Born in Belgium

Tool meet psychosociale kwetsbaarheid zwangere vrouwen

AZ Turnhout gaat van start met de tool Born in Belgium Professionals. Deze uitgebreide medische vragenlijst schetst een beeld van de psychosociale kwetsbaarheid van de moeder. Zo kan er, indien nodig, al in een vroeg stadium van de zwangerschap hulp opgestart worden. “Kansenongelijkheid begint al in de buik.”

Born in Belgium bestaat al langer. Het platform is een initiatief van het RIZIV en werd eerst uitgerold in Brussel, vervolgens verspreid naar andere gemeenten. Ook AZ Turnhout springt op de kar. “De tool is enerzijds een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die hulp- en zorgverleners toelaat om systematisch te screenen naar de psychosociale situatie van zwangere vrouwen”, zegt dr. Magali Verheecke, gynaecoloog bij AZ Turnhout.

De vragen gaan over thema’s die veel verder gaan dan puur de medische context: roken, misbruik, mentaal welzijn, drugs of alcoholgebruik, sociaal netwerk, financiële noden, enzovoort. “Tegelijkertijd fungeert Born in Belgium als een gedeeld platform waarmee we een overzicht bewaren van alle cruciale informatie: wat is de exacte psychosociale situatie, wat is al ondernomen, wie is al bij het dossier betrokken. Hulp- en zorgverleners krijgen zo in feite een totaaloverzicht van het professionele netwerk dat actief is rond de zwangere vrouw.”

Samenwerkingsnetwerk

De opvolging stimuleert transmurale samenwerking. AZ Turnhout werkt nauw samen met de huisartsenvereniging regio Turnhout (HVRT). Er werd een intensief en afwisselend raadplegingsschema uitgewerkt voor de zwangere vrouw. “Iedereen is betrokken: de vroedvrouw , de gynaecoloog, de huisarts”, zegt huisarts dr. Niki Desart. “Wij staan in contact met elkaar en kennen allen het dossier van de zwangere patiënt. Ieder heeft zijn taak. Bij de gynaecologen ligt het accent meer op de technische aspecten en onderzoeken. De huisarts en de vroedvrouw kunnen naast de klinische controle ook veel aandacht besteden aan de psychosociale context van deze kwetsbare patiënten.”

Born in Belgium is een medische tool, maar ook een hulpmiddel in de strijd tegen kansarmoede voor het beleid. In 2019 richtte het stadsbestuur daarom een perinataal netwerk op, waarin het samenwerkt met partners om kansarme gezinnen te begeleiden vanaf het prille begin. “Het idee daarachter is dat we kwetsbare kinderen begeleiden van vóór hun geboorte totdat ze volwassen zijn”, zegt schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Kelly Verheyen. ”Onderzoek maar ook onze eigen praktijkervaringen tonen aan dat we de zwangerschapsperiode ten volle moeten benutten als we maximale vooruitgang willen boeken in kwetsbare gezinnen. Enerzijds omdat kansenongelijkheid al bestaat vanaf het begin van de zwangerschap, anderzijds omdat ouders heel andere bezorgdheden hebben eenmaal het kind geboren is. Het is dus cruciaal om armoede en psychosociale kwetsbaarheid vroeg op te sporen. Alleen dan kunnen we zwangere vrouwen met een verhoogd risico snel de gepaste zorg geven.”

LEES MEER OP ZORGMAGAZINE.BE

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.