Broeders van Liefde: "De applicatieverantwoordelijke is een witte raaf"

Over samenwerking en eventuele certificering 
De rol van de applicatieverantwoordelijke? Zeer divers, maar ook allesbehalve eenvoudig. Zeker in een al even diverse organisatie als Broeders van Liefde, met psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië, orthopedagogische centra, beschutte woonvormen en ouderenzorg. “Elke voorziening heeft zijn focusgebied, qua doelgroep en zorgvorm”, vertelt stafmedewerker Tom Broekmans. “Dat maakt het soms behoorlijk complex.” 
Eigenlijk is Organisatie Broeders van Liefde binnen elke voorziening op zoek naar een witte raaf, geeft Tom Broekmans toe: “De applicatieverantwoordelijke moet voeling en affiniteit hebben met de werkvloer, maar ook een directe lijn kunnen vormen met artsen, verantwoordelijken, de leverancier en de directie. Én hij moet zijn kennis en kunde kunnen overdragen. 
Het uitzetten van grote lijnen 

Tom Broekmans, Stafmedewerker patiënten- en bewonerszorg, Broeders van Liefde

De bedoeling is om zoveel mogelijk te focussen op de lokale zorgprocessen. De applicatieverantwoordelijke tekent de grote lijnen uit, de invulling gebeurt door de zorgorganisatie zelf. “Afhankelijk van de schaalgrootte en soort voorziening zijn er verschillende focusgebieden. Voor ziekenhuizen is dat zeker het EPD en alles wat daaromheen hangt, alsook de brug naar patiëntenadministratie en medicatie. Verder leggen we nadruk op het educatiegebeuren.” 
Dit vraagt om een zeer specifiek profiel dat verder reikt dan enkel technische skills. Sterke communicatieve vaardigheden, het kunnen managen van processen, het maken van analyses en een geboren motivator zijn… om maar enkele van de gevraagde competenties te noemen“Vandaar dat de functie vaak door 1 tot 3 personen wordt vormgegeven. Zij moeten tevens over heel wat kennis bezitten over zorgprocessen en de cultuur van de voorziening scherp aanvoelen om verander- en verbeterprocessen goed te kunnen begeleiden. 
Meer samenwerking 
Samenwerking is nodig. “In grote voorzieningen, waar de rol is opgesplitst, heeft het medicatieluik bijvoorbeeld een duidelijke link met de apotheker, die de procesverantwoordelijke is en ook een pet op heeft als applicatieverantwoordelijke, om processen te initiëren en te helpen vertalen naar concrete toepassingen. Die doorkruisen vervolgens de hele organisatie, van logistiek tot facturatie.”  
Bij Broeders van Liefde vindt er elke 6 weken een gestructureerd overleg plaats, waar applicatieverantwoordelijken kennis uitwisselen in aanwezigheid van de leverancier. Hier worden operationele items besproken en adviezen geformuleerd voor het beleid. “Als we zaken kunnen uniformiseren, doen we dat. EPD-toepassingen bijvoorbeeld zien er hetzelfde uit, maar kunnen lokale accentverschillen hebben. Het is de bedoeling dat het voor de eindgebruiker zeer herkenbaar blijft. Themaspecifieke werkgroepen brengen hun noden mee in kaart, zodat die snel bij de leverancier geraken.” 
Eventuele certificering 
Vanaf 2021 wil Organisatie Broeders van Liefde een model van certificering implementeren. “De basisvraag is hoe we onze voorzieningen kunnen ondersteunen. Sommige applicatieverantwoordelijken zijn meer technisch, andere meer procesmatig georiënteerd. Een certificeringsmodel is een middel om op een objectieve manier eventuele werkpunten bij de applicatieverantwoordelijke aan te pakken en samen tot een goed werkende applicatie te komen.” 
Zo’n model laat ook toe om skills procesmatig te toetsen en opleidingen bij te sturen. “Scoren nagenoeg alle voorzieningen minder op het procesmatige, dan moeten we daar structureel iets aan doen. Tegelijk kunnen we ook inzoomen op bepaalde deelgebieden om de zorgverlening efficiënter te organiseren. We moeten onze mensen motiveren om zorgadministratie zo correct mogelijk te doen, rekening houdend met alle verschillende mogelijke zorgvormen. 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.