AXI: professionele ICT-partner voor het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen

“De afgelopen jaren is het ICT-gebeuren in een stroomversnelling geraakt omwille van de groeiende behoefte aan hard- en software. Eind 2004 hebben we, samen met drie andere zorginstellingen, diverse vendors en resellers benaderd in functie van de gezamenlijke aankoop van desktops en laptops. De bedoeling hiervan was om een zo gunstig mogelijke prijs te bedingen evenals een perfecte kwaliteit en service. In een eerste fase werd gekozen voor een ‘added value’ reseller, waarbij in een tweede fase, een vendor moest worden gekozen. Uiteindelijk hebben wij AXI uitgekozen als reseller op basis van hun voorstellen, open book pricing en hun talrijke referenties in de healthcare sector. Na een gezamenlijke uitvoerige studie werd HP verkozen als vendor.”

Raamovereenkomst

Met de vier zorginstellingen werd in 2005 een raamcontract afgesloten. Chris Van der Beken: “Het betrof een raamovereenkomst voor levering enerzijds van volumeproducten waaronder hardware-infrastructuur zoals desktops, laptops, thin cliënts, tablets, monitoren, workstations en printers en dit allemaal van het merk HP. Daarnaast betrof het ook een levering van software licenties zoals Microsoft, antivirus, backup Software,…” Momenteel maken de medewerkers van het H.H.R.M. gebruik van 1250 desktops en 150 laptops.

Complexe projecten

Naast deze algemene overeenkomst voor volumeproducten bleek al gauw dat het H.H.R.M. nood had aan meer specifieke en zeer complexe projecten. “Van bij het begin waren we zeer te spreken over de samenwerking met AXI. Het was dan ook logisch dat het raamcontract verder werd opengetrokken om nieuwe projecten professioneel te ondersteunen. Hierbij worden alle partijen betrokken: de directie van het H.H.R.M., de sales van AXI en de technische specialisten van beide partijen. Concreet betekent dit dat de oplossingen van AXI afgestemd zijn op onze specifieke noden. Wij doorlopen daarbij steeds een uitgebreid traject: diverse denkpistes worden commercieel besproken, ze worden technisch in detail uitgewerkt en daarna gefaseerd en gecontroleerd geïmplementeerd.” Concreet ging het hierbij onder meer om storage oplossingen voor administratieve toepassingen en storage oplossingen voor PACS. De projecten werden uitgevoerd in High Availability/Disaster Recovery. Hiervoor werd gebruik gemaakt van onder andere de replicatiesoftware Continuous Access van HP en de backupsoftware Dataprotector, eveneens van HP. Momenteel beschikt het H.H.R.M. over een park van circa 150 servers en 4 storage systemen (HP EVA).

Virtualisatie en server-consolidatie

“Het ganse ICT-verhaal evolueert voortdurend, voor nieuwe behoeften moeten oplossingen gevonden worden. De jongste maanden focussen we vooral op virtualisatie en server-consolidatie,” stelt Chris Van der Beken. “Onze eisen hieromtrent lijsten we in detail op, mogelijke oplossingen worden besproken in overleg met AXI. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor VMware op basis van HP Blade Servers. Eveneens opteerden we voor high availability/disaster recovery over twee datacenters.”

Microsoft Caritas

“Recent hebben wij ook een ‘Microsoft Caritas’-contract afgesloten met AXI. Sinds 2007 positioneert AXI zich als professionele partner met betrekking tot licentieverkoop voor alle zorginstellingen, specifiek aangesloten bij Caritas. De uitzonderlijke pricing die in deze contractvorm kan worden gehanteerd, is vanaf 2010 opengetrokken naar alle zorginstellingen in België. Via Microsoft Caritas genereren wij ook een meerwaarde doordat AXI het ganse beheer van licenties voor zijn rekening neemt.”

Services en SLA’s

Om het beeld compleet te maken: naast levering van pure hardware en software producten in het kader van volume- en value projecten staat AXI ook in voor 24/7 DBA – DataBase Administration – support op de ganse Oracle en SQL-omgeving van het H.H.R.M. Bovenop de standaardservice van HP op de EVA Storage omgeving werd onlangs nog een uitgebreid contract afgesloten dat voorziet in onder meer het up-to-date houden van firmwares.

Wederzijds respect en vertrouwen

“Wij hebben ondertussen een stevige vertrouwensrelatie opgebouwd met AXI. Wij waarderen vooral hun professionele en transparante aanpak. AXI ervaren wij als een ICT-partner met een grote toegevoegde waarde. Binnen het H.H.R.M. hebben wij inmiddels al heel wat competenties opgebouwd rond ICT en kunnen daarbij een beroep doen op 16 medewerkers, waaronder systeembeheerders, projectanalisten, helpdesk dispatchers en applicatiebeheerders. Maar voor specifieke, ingewikkelde projecten of voor het implementeren van nieuwe technologie maken wij graag gebruik van de kennis van AXI.”
Jacques Fonteyn, BU Manager AXI NV, bevestigt de aangename samenwerking. “Het is voor AXI een voorrecht om te mogen werken met ‘partners’ zoals het H.H.R.M. die zelf ook kwaliteit nastreven en toch oog hebben voor het menselijke aspect van onze zakelijke relatie.” Chris Van der Beken besluit: “De samenwerking met AXI overstijgt een puur commerciële relatie en is geënt op professioneel advies voor onze werkelijke noden.”

Bert Verbeke 

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.