Bent u beschermd tegen fouten en eventuele schade-eisen?

Als bestuurder, zaakvoerder of mandataris in een vennootschap of vereniging loopt u steeds meer risico’s. Het is immers niet eenvoudig om een vennootschap of vereniging te besturen omwille van steeds strenger wordende wetgevingen en regels. De kans dat u fouten maakt of niet voldoet aan alle verplichtingen neemt dan ook toe. Benadeelden stappen bovendien steeds sneller naar de rechtbank om een schadevergoeding te krijgen. Hierbij spreken zij niet enkel de vennootschap of vereniging aan, maar ook de individuele bestuurders.

Hoe kan u zich hiertegen beschermen?

ADMB Verzekeringen biedt bestuurders van vennootschappen en verenigingen de bescherming die zij verdienen via de lancering van haar eigen polis Bestuurdersaansprakelijkheid (ook gekend als D&O, wat staat voor Directors & Officers).
Deze polis wordt afgesloten door de vennootschap of vereniging ten gunste van haar bestuurders. Ze beschermt het persoonlijke vermogen van de individuele bestuurder tegen de financiële gevolgen van elke schade-eis aan zijn of haar adres naar aanleiding van een professionele fout tijdens de uitoefening van zijn of haar mandaat.
De D&O-polis (bestuurdersaansprakelijkheid) zal tussenkomen voor:

 • De verdedigingskosten van de bestuurder
 • De schadevergoedingen in geval van aansprakelijkheid van de bestuurder

7 extra redenen om te kiezen voor deze polis

 1. Eenvoudige toelating
  Wij kunnen de polis opmaken op basis van zeven eenvoudige vragen.
 2. Eenvoudig beheer
  Behoudens sterke omzetschommelingen is er geen jaarlijkse afrekening.
 3. Professionele bijstand vanaf dat er voor u een probleem opduikt.
 4. Geen sublimieten, wat vrij uniek is voor een dergelijke polis.
 5. Dekking voor tewerkstellingsfouten.
  Bij een gelijktijdige dagvaarding neemt de ADMB-polis bovendien zowel de verdediging van de bestuurder als van de vennootschap op zich.
 6. Dekking van de kosten voor reputatieschade
 7. Verhoging van het verzekerde kapitaal met 10% voor onafhankelijke bestuurders en in het kader van milieugeschillen.

Meer info
ADMB Verzekeringen – admb.be/verzekeringen

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.