klina_lucht.jpg

AZ Klina Brasschaat treedt toe tot Antwerps zorgnetwerk

Nadat de groeperingsovereenkomst tussen het UZA en AZ Monica in 2015 werd uitgebreid met AZ Heilige Familie Rumst, treedt nu ook AZ Klina Brasschaat toe. Dit groeiend zorgnetwerk – met zes campussen – wil hooggespecialiseerde zorg en nieuwe behandelingen verder toegankelijk maken voor de brede Antwerpse regio. De ziekenhuizen vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding.

Vraag naar hoogkwalitatieve en interdisciplinaire zorg beter opvangen

Een toekomstgericht gezondheidsbeleid vraagt meer interdisciplinaire samenwerking en een zorgaanbod afgestemd op de vraag. De Antwerpse groepering van UZA, AZ Monica, AZ Heilige Familie Rumst en AZ Klina realiseert samenwerking over ziekenhuizen heen in een brede zorgregio. Hiermee werken de ziekenhuizen aan een innoverend netwerkmodel dat specialistische tweedelijnszorg en complexe derdelijnszorg samenbrengt, zodat referentiecentra kunnen worden uitgebouwd over de verschillende campussen heen. Antwerpse patiënten vinden binnen dit zorgnetwerk alle zorg in de nabijheid van hun woonplaats. Een gemeenschappelijke doelstelling is patiënten wegwijs maken in dit zorgaanbod.

Complementair zorgnetwerk

De Antwerpse ziekenhuizen van dit netwerk maken afspraken rond grote investeringen en integratie van zorgprogramma’s, met respect voor de eigenheid van elk ziekenhuis:

  • In het noorden van de Antwerpse regio legt AZ Klina zich verder toe op een breed aanbod van kwalitatieve tweedelijnszorg met speerfuncties in de acute zorg met o.a. het Robotcentrum, sterke cardiologische- en neurologische zorgprogramma’s en het verder uitbouwen van de oncologische en chronische zorg.
  • Het centraal gelegen AZ Monica, op twee sites, excelleert o.a. in orthopedie, oogheelkunde en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en bouwt verder zijn interventiecardiologie uit.
  • De revalidatiediensten in beide ziekenhuizen bouwen in overleg subspecialiteiten uit, zoals gespecialiseerde neurologische revalidatie van coma- en MS-patiënten in AZ Klina campus De Mick en longrevalidatie in AZ Monica op de Campus Antwerpen, APRA revalidatiecentrum.
  • AZ Heilige Familie Rumst heeft focusklinieken rond diabetische voet, kniechirurgie e.a. en heeft een ruim aanbod voor chronische zorg. 
  • Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal als academisch centrum een voortrekkersrol blijven opnemen in transparantie rond kwaliteit binnen de groepering en zal innovatieve en nieuwe behandelingen verder toegankelijk maken voor patiënten over de verschillende campussen heen. Het UZA zal alle hooggespecialiseerde zorg aanbieden binnen Antwerpen.

Samen zullen alle ziekenhuizen van het netwerk hun expertise bundelen om een innoverende rol op te nemen in de verdere uitbouw van multidisciplinaire zorgpaden, transmurale opvang en begeleiding van chronisch zieken. Het uitbouwen van een sterk partnerschap met de eerste lijn zal eveneens een prioriteit zijn voor dit netwerk.

Ondersteunende diensten

De groepering wil onderzoeken hoe synergieën in de ondersteunende diensten kunnen gerealiseerd worden. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan samenwerking op het vlak van ICT en aankopen. Ook de mogelijke samenwerking van de verschillende technische diensten staat op de agenda.

E-health

Mobile health is nu nog hoofdzakelijk terug te vinden in proefprojecten. Het UZA vervult in België een pioniersrol in geneeskunde op afstand, waarbij de patiënten zelf hun gezondheidszorg in handen nemen. Ook binnen dit investerings- en ontwikkelingstraject zal de samenwerking in het zorgnetwerk een belangrijke meerwaarde betekenen in de regio.

Opleiding en onderzoek

Daarnaast zal de samenwerking inspelen op opleiding en onderzoek. Het aantal studenten geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen neemt toe. Het zorgnetwerk kan een groter aanbod aan kwalitatieve opleidingsplaatsen voorzien. Meer Antwerpse studenten moeten de mogelijkheid krijgen om in partnerziekenhuizen hun volledige opleiding te doorlopen. Ook toekomstige specialisten in de huisartsgeneeskunde zullen de mogelijkheid krijgen om stage te lopen in de ziekenhuizen van het netwerk.

Patiënten van de verschillende ziekenhuizen kunnen participeren aan onderzoek. Voor het realiseren van een sterk programma van klinische studies, zal het UZA de kracht van de groepering inzetten. Dit betekent dat de patiënt meer toegang zal krijgen tot nieuwe behandelingen (zowel medicamenteus als niet- medicamenteus) en innovatieve vormen van opvolging en begeleiding, ook wanneer de terugbetaling hiervoor (nog) niet voorzien is. 

Bron: AZ Klina – eigen berichtgeving

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.