Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

Black-out en afschakeling in het Zuiden van het land

Delen

Volgens Thierry Lecocq, maintenance manager bij het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc van Bussel, zou 30% van de ziekenhuizen het risico lopen getroffen te worden door een black-out. “Dit is een noodlottige situatie waarover netbeheerder Elia geen controle kan krijgen en die kan leiden tot een plotse uitval van het net. Sibelga moet wachten tot Elia het net weer heeft opgestart om de distributienetten geleidelijk weer van stroom te voorzien. Voor de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie zijn de ziekenhuizen in dit geval de enige prioritaire klanten. Een black-out kan 8 tot 24 uur duren en de ziekenhuizen dienen zich dan ook uit te rusten met een noodstroomvoorziening.” Maar wat is dan het verschil met een afschakeling? Bij een afschakeling wordt de stroomvoorziening van een vooraf bepaald deel van het grondgebied vrijwillig zonder stroom gezet. “Het netwerk blijft wel onder spanning staan. Deze afschakeling zal vooral de gebieden treffen met een kleine bevolkingsdichtheid of met een kleine economische impact. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal niet getroffen worden, buiten een aantal straten van Ukkel die aan Vlaanderen grenzen.”
Het ziekenhuis Saint-Luc beschikt over een stroomgenerator van 4MVA die automatisch opstart in geval van een stroomonderbreking. Toch worden enkel de belangrijkste stroomkringen opnieuw van stroom voorzien. “Bij een onderbreking en dus een black-out, beëindigen we de medische handelingen waarmee we bezig zijn. We beëindigen een operatie maar beginnen niet met een nieuwe. Heel wat raadplegingen zullen moeten worden stopgezet omdat er geen verlichting meer is. Daarbij rijzen heel wat vragen: hoe zullen de gsm-oproepen naar de technici van wacht verlopen, zullen de uitgereden ziekenwagens nog naar het ziekenhuis kunnen terugkeren aangezien heel wat verkeerlichten niet meer zullen werken…” Thierry Lecocq speekt hierbij over een black-out omdat Brussel voor het grootste deel gespaard zal blijven van de afschakeling. “Het project wordt momenteel nog bestudeerd, maar ik kan u nu al melden dat sommige leveranciers de vraag gesteld hebben aan grote zelfstandige producenten zoals bedrijven, ziekenhuizen en andere organisaties die over een krachtige stroomgenerator beschikken met een vermogen van 4MVA om deze generator ter beschikking te stellen aan het netwerk en dus hun steentje bij te dragen om te voldoen aan iedereens behoeften.”
Telefoonproblemen
Het tijdschrift “Le Pharmacien” heeft onderzocht wat de impact was van deze afschakeling op de apotheken. Daarbij werd een belangrijk aspect benadrukt dat tot nu toe nog maar weinig ter sprake is gekomen: Telenet en Voo hebben netwerken geïnstalleerd die werken op basis van knooppunten. In geval van afschakeling en dus van stroomonderbreking, zal apotheek X die gelegen is in een afschakelzone geen telefonische oproepen meer kunnen plegen. Apotheek Y die gelegen is een straat die niet getroffen wordt door het afschakelplan zal dan misschien weer geen verbinding hebben indien het knooppunt waarmee het aan het net verbonden wordt zonder stroom komt te vallen. En hoe zit het dan met de ziekenhuizen? Het Universitair Ziekenhuis van Luik bevindt zich op verschillende sites. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat slechts een site getroffen wordt door de afschakeling. Net als het universitair ziekenhuis Saint-Luc, beschikt het Universitair Ziekenhuis van Luik over zeer krachtige stroomgeneratoren. Christian Franck, manager van de technische diensten, geeft ons uitleg: “Onze stroomgeneratoren kunnen gedurende twee weken de fakkel overnemen. We organiseren maandelijkse testen en het vermogen van deze generatoren ligt veel hoger dan wat strikt noodzakelijk is. Dat gaat bijvoorbeeld zelfs tot 200% van wat strikt noodzakelijk is voor de site van de Sart-Tilman. Alle medische functies, spoedgevallen en operaties die aan de gang zijn zullen kunnen worden uitgevoerd. We beschikken over accu’s die ervoor zorgen dat er een no-break zal zijn in de informaticadiensten, het operatiekwartier en de labo’s. Bij de spoedgevallen zal er zelfs geen korte onderbreking zijn en zullen de stroomgeneratoren snel de fakkel overnemen. Dankzij het UPS-systeem zullen er bovendien geen gegevens verloren gaan. Uiteraard dient er wel te worden opgemerkt dat bepaalde zaken niet meer zullen werken bij een elektriciteitspanne, zoals de roltrappen, de verlichting van de parkings, enz. De belangrijkste diensten zullen wel operationeel blijven. Een banale ingreep zal kunnen worden uitgesteld, maar niet als het om een dringende operatie gaat.”
Wat is het gevaar voor het telefoonverkeer? “We zijn aangesloten op verschillende netwerken.”
Dezelfde geruststellende taal horen we bij Pauline Delvoye, woordvoerder van het Universitair Ziekenhuis van Charleroi: “Op medisch vlak zal er geen enkel probleem zijn op onze verschillende sites. We beschikken over een no-break generator. We hebben ook een stuurgroep in het leven geroepen die bestaat uit leden van de medische, technische en logistieke diensten.” Op het ogenblik van het interview was de stuurgroep nog bezig met een studiefase, maar ook in Charleroi is er weinig vrees voor grote problemen.
 

Tags:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *