AZ Glorieux: efficiënte zorgverstrekking door samenwerking met andere ziekenhuizen

“Ons ziekenhuis heeft zoveel te bieden, alleen communiceerden we dit in het verleden niet genoeg. Hoe dan ook, wij wensen ons te profileren als dè referentie voor de inwoners van de regio ‘Vlaamse Ardennen / Pays des Collines’. Met een nieuw communicatieplan willen wij hier een passend antwoord op geven.”
De vernieuwing kwam op een unieke manier tot stand. Stefaan Blomme: “De directie luisterde uitvoerig naar de opmerkingen en suggesties van ziekenhuisartsen, verplegend personeel, administratieve en logistieke medewerkers. Ook de huisartsenkringen en de patiënten werden geconsulteerd. Het eerste onderdeel in de vernieuwing was het ontwikkelen van een nieuwe naam en een nieuw logo. Hiervoor lieten wij ons inspireren door de figuur Glorieux die zich als priester in Ronse een leven lang inzette voor de meest kwetsbare in onze maatschappij.” De baseline ‘ZVB/Totaalzorg/Vlaamse Ardennen’ bevat drie unieke elementen. “Met ZVB of Zusters van Barmhartigheid tonen we respect voor het verleden. Totaalzorg is het aanbieden van kwalitatieve gezondheidszorg aan jeugd, zieken en senioren. En de Vlaamse Ardennen is een gezonde, groene streek waar het goed wonen, werken en ontspannen is.” Om het beeld compleet te maken: AZ Glorieux maakt deel uit van vzw Werken Glorieux. Hiertoe behoren ook nog Glorieux Ouderenzorg (met drie WZC’s en serviceflats op twee vestigingen) en Glorieux Kind & Jeugdzorg.

Efficiënte zorgverstrekking in Zuid-Oost-Vlaanderen

“Wij hebben al langer het nut ingezien van samenwerking met andere ziekenhuizen. Via de ‘ADR-groepering’ bouwen het OLV Ziekenhuis Aalst, het AZ Sint –Blasius Dendermonden en AZ Glorieux Ronse al drie jaar aan een nog efficiëntere zorgverstrekking in Zuid-Oost-Vlaanderen. De doelstellingen zijn duidelijk: als cluster samen sterker worden, een complementaire strategie uitbouwen en kritische massa creëren om topmedewerkers aan te trekken.”
ADR is geen fusie, maar een groepering. “Het betreft een samenwerking op verschillende niveaus en in verschillende afdelingen waarin elke partner zijn eigenheid behoudt. Op dit moment zijn het vooral de diensten cardiologie, radiotherapie en oncologie die nauw samenwerken. Maar ook andere disciplines zullen in de toekomst volgen.”
De artsen van de partnerziekenhuizen werken in dit systeem samen en verwijzen patiënten onderling door. “Maar men kan ook verder gaan: het zorgprogramma cardiologie houdt in dat cardiologen van AZ Sint-Blasius en AZ Glorieux patiënten doorverwijzen naar het OLV Ziekenhuizen en zelf de mogelijkheid krijgen de cathlabs van de campus te gebruiken. De artsen krijgen hiervoor het statuut ‘toegelaten arts’ en kunnen meteen consultatieve diensten aanbieden aan de campussen van de partnerziekenhuizen. Ook het verpleegkundig beleid wordt in dit zorgprogramma op elkaar afgestemd via overleg, uitwisseling van kennis en vormgeving.”
Patiënten wordt steeds opgevangen in het ziekenhuis dat het beste is staat is hen te helpen. “Een patiënt met een transmuraal infarct wordt,  bijvoorbeeld, zo snel mogelijk naar het interventioneel cathlab in Aalst gebracht. De mentale afstand is voor deze patiënt klein. Met het systeem van toegelaten artsen blijft hij in dezelfde handen. De doorverwijzers stellen deze benadering op prijs. Ze krijgen meer vertrouwen in hun doorverwijzing voor kritische pathologieën. Het maakt hen niet uit op welke campus de patiënt terechtkomt, als deze maar de best mogelijke zorg krijgt.”

Performant personeelsbeleid

“Net als in zoveel andere ziekenhuizen is het ook voor ons niet altijd evident om alle (verpleegkundige) profielen aan te trekken. Niettemin, voeren wij een modern en performant personeelsbeleid. Zo ontwikkelden wij recent een employer branding brochure zodat huidige en toekomstige medewerkers een duidelijker beeld krijgen waarvoor AZ Glorieux staat. Extra aandacht besteden wij aan loopbaanbegeleiding. Door ons uitgebreid zorgaanbod op diverse afdelingen hebben medewerkers de mogelijkheid om zich breed te oriënteren over de invulling van hun beroepsmogelijkheden. Een performant personeelsbeleid houdt ook in dat wij volop kansen bieden op het vlak van opleidingen en bijscholingen.” Een bijzondere vermelding verdienen de taaltrajecten binnen AZ Glorieux. “Met onze ligging pal op de taalgrens  is het duidelijk dat wij zowel Vlaamstalige als Franstalige patiënten ontvangen. Van onze verpleegkundige medewerkers wordt dan ook verwacht dat zij zich in beide talen vlot kunnen uitdrukken. Ons beleid is er op gericht om medewerkers die zich onvoldoende in beide talen kunnen uitdrukken, een taaltraject aan te bieden. Om die manier kunnen wij al onze patiënten vlot bedienen,” besluit Stefaan Blomme.

Kengetallen AZ Glorieux

404 bedden; 348 acute bedden en 56 bedden voor daghospitalisatie
Medisch korps: 94 artsen
Totaal aantal medewerkers: 1200

Bert Verbeke

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.