Belgische vereniging voor obesitasonderzoek en PronoKal raden uitgebreide testing aan voor mensen met overgewicht

“Wie een gezond gewicht en een gezonde levensstijl heeft, is beter gewapend tegen de impact van Covid-19”

Antwerpen – De voorbije weken kwamen verschillende ziekenhuizen tot eenzelfde vaststelling: Covid-19 patiënten met overgewicht komen sneller terecht op de afdeling Intensieve Zorg en kennen een ernstiger ziekteverloop. Zo liet onder andere het UZ Leuven weten dat ongeveer driekwart van de coronapatiënten op intensieve zorgen overgewicht had (BMI boven de 25) en dat het gemiddelde BMI 29 bedroeg. PronoKal Group, die wereldwijd wetenschappelijke studies en onderzoek uitvoert naar een gezonde levensstijl en medische behandelingen ontwikkelt voor overgewicht en obesitas, begeleidt in België jaarlijks meer dan 3.000 patiënten. “Wij kregen de voorbije weken opvallend veel vragen te verwerken. Mensen met overgewicht maken zich zorgen aangezien ze tot een risicogroep behoren”, vertelt Kelly De Wever, General Manager van PronoKal Group Benelux.

Mensen die lijden aan obesitas beginnen de strijd tegen ziekte en dus ook dit virus met ongelijke wapens, dat blijkt ook nu weer. Bij een BMI boven de vijfendertig is de kans dat men aan de invasieve beademing moet 7 keer groter dan bij een BMI van 25, zo bleek recent uit een Rijselse studie. “Ga op tijd naar de arts bij symptomen die doen denken aan Covid-19 en laat je testen”, zegt Prof. Bart Van der Schueren van BASO (Belgian Association for the Study of Obesity).De BASO pleit overigens al langer voor een brede aanpak van de obesitasproblematiek en voor meer middelen voor onderzoek. “Verder onderzoek is noodzakelijk maar resultaten in België liggen in dezelfde lijn en geven duidelijk aan dat we meer werk moeten maken mensen te helpen een gezond gewicht na te streven, niet alleen ter vermijding van Covid-19. Obesitas is gerelateerd aan tal van aandoeningen waaronder kanker en suikerziekte die maken dat onze patiënten ernstig inboeten op levenskwaliteit en duur”, vervolgt Van der Schueren.“Wie een gezond gewicht en een gezonde levensstijl heeft, is beter gewapend tegen de impact van Covid-19”
PronoKal Group, die wereldwijd wetenschappelijke studies en onderzoek uitvoert naar een gezonde levensstijl en medische behandelingen ontwikkelt voor overgewicht en obesitas, kreeg de voorbije week opvallend veel telefonische oproepen te verwerken. “Covid-19 doet ons meer belang hechten aan een gezond gewicht. De voorbije weken kregen onze diëtisten heel wat vragen over het verband tussen overgewicht en Covid-19. Obesitas is een complexe ziekte maar we merken dat een gezond gewicht en een sterk immuunsysteem bij velen nu echt de prioriteit wordt. Wij raden iedereen die zich wil laten testen aan om langs te gaan bij één van de 360 huisartsen die een speciale opleiding volgden om patiënten met overgewicht te begeleiden naar een gezond gewicht”, vervolgt De Wever.
Dat maar liefst de helft (51%) van de Belgen te zwaar is (BMI boven de 25) en maar liefst 18% aan obesitas (BMI boven de 30), bleek eerder uit de resultaten van een grootschalig onderzoek in België. PronoKal Group zal de komende maanden huisartsen verder ondersteunen met medische informatie over overgewicht en obesitas en de correlatie tussen de impact van Covid-19 en zwaarlijvigheid. Op woensdag 13 mei organiseert PronoKal een webinar voor artsen waarbij verschillende specialisten een online training geven over de interactie tussen Covid-19, obesitas en het immuunsysteem en de mogelijke behandelingen. Meer informatie vind je via deze link.
Obese patiënten gevoeliger voor infectieziekten én moeilijker te beademen
Verschillende virologen waarschuwen voor een tweede uitbraakgolf van het virus, die mogelijk dit najaar nog harder zal toeslaan.“Wie zich wil voorbereiden op een tweede coronagolf moet niet alleen de handen regelmatig wassen en de regels van social distancing blijven toepassen, maar ook voor zichzelf zorgen. Wie nu werk maakt van een gezond gewicht en een gezonde levensstijl is beter gewapend tegen de impact van het virus en alle andere aandoeningen die met overgewicht gepaard gaan. Door het bereiken van een gezond gewicht, waarbij wordt ingezet op vetverlies in combinatie met maximaal spierbehoud, wordt het immuunsysteem versterkt”, legt Kelly De Wever, General Manager van PronoKal Group Benelux, uit.
Zonder vaccin blijft ook na de zomer het risico op een tweede besmettingsgolf reëel. “Het is dan belangrijk na te denken hoe we hiermee het beste omgaan nu ook nu weer blijkt dat mensen met overgewicht een hogere tol betalen wanneer ze ziek worden. Dat is trouwens ook zo bij een “gewone” griep. We moeten ervoor zorgen dat mensen met obesitas niet gestigmatiseerd worden, maar tegelijkertijd wel de zorgen krijgen die nodig zijn. Hiervoor is testing primordiaal en dit dient dan ook zo snel mogelijk uitgerold te worden voor alle risicogroepen op ernstige Covid-19. België hinkt hierbij beschamend achterop, onbegrijpelijk voor een land met zulke knowhow in biotech. In Vlaanderen zal de link obesitas en het ontwikkelen van de longziekte Covid-19 trouwens verder bekeken worden met Universiteit Antwerpen, als we hiervoor kunnen rekenen op financiering vanuit het FWO ”, besluit Prof. Bart Van der Schueren.
Over PronoKal Group
PronoKal Group is een internationale groep, die een medische behandeling heeft ontwikkeld voor overgewicht en obesitas en de brug maakt naar een gezonde levensstijl. De groep is wereldwijd actief in meer dan 15 landen, met het hoofdkantoor in Spanje. In België werd de PnK-methode® bekend in 2012, toen Bart De Wever er 50 kilogram door afviel. De producten worden enkel op doktersvoorschrift afgeleverd, en de patiënten worden begeleid door diëtisten en bewegingscoaches.
Resultaten kunnen enkel gebruikt worden voor persartikels mits vermelding van PronoKal Group.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.