Buitenlandse verpleegkundigen nog niet welkom in Vlaamse zorginstellingen

 “Ook bij een vlotte integratie van de buitenlandse verpleegkundigen in de instelling en bij de nieuwe collega’s, waarbij cultuurverschillen naast de taal een rol spelen, rijzen er vragen. Uit de praktijk blijkt dat het rekruteren van verpleegkundigen uit andere landen heel wat extra administratieve rompslomp en lange wachttijden met zich meebrengt. Verder zijn er heel wat vragen bij de gelijkschakeling van de diploma’s, en de verschillen tussen de verpleegkundige handelingen in verschillende landen.”
 
Specifieke aanpak vereist

“Rekruteren in de zorgsector vereist duidelijk meer professionele omkadering en expertise dan elders. Door het specifieke karakter van de gezondheidszorg die sterk gereglementeerd is en waarvan intermenselijke relaties gecombineerd met technische vaardigheden de kern uitmaken, ligt het personeelsbeleid zeer gevoelig," vertelt Bart Baert. "Wanneer echter alle randvoorwaarden en omkadering goed aangepakt worden, is het perfect mogelijk om de tekorten aan personeel op te vangen. Daarom gaat Assist, samen met zorginstellingen, de uitdaging aan om structurele personeelstekorten in onze gezondheidszorg aan te pakken. Voor hen is het inschakelen van buitenlandse zorgmedewerkers niet nieuw. “
Via de Nederlandse moedermaatschappij Vebego heeft Assist hierbij al heel wat ervaring opgebouwd met onder meer medisch personeel uit Litouwen, Polen, Roemenië, Indonesië en de Filippijnen. Ondertussen wordt er ook –samen met onze strategische partner Link2Europe –  onderzocht wat de mogelijkheden zijn om personeel aan te trekken uit Spanje, Griekenland en Hongarije.  “Een doorgedreven begeleiding van buitenlandse medewerkers is evenwel een kritische factor om tot een succesvolle samenwerking te komen," aldus Bart Baert. “Ook buiten Europa zijn er initiatieven met partners om verpleegkundigen in België aan een job te helpen. Hier gelden echter andere toelatingsnormen.”

Begeleidingstraject

“Wij bieden zorginstellingen begeleidingstrajecten aan voor buitenlandse zorgmedewerkers. Concreet gaat het om bijvoorbeeld Poolse medewerkers die in eerste instantie stage lopen als logistieke hulp of in een verzorgende functie, waarbij ze worden begeleid door een peter. Tijdens dit traject krijgen ze ook een taalopleiding aangeboden. Na de stageperiode kan de zorgpartner – indien hij dit wenst – de verpleegkundige in dienst nemen met een interimcontract voor de periode van 6 maanden tot één jaar. Nadien kunnen ze dan in vaste dienst komen. Voor de werkgever is een dergelijk traject aantrekkelijk omdat men kan beoordelen over welke capaciteiten iemand beschikt, wat de groeimogelijkheden zijn en welke functie binnen de organisatie kan worden ingevuld. Uiteraard behoort vaste indienstneming direct na de stageperiode ook tot de mogelijkheden.”

Personeelstekorten geïntegreerd en globaal aanpakken

De problematiek van de tekorten is niet enkel structureel, maar ook incidenteel. Daarom pakt Assist samen met de zorginstellingen de rekruteringsproblematiek strategisch aan door onder meer het opzetten van joint ventures voor een gemeenschappelijke HR aanpak. Zowel met ziekenhuizen, woon-zorg-centra, instellingen voor personen met een beperking en de thuiszorg zetten ze partnerschappen op om de tekorten krachtdadig aan te pakken door pooling van zorgverstrekkers of via gemeenschappelijke interim projecten.
“Om de uitdagingen van vandaag en morgen adequaat te beantwoorden, adviseren wij zorginstellingen om het organisatie- en personeelsvraagstuk in een breder kader te plaatsen. Mits de goede organisatie en omkadering zijn er immers veel ongebruikte interne oplossingen door een efficiëntere planning of door werknemers meer mobiel te maken tussen diensten en instellingen van eenzelfde groep.”
Ook het herorganiseren en indelen van het takenpakket in verzorgende (primaire) en niet-verzorgende (secundaire) taken en dit laten uitvoeren door verpleegkundigen en ondersteunend personeel zal een aantal problemen en tekorten uit de wereld helpen. Het komt nog al te vaak voor dat verplegend personeel taken uitvoert die eigenlijk niet tot hun pakket behoort. "Tenslotte kunnen deze maatregelen aangevuld worden met selectieve en goed omkaderde rekrutering van gekwalificeerde buitenlandse werknemers en komt men tot een meer geprofessionaliseerd geïntegreerd personeelsbeleid," besluit Bart Baert.
 
QUOTES:

De problematiek van de personeelstekorten is niet enkel structureel, maar ook incidenteel.

Tegen 2015 hebben de Vlaamse ziekenhuizen een behoefte van 50 à 60.000 nieuwe medewerkers. De vraag is of daarbij enkel de instroom van  Vlaamse jongeren zal volstaan?

Foto-onderschrift:
Bart Baert: “Het komt nog al te vaak voor dat verplegend personeel taken uitvoert die eigenlijk niet tot hun pakket behoort.”

Bert Verbeke

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.