Typ om te zoeken

In the spotlight Legal Ziekenhuizen

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV juicht eenmaking Oostendse ziekenhuizen toe

Delen

Uit de formele engagementsverklaring in december vorig jaar, waarin het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Damiaan beloofden om hun krachten nog sterker te bundelen in het belang van de Oostendse patiënt, volgt nu de oprichting van een ‘Taskforce eengemaakt ziekenhuis Oostende’.

In december 2019 ondertekenden het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, de vzw AZ Damiaan en de Stad Oostende een formele engagementsverklaring waarin beide ziekenhuizen een jarenlange goede samenwerking verzilverden in de belofte nog hechter samen te werken in het belang van de Oostendse patiënt. Nu is de ‘Taskforce eengemaakt ziekenhuis Oostende’ opgericht, die een volledige eenmaking van beide ziekenhuizen moet concretiseren.

Met het oog op een fusie tussen de Oostendse campus Henri Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Damiaan kreeg de taskforce de opdracht een stappenplan uit te stippelen. Ze bestaat dan ook uit een vertegenwoordiger van het AZ Sint-Jan Brugge- Oostende AV en een vertegenwoordiger van de vzw AZ Damiaan. Meester Bronders is door de stad Oostende aangesteld als waarnemer-moderator.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV juicht dit initiatief alvast toe. Voorzitter Pablo Annys reageert enthousiast: “Dat het AZ Damiaan principieel bereid is om met ons te fusioneren is zeker en vast een opsteker. Na de eerdere samensmelting met het Henri Serruys Ziekenhuis AV kan een toetreding van het AZ Damiaan tot de AV AZ Sint-Jan de zorg in Oostende enkel nog verder versterken.” Algemeen directeur dr. Hans Rigauts vult aan: ‘Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV reikte al eerder de hand en koestert de hoop dat een dergelijk initiatief ditmaal tot de beoogde positieve uitkomst zal leiden. We zullen hoe dan ook blijven investeren in het Oostendse publieke ziekenhuis. Getuige hiervan het ambitieus actieplan dat we verder uitrollen op die campus.”

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *