van kleine en grotere projecten. Over enkele maanden ronden we dit masterplan volledig af.
“Nu zijn we bezig met een tweede blauwdruk in afwachting van de nieuwe eenheidscampus. Omdat de overheid momenteel inzake financiering van infrastructurele werken op zich laat wachten, hebben we toch beslist niet stil te blijven staan en verder te ondersteunen bij de efficiëntie verhoging van diensten en afdelingen. Tevens willen we groei en nieuwe initiatieven zo goed mogelijk de kans bieden door een hiertoe aangepaste infrastructuur aan te bieden. We plannen allerhande ingrepen en verbouwingen steeds vanuit een kostenbewust perspectief. Zo willen we bijvoorbeeld de dialyse afdeling centraliseren, net als de apotheek en een multidisciplinair pijncentrum verder uitbreiden.
Als het ene project gedaan is, creëren we elders ruimte en kunnen we aan het andere beginnen. Het gaat om een traject van 3,5 jaar. Als diensthoofd zet ik mee de structuur uit van deze tweede blauwdruk. Dat houdt ook in dat ik de planning en de raming van de kosten op een globaler niveau richting geef. Noem het ook een stuk strategie: wat is er infrastructureel nog mogelijk en hoeveel kost het plaatje?”
 

Je spreekt van een nieuwe eenheidscampus. Wanneer komt die er?

Annelies Sneyers: “Een extern bureau heeft net de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek van twee sites waar we het nieuwe ziekenhuis zouden kunnen inplanten. Beide mogelijke sites hebben voor- en nadelen waardoor er geen uitgesproken keuze naar voor is geschoven. Er zal alleszins een knoop moeten doorgehakt worden omdat die nieuwbouw er zo snel als mogelijk moet komen. Een van de redenen is uiteraard de huidige infrastructuur die tegen zijn limieten aan loopt en begint te verouderen.”
 

Kan je als vrouw je job goed combineren met je privéleven?

Annelies Sneyers: “Dat is net haalbaar door goede afspraken te maken met mijn partner en door de ondersteuning van de grootouders. Als deze niet zo vaak klaar stonden voor mijn twee kindjes, zou ik mijn leven anders moeten organiseren. Ik kan mijn uren meestal schikken naar mijn gezinsleven: ik probeer zo veel mogelijk tijdens de standaard werkuren op kantoor te zijn om bereikbaar en aanspreekbaar te blijven. Die flexibiliteit is een groot voordeel, ik woon ook maar op vijf minuten fietsafstand van mijn job. Een grote luxe!”
 

Ben je tevreden met je keuze als architect voor dit soort job in de zorgsector?

Annelies Sneyers: “Ik ben enkele jaren zelfstandig architect geweest maar ik wou een stabielere omgeving om in te werken. Een grotere organisatie waarbinnen je op langere termijn het verschil kunt maken. Een groter geheel waarin je kan samenwerken met anderen en toch iets kan betekenen.
“Ik haal voldoening uit mijn job, zeer zeker. Als ik achteraf zie dat mensen tevreden terugblikken naar een geslaagd project, ben ik gelukkig. Als het resultaat van een ingreep goed is, de mensen die er moeten functioneren, tevreden zijn, als planningen gehaald zijn en ramingen kloppen… als mensen binnen mijn dienst aan hun (denk)werk tevredenheid overhouden, is voor mij het hele plaatje van voldoening rond.”
 

Conclusie: je bent een gelukkige vrouw.

Annelies Sneyers: “Jawel! Als je in het leven wat wil bereiken, moet je investeren. Dat maakt het al eens zwaar en moeilijk op het vlak van organisatie van je bestaan. Een stevige relatie thuis is cruciaal, je moet er samen voor gaan. De juiste balans vinden in je job, je leven en je ontspanning. Om mezelf op creatief gebied ook nog voldoening te bieden, volg ik een opleiding tekenkunst aan de Kunstacademie. Hoofd leegmaken, alles even vergeten en tot rust komen… anders ben je altijd met je job bezig.”
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.