Attractiviteitpremie voor gemotiveerde verpleegkundigen in de geriatrie

“Sinds de komst van het geriatrisch zorgprogramma zijn de afdelingen geriatrie gecentraliseerd op de campus Willebroek. Wij beschikken er over 44 bedden, in de toekomst willen wij dat uitbreiden tot 72 bedden. Zo ver zijn we echter nog niet, want door personeelsgebrek kunnen wij voorlopig niet alle onze ambities waarmaken. Om kandidaten aan te trekken werd er vanaf 1 oktober 2009 een attractiviteitpremie toegekend aan de contractuele personeelsleden onder meer werkzaam op de geriatrie. Deze attractiviteitpremie bedraagt netto 10% van het uurloon, wat een surplus van 1,28 euro per uur betekent. Volgende verpleegkundige diploma’s komen hiervoor in aanmerking: A1, A2, verpleegassistent of gelijkgesteld als gevolg van artikel 54bis.” Louis Van Nieuland erkent dat deze actie helaas weinig succes kent. “Tot hiertoe hebben wij, via deze incentive, voor geriatrie slechts één nieuwe aanwerving kunnen realiseren. Dat is uiteraard teleurstellend, maar dat betekent niet dat wij bij de pakken blijven zitten. Ik ben ervan overtuigd dat wij op het vlak van communicatie en informatie nog meer naar buiten moeten treden. Helaas, ontbreekt het ons wel eens aan tijd en mankracht.”

Vergrijzing als uitdaging

“In de samenleving wordt de vergrijzing van de bevolking vaak als een probleem gezien,” stelt Cindy Van Geel. “Wij beschouwen dit fenomeen eerder als een uitdaging. Met ons geriatrisch zorgprogramma trachten wij tegemoet te komen aan alle noden en behoeften die typerend zijn voor bejaarden. Het is daarbij wel noodzakelijk om te opereren vanuit een multidisciplinair team. Naast de geriater en verpleegkundigen leveren ook diëtisten, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten en sociale werkers hun bijdrage om een juist beeld te krijgen over de nodige behandeling en zorg. De geriatrische patiënt wordt zo vanuit verschillende invalshoeken benaderd.”
Die aanpak wordt ook al gehanteerd in een eerdere fase. “Elke persoon vanaf 75 jaar die opgenomen wordt op een niet-geriatrische dienst en risico loopt op bijkomende problemen, wordt vanaf het begin van de opname gevolgd door een multidisciplinaire equipe, de interne liaison geriatrie. Zij maken binnen de 72 uren na opname een advies betreffende de zorgnood. Dit advies wordt doorgestuurd naar de huisarts en de behandelende arts. Op deze manier blijft de huisarts op de hoogte van bij het begin van de opname en trachten wij medische- en of verzorgingsproblemen op te pakken en/of te voorkomen tijdens het verblijf. Wij trachten in het algemeen hulp te bieden bij onder meer geheugenklachten en verwardheid, val- en evenwichtsproblemen, emotionele problemen, incontinentieproblemen, voedingsproblemen, enz…” Voor een interne liaison werd een team geformeerd dat actief is in het opsporen van patiënten op diverse afdelingen. “Hiervoor wordt onder meer het meetinstrument ISAR ingezet dat een oordeel geeft over het geriatrisch profiel van een patiënt. Daarnaast beschikken we ook over een externe liaison waarbij we met een tiental rustoorden in de regio samenwerken.”

Maturiteit en persoonlijkheid

“Geriatrie wordt in de verpleegkundige opleidingen stiefmoederlijk behandeld. Geriatrie is enkel een optie. Daardoor krijgt deze discipline niet de erkenning die ze verdient. Mits opleiding van 50 uur kunnen verpleegkundigen een beroepsbekwaamheid geriatrie verwerven, met 150 uur opleiding wordt er een titel uitgereikt. Vanaf 2011 zal men hiervoor 450 uren opleiding moeten volgen.
Ook al is het moeilijk om nieuwe mensen aan te werven, we zijn geenszins van plan om de lat lager te leggen wat betreft onze eisen naar competenties. Naast een gezonde dosis enthousiasme en inlevingsvermogen verwachten wij vooral  maturiteit en persoonlijkheid. Sommige mensen hebben dat van nature, anderen verwerven dit in de loop der jaren. Via training ‘on the job’ trachten wij nieuwkomers naar een hoger niveau te tillen,” legt Louis Van Nieuland uit. “Tegen september 2010 willen wij een G promoteam oprichten dat de kennis  rond de zorg op een interactieve wijze zal toelichten in scholen voor zorgverleners en op vraag ook in andere instellingen. Op die manier willen wij het vaak verkeerde beeld over de geriatrie bijstellen en jonge mensen enthousiast maken voor een boeiende job.”

Foto-onderschrift: Louis Van Nieuland en Cindy Van Geel: ‘Wij willen jonge mensen warm maken voor een boeiende job in de geriatrie”
Bert Verbeke      

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.