Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

AZ Maria Middelares verhuisde alle patiënten op 1 dag naar volledig nieuw ziekenhuisgebouw

Delen

Patiënten op de site Maria Middelares Gent verhuisden in hun eigen bed van het oude naar het nieuwe gebouw. Een tijdelijke, bovengrondse tunnel van 241 meter beschermde hen tegen de weerelementen en waarborgde hun privacy. De verpleegkundigen van alle afdelingen verhuisden eigen patiënten, wat de continuïteit van zorg maximaal waarborgde. Zij werden bijgestaan door sociaal assistenten, psychologen en pastores van het ziekenhuis. Alle eigen personeelsleden namen enthousiast deel aan de hele operatie, waarbij de hoogste kwaliteitsstandaarden gevolgd werden. Maandenlange intensieve trainingen gingen vooraf om de transfer op de verhuisdag naadloos te organiseren.

Maatregelen op alle niveaus

Op alle niveaus werden maatregelen getroffen om de veiligheid van patiënten maximaal te garanderen. Zo droeg elke patiënt een reispas die hem identificeerde en zijn nieuwe kamernummer aangaf. De reispas omvatte ook een checklist. Op deze manier kon vóór vertrek en onmiddellijk bij aankomst gegarandeerd worden dat de patiënt veilig was en al zijn persoonlijke bezittingen meehad. De verhuisoperatie gebeurde volgens een strak schema, tussen 6.00 en 18.00 uur, waarbij elke patiënt bij het transport individueel begeleid werd. Flowmanagers aan de uit- en ingangen bewaakten en stuurden het schema. Liftboys bedienden de liften om een flessenhals te voorkomen.

Individuele briefing

Alle medewerkers, betrokken bij het gebeuren, kregen een individuele briefing over het concept van de verhuis en hun individuele taken. Het in gebruik nemen van een nieuw gebouw vol toptechnologie vroeg minstens 15.000 uren opleiding voor zowel nieuwe procedures, technieken, materialen als toestellen. Alle medewerkers doorliepen geïndividualiseerde opleidingen, zodat ze vanaf meteen in een volledig operationeel, nieuw ziekenhuis konden werken Om de patiëntenveiligheid te allen tijde te borgen, beschikt elk ziekenhuisgebouw over een reanimatieteam en een rapid response team. Ook voor het traject tussen campus Gentbrugge en de nieuwbouw was een mobiele urgentiegroep (MUG) voorzien. Het ziekenhuis werkte ook samen met het Rode Kruis. Het Rode Kruis stond samen met de verpleegkundigen van AZ Maria Middelares in voor het transport van de patiënten van campus Gentbrugge. Met het Hulpcentrum 100/112, de FOD Volksgezondheid en de omliggende ziekenhuizen werden afspraken gemaakt over de rol binnen de dringende medische hulpverlening en de rampenplanning op deze bijzondere dag. De voorbereiding en organisatie van de verhuis gebeurde door een team onder leiding van dr. Van Sassenbroeck, diensthoofd spoedgevallen, en dr. Ronny Goethals, medisch directeur. Samen met medewerkers uit alle departementen van het ziekenhuis, een externe verhuisexpert en het verhuisbedrijf bereidden ze de volledige verhuisoperatie minutieus voor.

Kader: Team Relocations schakelde 60 verhuizers en 10 verhuiswagens in

Team Relocations werd door AZMM geselecteerd als gespecialiseerde verhuispartner voor de dubbele verhuizing van beide campussen. De praktische voorbereiding startte ruim 7 maanden geleden. Als basis voor deze verhuizing diende een inventarisatie van alle te verhuizen goederen. Deze inventarisatie vond volledig digitaal plaats. Dit betekende dat alle objecten van beide locaties in bestanden opgeslagen werden en opgesteld in draaiboeken. Deze draaiboeken werden op de minuut nauwkeurig opgesteld en vormden zo de leidraad om vast te stellen of de operatie volgens plan verliep. Ook de volgorde waarin de verschillende afdelingen en poliklinieken verhuisden was van wezenlijk belang met het oog op de continuïteit van de zorg. Op het ultiem piekmoment op 10 april, parallel met de patiëntenverhuis, werden 60 verhuizers en 10 verhuiswagens ingezet.

Kader: de verhuis van AZMM in cijfers

  • In totaal werden 290 patiënten verhuisd
  • In totaal werd circa 4000m³ aan meubilair, apparatuur en bedden verhuisd
  • In deze verhuis werden circa 6000 verhuisdozen getransporteerd
  • In totaal werden circa 1500 rolcontainers gebruikt
  • Het totaal te verhuizen volume bedroeg circa 6300m³, wat overeenkomt met circa 210 gemiddelde gezinsboedels
  • Speciaal voor de verhuis werd een tijdelijke tunnel van 241 meter gecreëerd tussen het “oude” en “nieuwe” ziekenhuis
Tags:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *