Typ om te zoeken

Finance In the spotlight

Begroting ziekteverzekering: meer dan 30 miljard euro voor duurzame gezondheidzorg

Delen

De Algemene Raad van het RIZIV heeft op maandag 19 oktober de globale begrotingsdoelstelling voor de verzekering geneeskundige verzorging voor het jaar 2021 unaniem goedgekeurd. Het betreft een budget voor betaalbare en toegankelijke zorg van meer dan 30 miljard euro.

Een stijging van 7,5% ten opzichte van 2020

De ziekteverzekering zorgt voor een betaalbare en toegankelijke zorg. Voor het jaar 2021 wordt de begrotingsdoelstelling verhoogd tot de voorgestelde technische ramingen van het RIZIV. Concreet betekent dit de globale begrotingsdoelstelling van 30.073.560.000 euro. Dit is een stijging met 2.097.647.000 euro in vergelijking met het jaar 2020 of een procentuele stijging met 7,5 %.

Middelen voor nieuwe initiatieven

Deze globale begrotingsdoelstelling bevat 1,2 miljard euro extra om op een structurele wijze belangrijke nieuwe initiatieven te financieren, zoals:

  • Het verplegend kader versterken via zorgpersoneelsfonds,
  • via het sociaal akkoord gezondheidsberoepen aantrekkelijker maken
  • de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg.

Extra middelen om de COVID-19-crisis op te vangen

De COVID-19-crisis heeft een grote impact op de hele samenleving. We voorzien naast de vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling een provisie van 412 miljoen euro met het oog op het financieren van bijkomende Covid-19-uitgaven (o.m. testen, specifieke maatregelen kwetsbare groepen, regularisatie voorschotten ziekenhuissector…).

Het budget voor geneesmiddelen beheren

Om deze uitgaven onder controle te houden, moet het huidige vergoedingssysteem transparanter worden en moet de voorspelbaarheid van de begroting worden verbeterd.

De enige besparing voor het jaar 2021 moeten we zoeken op het budget “farmaceutische specialiteiten”.  Dat doen we door de uitgaven voor geneesmiddelen af te remmen door verschillende maatregelen, samen goed voor de besparing van 150 miljoen euro:

  • Een eerste pakket aan maatregelen rond prijsaanpassingen levert 50 miljoen euro op.
  • Tegen 30 november zal de regering een bijkomend pakket vaststellen van 100 miljoen euro, kaderend in een meerjarenperspectief.

Zo krijgen we wat ruimte op het budget én deze maatregelen zullen ook een positief effect hebben op de factuur van de patiënt, dat voordeel voor de patiënten ramen we in totaal op 15 miljoen euro.

De begroting voor 2021 en de toekomst

Vanaf 2022 wordt het bedrag van de globale begrotingsdoelstelling bovenop de indexaanpassing ieder jaar in reële termen verhoogd met 2,5 %. De regering bereidt de wettelijke aanpassingen voor in de programmawet.

De Algemene Raad schaart zich achter het voorstel van de leden van het Verzekeringscomité (vertegenwoordigers ziekenfondsen en zorgverleners) “om een overleg binnen een voorspelbaar meerjarenperspectief mogelijk te maken, de ontschotting aan te moedigen en de uitvoering van noodzakelijke hervormingen met betrekkingen tot de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen te ondersteunen.”

Bijlages:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *