AZ Herentals gaat er 'hart' voor.JPG

AZ Herentals behaalt internationaal kwaliteitslabel

Het AZ Herentals heeft van de internationale auditorganisatie Niaz het label voor kwaliteitsvolle zorg behaald. Dit label garandeert dat het ziekenhuis in Herentals voldoet aan de normen voor patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg en dat patiënten in Herentals bijgevolg in goede handen zijn. Het behalen van dit label is een erkenning voor het prachtige werk dat alle medewerkers en artsen in Herentals dag in, dag uit leveren en motiveert de instelling om het pad van kwaliteitsverbetering verder te bewandelen.

Het AZ Herentals is uiteraard enorm opgetogen over het behalen van het kwaliteitslabel van het Nederlands Instituut voor Kwaliteit van zorg. Algemeen directeur Rudy Van Ballaer: “Het AZ Herentals heeft altijd al gewerkt aan patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg, vandaar ook onze missie ‘Wij staan borg voor kwaliteit en zorg’. Maar dat is niet te vergelijken met het zeer uitgebreide en strenge normenkader waaraan je voor een dergelijk kwaliteitslabel moet voldoen.’

De toetsing aan de eisenpakketten van het internationale accreditatieprogramma Niaz-Qmentum is zeer grondig gebeurd. ‘In december heeft een team van 7 auditoren vier dagen lang het ziekenhuis doorkruist en heeft daarbij medewerkers en patiënten gevolgd en bevraagd over de manier van werken’, gaat Rudy Van Ballaer verder. ‘Daarbij werden ongeveer 1900 normen afgetoetst, wat maar aangeeft hoe uitgebreid de doorlichting was.’

Het AZ Herentals is dan ook trots om deze erkenning te mogen ontvangen. ‘Het toont aan dat we als instelling kwaliteitsvol werk leveren, met oog voor voortdurende kwaliteitsverbetering, maar ook dat we beschikken over medewerkers die met heel hun hart veilige zorg van hoge kwaliteit nastreven. Zonder de inspanning van elk van hen zouden we nooit zover geraakt zijn. Dit is tenslotte teamwork.’

In de beoordeling van Niaz werd het AZ Herentals geroemd voor een aantal zaken die er in positieve zin bovenuit staken, zoals de hartelijke en hoffelijke houding van medewerkers en de aangename, moderne omgeving voor patiënten en medewerkers. Ook het elektronisch systeem waarmee patiënten via een badge gevolgd en opgeroepen worden bij consultaties, was een pluspunt. Verder kwamen nog de zorgvuldigheid bij de aankoop en het onderhoud van medische apparatuur en  de aanwezigheid van een verbetercultuur, kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprojecten als complimenten naar voren in de beoordeling.

et kwaliteitslabel blijft vier jaar gelden. ‘Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren zullen rusten’, vult Rudy Van Ballaer aan. ‘Kwaliteitsvolle zorg en patiëntveiligheid blijven onze prioriteiten waarbij we blijven inzetten op een continue verbetering. We willen onze patiënten immers een zo veilig en professioneel mogelijke en tegelijkertijd warme zorg bieden. Dat is en blijft ons streefdoel, elke dag opnieuw.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.