norovirus_zorganderstvLR.jpg

AZ Turnhout voert tijdelijke opnamestop in na uitbreken Norovirus

In de campus Sint-Elisabeth van het AZ Turnhout kampt men momenteel met een uitbraak van het norovirus. Het norovirus is een heel besmettelijk virus dat de symptomen van ernstige buikgriep geeft zoals braken en diarree. Het virus is in deze periode van het jaar een vaak voorkomende epidemie. Om verdere verspreiding onder patiënten en medewerkers tegen te gaan werden reeds vorige week verschillende maatregelen genomen. Patiënten met symptomen van het norovirus op verpleegkundige afdelingen werden onmiddellijk geïsoleerd op één gang en aan de familie werd gevraagd het bezoek te beperken en direct na hun bezoek naar huis te gaan. Artsen en medewerkers moeten strikte hygiënische voorzorgsmaatregelen hanteren.

Ondanks deze vergaande maatregelen is de toestand na het weekend niet verbeterd. Daarom heeft het ziekenhuis vandaag besloten om verdere maatregelen te nemen waaronder een tijdelijke opnamestop van 48 uur op campus Sint-Elisabeth, een uitbreiding van de quarantaine afdeling en strikte bezoekmaatregelen op die quarantaine afdeling.

Concreet betekent dit dat alle patiënten in ons ziekenhuis die symptomen hebben van het norovirus worden geïsoleerd op één volledige afdeling op campus Sint-Elisabeth. Op die afdeling gelden strikte bezoekersmaatregelen zoals minder bezoekuren en maximum aantal bezoekers.

Deze maatregel geldt voorlopig voor 48 uur. De toestand wordt van nabij opgevolgd en geëvalueerd.

Uitgestelde opnames op campus Sint-Elisabeth

Dit betekent ook dat alle geplande ingrepen en opnames op campus Sint-Elisabeth worden uitgesteld. Patiënten zijn hiervan op de hoogte gebracht. Consultaties gaan door. Op campus Sint-Jozef is er geen sprake van het norovirus. Consultaties en opnames op campus Sint-Jozef gaan daarom door. 

De 100-diensten worden afgeleid naar andere ziekenhuizen in de regio. De dienst spoedgevallen op campus Sint-Elisabeth blijft open, maar indien patiënten zouden moeten gehospitaliseerd worden, worden ze doorverwezen naar andere ziekenhuizen of campus Sint-Jozef. 

Bron: Az Turnhout – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.