Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

De BBT voor legionellabeheersing: iedereen klaar voor de nieuwe richtlijnen?

Delen

Het handboek Best Beschikbare Technieken (BBT) voor legionellabeheersing dateert van 2007. Meer dan tien jaar later drong een nieuwe versie zich op. De opdracht om een nieuw BBT-handboek op te stellen werd gegund aan het WTCB, in samenwerking met VITO. Net zoals in 2007 gebeurde dit met inspraak van zoveel mogelijk mensen uit de betrokken sectoren, zoals de (zorg)sector ziekenhuizen, rusthuizen, studiebureaus, architecten… om zo tot een consensus te komen.
 
Samen met Danny Uvijn van het Agentschap Zorg & Gezondheid schetsen we de context van de nieuwe BBT, het referentiedocument voor de toezichthouders van Zorg & Gezondheid om te beoordelen of iemand wel voldoende inspanningen levert op vlak van legionellabestrijding.
 
De nieuwe versie van het handboek was klaar in december 2017. De nieuwe BBT werd in februari voorgesteld aan het grote publiek op drie studienamiddagen. Die vonden plaats in Brugge, Heusden-Zolder en in Groot-Bijgaarden. Van elke inrichting waarvoor de bouwvergunning aangevraagd wordt na 1 september 2018, dit is zes maanden na de voorstelling van dit handboek aan het publiek, wordt verwacht dat die geheel conform de voorschriften van de herziene BBT is ontworpen en gebouwd.
 
Tijdens die studienamiddagen kwamen er uit verschillende hoeken (zowel ontwerpers als uitvoerders) een aantal vragen naar voren over de praktische uitvoering van sommige technische voorschriften. In een poging om de mensen in het veld nog beter te begeleiden werden alle vragen opgelijst en begin mei opnieuw voorgelegd aan een groep van deskundigen. Dit gebeurde onder leiding van het WTCB.  De verduidelijkende antwoorden zijn vanaf september, samen met de nieuwe BBT terug te vinden op de website van Zorg & Gezondheid. Beschouw het als een lijst met FAQ die de begrippen en concepten uit de BBT een praktische invulling geeft. Ook toekomstige vragen zullen op dezelfde manier behandeld worden.
 
Zo is een belangrijke pijler het scheiden van warm en koud water. Koud water hoort koud te blijven, warm water hoort warm te blijven. Hou de beide stromen uit elkaars buurt met andere woorden. Dat is al altijd de regel geweest, maar voortaan dien je, volgens de nieuwe richtlijnen, in gebouwen waar de legionellawetgeving van toepassing is in twee schachten te voorzien: een koude en een warme. Omdat dit, in wezen eenvoudig principe, toch verschillend kon worden geïnterpreteerd werd er onder andere hiervoor wat meer verduidelijking gegeven in die FAQ-lijst.
 
In vergelijking met 2007 zijn er ook heel wat nieuwe zaken op de markt; inzake energierecuperatie bijvoorbeeld. Buis-in-buissystemen of douchewarmtewisselaars bestonden destijds nog niet en alternatieve energiebronnen waren nog volop in ontwikkeling. Op dit moment worden die wel veelvuldig ingezet, ook in de zorgsector, denk maar aan de zonneboilers. Sommige van die systemen kunnen uiteraard, maar vragen soms bijkomende maatregelen om de waterhuishouding legionellaveilig georganiseerd te krijgen. Ook de discussie over de expansievaten werd erin opgenomen. Er wordt advies verstrekt over de plaats binnen het systeem waar je het best je expansievat plaatst om zo weinig mogelijk problemen te hebben of risico te lopen op groei en verspreiding van legionellakiemen.
 
Legionellaveilig bouwen en exploiteren is een verhaal met vele hoofdstukken. In de nieuwe BBT wordt er geprobeerd om iedere betrokkene te responsabiliseren. Het is de bedoeling dat elke schakel in het geheel de verantwoordelijkheid neemt voor zijn deel. Dat gaat uiteraard over een goede technische uitvoering van het sanitair systeem, maar evenzeer over een goed uitgedacht ontwerp. Legionellaveiligheid begint al bij de architect. Net als voor de brandveiligheid dient het gebouw ontworpen worden vanuit een visie van legionellaveiligheid. Daarom werd er een nieuw model van conformiteitsattest opgesteld waar elke betrokkene in het bouwproces kan aangeven wat zijn inbreng was en of er daarbij voldoende aandacht werd besteed aan legionellaveiligheid.
 
Dankzij de nieuwe BBT, de FAQ en de dialoog die opgestart werd hoopt het Agentschap Zorg & Gezondheid dat de bewustwording een nieuwe boost krijgt. Ze hopen dat alle betrokkenen in Vlaanderen de weg vinden naar de BBT en de verduidelijkende FAQ-lijst (https://www.zorg-en-gezondheid.be/handboek-best-beschikbare-technieken-voor-legionellabeheersing) en de legionella-info op de website (https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella). Vragen en bedenkingen kunnen ook doorgemaild worden naar [email protected].
 
Andere nuttige websites: www.vito.be en www.wtcb.be
 
 
Dit artikel verscheen in editie 020 van het magazine Zorg&Techniek (zorg.tech)

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *