Typ om te zoeken

HR In the spotlight

Az Damiaan: “We werden overstelpt met sollicitaties”

Delen

Az Damiaan ging op zoek naar een unieke manier om het ziekenhuis in de kijker te plaatsen. Met eigen medewerkers werd een miniserie gerealiseerd, een schot in de roos.  

Az Damiaan pakte half januari uit met de miniserie ‘Ostenders’ en oogstte daarmee veel succes. Het gaat dan ook om een uniek concept. De acteurs zijn medewerkers van verschillende afdelingen van Az Damiaan. Ze spelen een rol in een liefdesverhaal, maar het opzet was om het ziekenhuis in al zijn facetten te laten zien. De productie werd begeleid door communicatiebureau d’Artagnan en productiehuis Geronimo. Nathalie Vanlerberghe is stafmedewerker HR in Az Damiaan. “We wilden onze employer branding vernieuwen en zochten naar een originele manier om te laten zien waarvoor Az Damiaan als werkgever staat en hoe het is om hier te werken. Er mocht een hoek af zijn, want we zijn geen doorsnee ziekenhuis. Eerst gingen we luisteren naar onze medewerkers: wat maakt in hun ogen Az Damiaan anders? Waarom werken ze graag bij ons? Dat waren onder meer de collegialiteit en de werksfeer, iets dat we wel vaker horen. Driejaarlijks is er een onderzoek bij onze medewerkers, maar het blijkt ook uit exitgesprekken met mensen die bij ons weggaan.” Er was bij heel wat collega’s enthousiasme om te acteren in de soap. Enkele afdelingen hadden wat aanmoediging nodig, zoals de IT-dienst. “We hebben geregeld vacatures voor IT-medewerkers, dus we wilden hen er zeker bij. Hetzelfde gold voor de apotheek. Hoe dan ook, iedereen die zich kandidaat stelde, komt aan bod in de serie.”   

Schot in de roos 

De medewerkers spelen zichzelf. Hoofdrolspeler Antoon is in de soap een IT’er, maar dat is ook zijn echte job, Joyce werkt effectief in de apotheek. Ze dragen de kleding die ze ook op het werk dragen. De professionele begeleiding zorgde ervoor dat het een leuke, overtuigende soap werd die ook het ziekenhuis zelf goed in beeld brengt. “We werden overweldigd door het aantal mensen dat spontaan solliciteerde of inging op een bestaande vacature. Op twee maanden tijd kregen we 720 sollicitaties. In een gemiddeld jaar hebben we er 2000. Als je deze twee maanden vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar, is dat een stijging van 75%. Ook merken we dat het gaat om kwalitatief sterke kandidatenwe trekken mensen aan uit sectoren die we daarvoor moeilijk konden bereiken. Dat geldt voor quasi alle niveaus.” Az Damiaan heeft een nieuwe campus, een mooi en lichtrijk gebouw. Voor veel medewerkers en sollicitanten speelt het ook een rol om te kunnen werken in een aangename omgeving.  

Cohesie 

De serie maakte heel wat los in het hele ziekenhuis, het zorgde voor meer cohesie. “In augustus lanceerden we een oproep voor de casting. Dat gaf al een eerste interne buzz. De opnamedagen in oktober waren heel zichtbaar, we filmden immers op de werkvloer. Iedereen kende wel iemand die meedeed. Op Facebook werden heel wat foto’s en berichten gedeeld. Een krant had het opgepikt en maakte er een bericht over. Niet alle acteurs-collega’s kenden elkaar, nu dus wel, en dat creëert een groepsgevoel. We organiseerden voor onze medewerkers een avant-première met wat cinemasnacks. Het enthousiasme was er. De soap zorgt ook voor identificatie: ‘ik ben een Ostender’. Of we zeggen: ‘dat was niet zo Ostender’. We merken dat mensen fier zijn, ook op het feit dat ze hier werken. We kregen geen enkele negatieve reactie.” 

Moeilijke vacatures 

De zoektocht naar hoofdverpleegkundigen blijft een aandachtspunt. “Daar zagen we niet echt een stijging van het aantal sollicitaties. Wellicht heeft het te maken met de perceptie van het beroep. Een verpleegkundige werkt graag voor en met patiënten, een hoofdverpleegkundige is daar omwille van de functie minder bij betrokken. Het is ook een complexe job. Ze hebben veel verantwoordelijkheid, ze zijn een buffer tussen patiënten, artsen, verpleegkundigen, familie. Het is daardoor een heel uitdagende en mooie job, maar niet gemakkelijk.” 

Az Damiaan gaat daarom aan de slag met het eigen potentieel. Er zijn veel verpleegkundigen met de capaciteiten en de ambitie om door te stromen. “Het komt er op aan om hen te identificeren en klaar te stomen. Vorming is belangrijk, maar we geven hen ook de kans om mee te werken aan projecten en daar verantwoordelijkheid op te nemen. Of ze kunnen af en toe dagverantwoordelijke zijn, of fungeren als back-up van de hoofdverpleegkundige. Zo proberen we een kweekvijver aan te leggen. Het is een vorm van interne verticale mobiliteit. Ook horizontale mobiliteit kan, bijvoorbeeld door te werken als referentiepersoon of verpleegkundig consulent. Ook in andere departementen zijn er verschuivingen mogelijk. Bijvoorbeeld het diensthoofd onthaal werkt nu meer voor de patiëntenflow enzovoort. Daar zetten we sterk op in.” 

Flexibiliteit 

In een ziekenhuis zijn flexibele werkuren niet weg te denken. Verpleegkundigen werken in ploegendienst, maar het streefdoel is om de uurroosters zo correct mogelijk en op tijd bekend te maken zodat het mogelijk is een sociaal leven te organiseren. In andere functies zijn er soms avondvergaderingen. Wie voor IT werkt, heeft soms wachtdiensten. “Maar zoiets werkt in twee richtingen. Voor bepaalde groepen personeel kunnen er glijdende uren of thuiswerk. Alles hangt af van de functie en de mogelijkheden die er zijn.” 

Werksfeer 

Ostenders werd gedragen door de medewerkers. Onverwacht kwam daar heel wat mediabelangstelling op af en dat was een enorme opsteker voor iedereen. Het is natuurlijk wel een uniek project. We vroegen aan de directie een vrij groot budget, want de productie kostte wel wat. Het was een gok, wat niemand voor ons deed het. We hoorden intussen ook een positieve respons van andere ziekenhuizen. Onrechtstreeks deden we ook voor hen marketing. Maar een goede werksfeer komt er niet zomaar. Zo zijn er driejaarlijks peilingen bij de medewerkers, wat ons veel inkijk geeft in hoe ze zich voelen en wat er beter kan. Daaruit vloeien actieplannen voort. Er waren veel initiatieven, zoals Your Health Matters. Dat focust op fysiek en mentaal welzijn, zoals morele veerkracht. Tevredenheid, sfeer en collegialiteit zijn belangrijke aandachtspunten. Tevreden medewerkers stralen dat ook uit en patiënten en bezoekers varen daar wel bij.”  

De miniserie Ostenders is te zien op www.ostenders.be Artsen van AZ Damiaan zijn ook te zien in de televisiereeksen Topdokters en Misdaaddokters.  

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *