azherentals.jpg

AZ Herentals brengt herstel orthopedische patiënten in kaart

Een operatie mag medisch perfect verlopen, maar ervaart de patiënt het uiteindelijke resultaat ook zo? Dat is onder meer waar de orthopedische chirurgen van het AZ Herentals achter willen komen. ‘Via een digitaal platform willen we de ervaringen van onze patiënten na een ingreep nog beter in kaart brengen’, zegt dr. Steven Claes. ‘Als chirurg vinden we het namelijk belangrijk om het herstelproces na een operatie zo precies mogelijk te kunnen volgen.’

Begin januari is de dienst orthopedische heelkunde van het AZ Herentals gestart met het gericht verzamelen van patiëntenervaringen om de effectiviteit van een operatieve behandeling te meten. Patiënten vullen zowel voor de operatie als op regelmatige tijdstippen nadien een digitale vragenlijst in. Zo wordt het mogelijk om het herstel na de operatie precies in kaart te brengen en de situatie voor en na de operatie te vergelijken. 

Dr. Steven Claes: ‘Als chirurg voelen we ons erg betrokken bij het herstelproces dat een patiënt doormaakt na een operatie. In de eerste plaats introduceren we dit systeem dan ook om het herstel van een individuele patiënt nog beter te kunnen monitoren en te begeleiden. Het is niet omdat een operatie technisch gezien perfect verlopen is, dat de patiënt dit ook zo ervaart in zijn eindresultaat. Mogelijk gaat een bepaalde handeling na de operatie moeizamer of ondervindt de patiënt langere tijd pijn en is hij daarom niet zo tevreden over de operatie. Door de gerichte vragenlijsten kunnen we deze individuele ervaringen objectiveren en vergelijken met een ‘gemiddeld’ herstel. Vaak kan de patiënt op basis hiervan gerustgesteld worden, of moet hij bijvoorbeeld gemotiveerd worden om intensiever te oefenen. Op termijn hopen we dit systeem ook te kunnen gebruiken om nog adequater te kunnen bijsturen wanneer een herstel bijvoorbeeld alarmerend langzaam lijkt te verlopen.’

Door het verzamelen van deze patiëntenervaringen kan ook de kwaliteit van de ingreep, de revalidatie en omkadering bijgestuurd worden, wat dan weer ten goede komt van alle toekomstige patiënten. ‘Het voortdurend verbeteren van de eigen medische praktijk kan enkel wanneer we over objectieve gegevens beschikken’, aldus dr. Steven Claes. ‘Met het digitale platform dat wij lanceerden, kunnen we de gegevens standaardiseren en zelfs internationaal vergelijken. Zo komen we te weten waar we nog verbeteringen kunnen doorvoeren.’

Binnen het team van orthopedisch chirurgen coördineert dr. Steven Claes het wetenschappelijk onderzoek. De resultaten kunnen ook in wetenschappelijke studies gebruikt worden. ‘In wetenschappelijke artikels moet je kunnen terugvallen op gevalideerde cijfers en resultaten. Aangezien we jaarlijks duizenden mensen behandelen zullen we op termijn over heel veel materiaal beschikken’, zegt dr. Steven Claes. ‘In het veranderende zorglandschap zal het ook belangrijk zijn om naar de verschillende stakeholders, zoals de ziekenfondsen en de overheid, een gefundeerde rapportering te maken. Deze gegevens bieden ons daarvoor een goede basis.’

Dr. Steven Claes en dr. Mike Tengrootenhuysen zijn de twee bezielers van dit digitale platform binnen AZ Herentals. Vandaar dat twee ingrepen uit hun specialisatie fungeren als pilootprojecten, namelijk de voorste kruisbandreconstructie en de heupprothese. Hieraan zullen in de eerste fase respectievelijk zo’n 150 en 250 patiënten gevraagd worden deel te nemen.

Het AZ Herentals maakt gebruik van het principe van PROMs: Patient Reported Outcome Measures. Dit is een systeem van internationaal gevalideerde vragenlijsten die gebruikt worden om patiëntenervaringen na een operatie te monitoren.

Bron: AZ Herentals – eigen berichtgeving

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.