Bundeltoepassingen: langer complicatievrij kathetergebruik bij IV-therapie

Spelen specifieke productkeuzes en de juiste toepassing een rol in het voorkomen van zorginfecties? De CLEAN3-studie6 (open label, gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, The Lancet feb 2021) toetste het aan de praktijk. 

Tot 90% van de patiënten in het ziekenhuis krijgen in hun zorgtraject met intraveneuze (IV-)therapie te maken1. Het kathetersysteem voor vasculaire toegang wordt van plaatsing tot verwijdering ook heel vaak aangeraakt, er zijn dus heel wat momenten waarin een verhoogd risico op complicaties of infecties schuilt.  

De vele variabelen in kathetergerelateerde complicaties 

IV-therapie kent een grote variatie aan technieken, processen, richtlijnen en producten. Tel daarbij de variabelen die van de patiënt zelf afhangen (leeftijd, vasculaire gesteldheid en de reden van ziekenhuisopname) en het risico op infecties loopt al snel op. 

35 tot 50% van de perifere IV katheters bereikt niet het gewenste resultaat, vooral door complicaties.1 Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de patiënt1-3 (zoals pijn, bijkomende medicatie en vertraging van de zorgverstrekking) maar ook voor zorgverlener en zorginstelling leidt dit tot hogere werklast en verhoogd risico op bloodstelling aan bloed door prikincidenten en slijmvliesblootstelling (Mucocutaneous Exposure/MCE)5
 
Voortvloeiende nadelen zoals ontevredenheid van de patiënt, alsook de verhoogde kosten (voor IV-katheterprocedures, laboratorium, medicatie) en verlengde werktijden en verblijfsduur4 spreken voor zich. 

Vasculaire toegangsweg complicaties vermijden door VAM 

De CLEAN3-studie6 vergeleek bij 1000 volwassen patiënten waarbij een perifere katheter werd geplaatst voor de verdere behandeling tijdens hun opname in het ziekenhuis verschillende standaard procedures met BD Vascular Access Management (VAM). De patiënten werden gerandomiseerd in 4 groepen van elk 250 patiënten bij wie twee verschillende desinfectiemiddelen, respectievelijk in combinatie met standaard losse componenten of met een innovatieve bundeloplossing als katheterbeleid, gebruikt werden. 

Vergeleken met de standaard procedures, verminderen de BD vasculaire oplossingen het risico op katheter-falen met 27% bij gebruik van de bundeloplossing met gesloten geïntegreerd kathetersysteem, naaldloze connectoren, desinfecterende poortbeschermers en voorgevulde spuiten met NaCI 0.9% voor het spoelen van de katheter. Deze bundeltoepassing in combinatie met chloorhexidine 2% plus 70% isopropyl alcohol (experimentele groep) voor voorafgaande huiddesinfectie leverde veruit de beste resultaten op: katheterkolonisaties beperkte zicht tot 4% bij de experimentele groep, tegenover 17% bij gebruik van 5% povidon-jood plus 69% ethanol bij standaard groep.  

De resultaten van deze CLEAN3-studie tonen een verlenging van de mediane tijd tussen inbrengen van de katheter en latere complicaties bij BD bundeltoepassingen,  vergeleken met de standaardoplossingen (50,4 uur vs 30,0 uur)1

Een dienstenoverkoepelend vasculairetoegangswegbeleid (BD Vascular Access Management/VAM), gebaseerd op best practices en in combinatie met evidence-based product- en materiaalkeuzes kan in het voorkomen van zorginfecties dus een groot verschil maken. 

Indien u het volledige artikel of een samenvatting van deze CLEAN3-studie uit The Lancet wenst te ontvangen, of u hebt interesse in de BD Vascular Access Solutions, scan dan de QR-code.  

  1. Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, Flint LM, Huang E. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. J Infus Nurs. 2015;38(3):189-203. 
  1. Wallis MC, McGrail M, Webster J, et al. Risk factors for peripheral intravenous catheter failure: a multivariate analysis of data from a randomized controlled trial. Infect Control Hosp Epidemiol.2014;35(1):63-68. 
  1. Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ, et al. The risk of bloodstream infection in adults with different intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Mayo Clin Proc. 2006;81(9)1159-1171. 
  1. Hitchcock J. Effective strategies for reducing the incidence of catheter-related bloodstream infections. Br J Nurs.2014;23(14 Suppl): S4-10. 
  1. Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infus Nurs. 2016;39(1S). 
  1. Guenezan J, Marjanovic N, Drugeon B, et al. Chlorhexidine plus alcohol versus povidone iodine plus alcohol, combined or not with innovative devices, for prevention of short-term peripheral venous catheter infection and failure (CLEAN 3 study): an investigator-initiated, open-label, single centre, randomised-controlled, two-by-two factorial trial. The Lancet, February 1. doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30738-6 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.