JCI-2017-AZ Damiaan.JPG

Az Damiaan behaalt internationaal JCI-kwaliteitslabel.

Eind juni 2017 behaalde Az Damiaan, na het doorlopen van een intensief accrediteringsproces, als eerste ziekenhuis in Noord West-Vlaanderen het JCI-kwaliteitslabel. Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven of normen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. Az Damiaan koos voor het Amerikaanse Joint Commission International (JCI), dat alle kwaliteitsprocessen onder de loep nam.

Az Damiaan is bijzonder fier op deze erkenning, waarbij de auditoren een week lang alle aspecten van de medische, paramedische en farmaceutische zorg en van de ziekenhuiswerking ten gronde onderzocht hebben en dit geïnspireerd op de noden van de patiënt.

“De doorlichting gebeurde heel minutieus”, aldus coördinator kwaliteit en accreditatie Nathalie Baillieul. “De auditoren spraken niet enkel met artsen en verpleegkundigen, maar ook met medewerkers uit de technische dienst, de transportafdeling, de schoonmaak alsook met stagelopende studenten. De voornaamste gesprekken vonden echter plaats met de patiënten zelf. Een van de auditoren trok overigens op huisbezoek bij een patiënt. Daarnaast werden ook honderden documenten en dossiers doorgelicht, waarbij de auditoren heel strikt controleerden of alles voldoet aan de normen.”

 

Kwaliteit doorheen de ganse organisatie

JCI hecht veel belang aan onder meer de toegankelijkheid en de continuïteit van zorg, het beheer en het gebruik van medicatie, de voorlichting aan de patiënten en hun familie en de rechten die zij genieten, het proces van diagnostiek en behandeling, het operatieve proces, de kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid, de infectiepreventie en –controle, de kwalificaties, opleiding en vorming van alle artsen en medewerkers, enz. De auditoren onderzochten ook hoe wij zo patiëntveilig mogelijk de ziekenhuisgebouwen beheren.

 

Intens voorbereidingstraject

Het positieve eindrapport bevestigt dat het kwaliteitssysteem van Az Damiaan beantwoordt aan de hoge eisen van de auditorganisatie. Dit vergde echter een intens voorbereidingstraject waarin grote inspanningen dienden geleverd te worden om tot deze wereldwijd erkende accreditatie te komen.

“Dat ze ook zelf voor ons ziekenhuis zouden kiezen als patiënt, was het mooiste compliment dat de JCI-auditors ons gaven. Daartoe hebben we dagelijks stappen gezet naar een steeds betere zorgverlening en Az Damiaan ging hierin erg ver. JCI stelt 6 internationale patiëntveiligheidsdoelen voorop maar in Az Damiaan formuleerden we er zelfs tien”, vertelt hoofdarts dr. Kim Van Daele. “We zagen het behalen van het label dan ook niet als een doel op zich maar wel als een hefboom om veel initiatieven in gang te zetten op gebied van veiligheid en kwaliteit.”

Een mijlpaal maar zeker geen einddoel

“Wij zijn als organisatie bijzonder trots op het behalen van dit internationaal kwaliteitslabel. Anderzijds is  deze belangrijke mijlpaal voor ons ziekenhuis zeker geen eindpunt, wel integendeel”, aldus algemeen directeur Peter Verhulst. “Dagelijks stellen onze beleidsmensen, artsen en medewerkers zich de vraag: hoe kunnen we onze aanpak verder verbeteren zodat we het morgen nog beter kunnen doen dan vandaag?”, benadrukt  de algemeen directeur. “De belangrijkste drijfveer van het ziekenhuis blijft: ‘ons elke dag ten volle inzetten voor een kwaliteitsvolle dienstverlening om zo het referentiecentrum te zijn voor de regionale gezondheidszorg aan de bevolking aan de kust’.

 

Bron: AZ Damiaan – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.