Brandveiligheid: nieuwe procedures en normen

Ofschoon het besluit nog niet definitief is liggen de krijtlijnen vast.
Uiteraard moet een voorziening om erkend te blijven of te worden, het bewijs leveren dat er in de gebouwen voldoende beveiligingsmaatregelen werden getroffen.
Er worden 4 soorten attesten voorzien. Enkel het attest A of B leidt tot een erkenning. Een attest C leidt tot een schorsing van de erkenning. Attest D betekent de intrekking van de erkenning en sluiting van de voorziening.

Het is de bedoeling dat binnen een relatieve korte termijn alle voorzieningen over een attest A beschikken. De geldigheid van het attest B wordt in tijd beperkt en afhankelijk van het voorgestelde remediëren van de tekorten. Inhoudelijk betekent een attest B dat de voorziening niet aan de brandveiligheid voldoet, maar dat de veiligheid van bewoners, personeel en bezoekers niet ernstig in gevaar komen. Zoals het vandaag wordt gesteld in een voorlopige tekst zouden voorzieningen maximaal 5 jaar tijd krijgen om een stappenplan te realiseren.

Wanneer uit het brandweerverslag blijkt dat het stappenplan of de uitvoering ervan niet voldoet, volgt een attest C of in het uiterste geval een attest D.

Uiteraard kan, mits een gemotiveerde aanvraag, een afwijking op de normen worden toegestaan. Die aanvraag wordt voor advies behandeld door een “Technische Commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin”. Vervolgens stuurt het Agentschap de gemotiveerde beslissing en het advies aan de voorziening.

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.