multipharma_zorganderstvLR.jpg

Belgen kunnen voortaan coöperatielid worden van hun apotheek

De coöperatie Multipharma nodigt zijn klanten vandaag uit om via het MultiCo-programma coöperatielid te worden van hun Multipharma-apotheken. Het initiatief kent heel wat succes, want reeds 150.000 mensen zijn tot het project toegetreden. Een manier voor de Belgische leider van de apotheeksector om een nieuwe invulling te geven aan de rol van de apotheker en die van zijn klant in het kader van de ontwikkelingen van de sector: scherpe concurrentie wegens het zeer dichte netwerk van apotheken in België en de ontwikkeling van de online markt, het ‘Toekomstpact’ dat in maart 2017 werd ondertekend door Maggie De Block en de apothekersorganisaties, nieuwe behoeften van de klanten inzake welzijn en verzorging. De coöperatie is sinds 1921 actief, heeft een netwerk van 300 apotheken en parafarmacieën en streeft steeds naar nieuwe oplossingen die aansluiten bij de behoefte van de markt. Daaruit is MultiCo ontwikkeld. Dit getrouwheidsprogramma 4.0. beoogt twee doelstellingen: de apotheker een centralere rol geven inzake begeleiding voor het welzijn van zijn klanten, en de klant bij zijn gezondheid betrekken door coöperatielid te worden. 

MultiCo, een centralere rol voor de apotheker

In maart 2017 lanceerde Maggie De Block een meerjarenplan om de kwaliteit van de farmaceutische zorgverstrekking aan de patiënten verder te verbeteren. De apothekers zullen meer aandacht moeten schenken aan de begeleiding van de patiënten op het gebied van medicatie, gezondheidsvoorlichting en preventie. Een ontwikkeling waar de coöperatie Multipharma achter staat. Multipharma heeft sinds de oprichting de rol van de apotheker steeds laten evolueren om beter in te spelen op de behoeften van de klanten inzake welzijn en gezondheid. Met het MultiCo-programma wordt de band tussen de apotheker en de klant nog versterkt, waardoor de apotheker beter geplaatst is om zijn klant te begeleiden en te adviseren. Dit kan bijvoorbeeld via coaching om te stoppen met roken of via een specifieke begeleiding om een aanstaande moeder of een diabetespatiënt te adviseren.

MultiCo, de klant als medewerker van zijn apotheek

De coöperatie Multipharma biedt vandaag zijn klanten aan om coöperatielid te worden. Dit initiatief voldoet aan de behoeften van de klanten, aangezien meer dan 150.000 Belgen zich reeds hebben aangesloten. Het systeem biedt diverse voordelen die gelinkt zijn aan het DNA van Multipharma:

  • Solidariteit door samen te werken aan een beter welzijn voor iedereen: met MultiCo legt Multipharma de basis voor een grotere personalisering van de apothekersdiensten in de toekomst. Zo lanceert de coöperatieve een coachingprogramma om haar klanten uit te nodigen om te stoppen met roken en ze daarin ook te begeleiden. Het programma werd ontwikkeld in samenspraak met apothekers en tabak-experts. De begeleiding start met een gratis CO-test in de apotheek, waarna klanten een gepersonaliseerd paspoort krijgen waarin ze hun rokersprofiel bepalen. Op basis van dat profiel kan de apotheker de klant gedurende het hele traject advies op maat geven. Er wordt voor elke apotheker een opleiding voorzien in de Multipharma Academy.
  • Lage prijzen voor iedereen dankzij de kracht van het netwerk. Klanten krijgen daardoor betere toegang tot verzorgings- en welzijnsproducten.
  • Het getrouwheidsprogramma geldt voor alle farmaceutische of parafarmaceutische producten.
  • Innovatie zodat de klant waar en wanneer hij wenst toegang krijgt tot advies en begeleiding van deskundige apothekers.

Drie engagementen voor de gezondheid

Multipharma streeft continu naar een betere dienstverlening, waarbij de klant van nabij betrokken is. Daarnaast zet Multipharma zich in om drie engagementen na te komen: hoogwaardige adviesverstrekking en opvolging dankzij de voortdurende opleiding van de apothekers via de Multipharma Academy, een gewaarborgde voorraad dankzij zijn magazijn in Brussel, en een engagement om de klant steeds de mogelijkheid te bieden om zelf te kiezen waar en wanneer hij zijn geneesmiddelen en verzorgingsproducten reserveert en koopt.

“Wij zetten heel sterk in op een persoonlijke begeleiding van onze klanten met aandacht voor preventie en advies.”, verklaart Fabienne Bryskère, gedelegeerd bestuurder van de coöperatie Multipharma. Met MultiCo willen wij deze relatie nog verder ontwikkelen, aangezien apotheker en klant in dezelfde coöperatie samenwerken aan een gemeenschappelijk doel: het welzijn van iedereen.”

Bron: eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.