Typ om te zoeken

Patrice Buyck AZ Zeno
GZA-ZNA ziekenhuisapotheek
Covid testcentrum
HRM in de zorgsector
De augmented-reality-bril van NextAR toont de chirurg tijdens de ingreep extra informatie in real time en 3D over de knie en weke delen. (Credit: Ziekenhuis Netwerk Antwerpen / Dirk Kestens)