“Apothekers zijn de kanaries in de koolmijn”

Lokale huisapothekers worden aanspreekpunt voor welzijnsvragen

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) beginnen een samenwerking voor een nieuw project genaamd #CAVASa. Dit is een vervolg op het initiatief ‘Masker-19’, dat een aantal maanden geleden de apotheeksector een aanspreekpunt maakte voor hulpvragen rond welzijn. #CAVASa zal dit nu verderzetten door middel van nieuwe opleidingen en tips voor lokale huisapothekers om bepaalde psychosociale problemen te herkennen. Vlaams Minister Wouter Beke kende het project een subsidie toe om dit doel waar te maken.
Lokale huisapothekers zijn de meest laagdrempelige zorgverleners van de eerste lijn. Ze zijn snel toegankelijk en kunnen zonder afspraak advies geven. Daarom zijn ze altijd een belangrijke schakel geweest in de algemene preventie, wat nog verder uitgebouwd zal worden in dit project.
Uit ‘Masker-19’ bleek dat lokale huisapothekers extra aandacht willen schenken aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld of burgers met psychosociale noden. “De bereidheid van de lokale huisapotheker om mensen met psychosociale klachten correct aan te spreken, door te verwijzen en op die manier te helpen, is enorm groot”, zegt Aline Ghijselings, projectcoördinator #CAVASa. “Alleen zijn de juiste tools nog niet echt voorhanden. Het doelgericht project #CAVASa is een aanzet om deze uitdaging structureel en op lange termijn aan te pakken.”
Daarom stelden VAN en CAW eind 2020 #CAVASa voor als een vervolgtraject op ‘Masker-19’ bij het kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Vlaams Minister Wouter Beke zag de meerwaarde en kende een projectsubsidie van €120.000 toe.
Doelstellingen
“De naam #CAVASa is een samenvoegsel van de afkorting van de twee initiatiefnemers, CAW en VAN Samen” licht Aline Ghijselings toe. “Het verwijst ook naar de vaak gestelde vraag ‘ça va’, ‘Hoe gaat het?’. Een vraag die de lokale huisapotheker vaak stelt en die de essentie van het project benadrukt.”
Het project zal in verschillende fasen worden uitgerold. In eerste instantie zullen de bestaande initiatieven, ervaringen en goede praktijken in kaart worden gebracht. Na een onderzoeksperiode zal een praktische toolbox worden ontwikkeld waarmee apotheekteams aan de slag kunnen. Er komen ook gerichte opleidingen voor apotheekmedewerkers. Daarbij krijgen ze uitleg over het opmerken en herkennen van signalen van familiaal geweld, en het verbergen van psychosociale problemen. Ze krijgen tips om deze problemen dan bespreekbaar te maken. Zo kunnen ze patiënten ondersteunen, motiveren en snel doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.
“Lokale huisapothekers zijn de kanaries in een koolmijn”, zegt Anita Cautaers, directeur CAW. “Ze kunnen burgers die bij hen over de vloer komen en die niet geneigd zijn om hulp te zoeken, motiveren en toeleiden naar de hulpverleners van het CAW. Zo kan een mooie samenwerking ontstaan in een zorgzame buurt.”
Toekomstvisie
Vanaf september start men een pilootproject in minstens twee eerstelijnszones, en wordt het project in praktijk gebracht. Hieruit hoopt het projectteam tegen begin volgend jaar de nodige lessen te kunnen trekken om het project te kunnen uitrollen naar alle apotheken binnen alle eerstelijnszones.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.