bewegendeouderen_zorganderstvLR.jpg

Bewegen op verwijzing breidt uit

48% van de Vlamingen weegt te veel.  In het kader van het preventieve gezondheidsbeleid en de hieraan gekoppelde gezondheidsdoelstellingen, waaronder voeding en beweging, pakt Vlaanderen dit aan. Het project ‘Bewegen op verwijzing’ past in dat kader. Hiermee kunnen mensen met een inactieve leefstijl en een verhoogd gezondheidsrisico beroep doen op professionele begeleiding na verwijzing door de huisarts. Bewegen op verwijzing wordt na Leuven en Mechelen nu ook mogelijk in Izegem, Halle, Roeselare, Menen en Genk.

Wat is BOV?
Het project ‘Bewegen op verwijzing’ (BOV) promoot een gezonde leefstijl door mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en een hoge mate van inactiviteit duurzaam aan het bewegen te krijgen. Dat geeft voordelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

BOV werkt volgens een vast principe: de huisarts verwijst zijn patiënten die aan de voorwaarden voldoen door naar een BOV-coach. De BOV-coach stelt dan samen met de deelnemer een beweegplan op maat op.

De drempel wordt zo laag mogelijk gehouden. Daarom sluit het beweegplan maximaal aan op de interesses en mogelijkheden van de persoon in kwestie. Het kan gaan van laagdrempelige beweegactiviteiten die in te passen zijn in de dagelijkse gewoonten (zoals met de fiets naar het werk) tot lokale sportinitiatieven.

Eens het beweegplan opgemaakt is, speelt de BOV-coach een belangrijke rol in het motiveren van de deelnemers. Het is de bedoeling dat de deelnemer na verloop van tijd dit zelfstandig verderzet.

Bewegen op verwijzing, het loopt
In navolging van goede praktijkvoorbeelden uit het buitenland, draait BOV reeds enkele jaren proef in Vlaanderen. Met succes, zoals blijkt uit de resultaten van de afgelopen jaren. Mensen die door een inactieve leefstijl een verhoogd gezondheidsrisico lopen geraken niet alleen in beweging dankzij de BOV coaching, ze blíjven ook in beweging.

Tevens is het een methodiek die de zwaksten in onze maatschappij vlot bereikt. Uit het pilootproject bleek dat liefst 37% van de deelnemers uit maatschappelijk kwetsbare groepen komen.

Uitbreiding

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het Bewegen Op Verwijzing-project loopt voor 5 jaar. We trekken hiervoor 4.544.000 euro uit. Het Lokaal Gezondheidsoverleg en de lokale besturen zullen de drijvende krachten achter BOV zijn. Ook de huisartsen zullen een belangrijke rol vervullen. BOV is voor hen een concreet instrument waarmee zij hun risicopatiënten kunnen verwijzen om meer te gaan bewegen.”

Het BOV project loopt van 15/12/2015 tot 31/12/2020 met een totaalbudget van 4.544.000 euro.

Nieuwe projecten kunnen nog steeds worden ingediend via www.bewegenopverwijzing.be

Bron: Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.