Change management zet RZ Heilig Hart Tienen op het juiste spoor

Begin 2004 werd in het RZ H. Hart Tienen een vermeende fraudezaak vastgesteld. Naast een financieel debacle was er ook sprake van mismanagement. “De aanstelling van een nieuw management gaf de mogelijkheid om orde op zaken te stellen. Dat was echter geen eenvoudige zaak. Het kwam er op aan om alle stakeholders te overtuigen van onze bedoelingen. In eerste instantie moesten wij als ‘goede huisvader’ de kostenbeheersing onder controle krijgen. Het directiecomité houdt de kosten strikt onder controle en er werd een auditcomité opgericht vanuit de Raad van Bestuur. Een tweede maatregel betrof de verkoop van eigendommen die we niet in gebruik hebben. “Daarnaast besliste de congregatie van Grauwzusters om de gebouwen en de gronden van het ziekenhuis, die haar eigendom was, in te brengen in het patrimonium van de vzw RZ H. Hart Tienen. Momenteel zijn er ook gesprekken aan de gang met het stadsbestuur om het patrimonium in de omgeving van de kliniek te verstevigen.”

Iedereen levert een bijdrage

Artsen leveren eveneens hun bijdrage. “Omwille van onze ambitie om op korte tijd toch ruim te kunnen investeren hebben wij een afspraak gemaakt met de artsen om een deel van hun ereloon af te dragen. Hierdoor zijn we in staat om extra medische apparatuur aan te schaffen. Wat betreft het personeel vond er een aantal herschikkingen plaats – in samenwerking met de vakbonden – om anomalieën uit het verleden weg te werken. Het vorige arbeidsreglement werd vervangen door een nieuw, transparant reglement waarbij iedereen ‘gelijk is voor de wet’. Enkele afvloeiingen op de administratie waren noodzakelijk, in de plaats kwam er extra verplegend personeel.”
Andere – niet onbelangrijke – stakeholders zijn de banken. “Wij moesten het vertrouwen van de banken terugwinnen. Dit kon enkel door goede resultaten voor te leggen. Dat is gelukt,wij zijn ondertussen weer winstgevend en inmiddels konden wij bij drie banken betere voorwaarden dan voorheen bedingen.
Last but not least: in UZ Leuven vonden wij een partner op medisch vlak. Voorheen opereerde onze kliniek vanuit een egelstelling zonder al teveel verbindingen met andere ziekenhuizen. Dat is bijgesteld: wij profileren ons nu als een regionale speler in de zorg waarbij wij een bilaterale overeenkomst afsloten met UZ Leuven. Het betreft onder meer een structurele samenwerking op het vlak van ICT waarbij onze digitale beelden redundant worden opgeslagen in het datacenter van het UZ Leuven. We werken momenteel nog met UZ Leuven verder aan een samenwerkingsakkoord waarbij UZ Leuven onze diensten geriatrie, oncologie en endocrino – diabetologie zal ondersteunen. Wij spreken daarbij over een win-win situatie.

Project ‘Respect’

“In onze visie staan de beleving en de basiszorg van de patiënt centraal. Om dit gestalte te geven voeren wij een project rond ‘Respect’ waarbij zowel artsen als medewerkers worden betrokken. Empathie en proactief inspelen op de wensen van de patiënten zijn de uitgangspunten van onze aanpak. Medewerkers krijgen hieromtrent de nodige scholing en vorming. Wat betreft de patiëntenzorg besteden wij de komende periode veel aandacht aan ‘klinische paden’. Patiënten moeten op voorhand weten wat er hen te wachten staat eens ze worden opgenomen in ons ziekenhuis. Informatie speelt daarbij een belangrijke weg. Patiëntenbegeleiding staat ook voor het geven van informatie naar de huisarts. Meer en meer vindt dit via digitale weg plaats.”

Nieuwe aanpak werkt

Sinds er een nieuwe ploeg aan het bewind kwam, zit het RZ H. Hart Tienen weer in de lift. “Er waait duidelijk een andere wind. Wat wij teweeg willen brengen is een cultuuromslag waarbij eigen verantwoordelijkheid één van de voornaamste doelstellingen is. Toegegeven, deze manier van werken en alle veranderingen die plaatsvinden, leggen een druk op de medewerkers. Maar ook van de ziekenhuisartsen verwachten wij overigens een grote mate van betrokkenheid en engagement. In een eerste fase was het moeilijk om nog nieuwe artsen aan te trekken maar eens de richting van onze veranderingen duidelijk werd, vond er een ommekeer plaats. Op die manier konden wij de afgelopen periode 13 nieuwe artsen aantrekken. Het komt er nu vooral op aan om verder te bouwen op de fundamenten die we al hebben gelegd,” besluit Koen Vancraeynest.

RZ Heilig Hart Tienen in een notendop

 • 331erkende bedden.
 • 750 medewerkers
 • 100 artsen
 •  Omzet in 2008: 75 miljoen euro
 • Drie campussen
  – Mariëndal (Tienen): spoedgevallendienst, operatiekwartier, hospitalisatie-afdelingen, medisch-technische diensten, klinisch labo, ziekenhuisapotheek, chirurgische daghospitalisatie
  – St-Jan (Tienen): hospitalisatie-afdelingen vooral gericht op revalidatie en multidisciplinaire zorg, niet-chirurgische daghospitalisatie
  – Medisch Centrum (Aarschot): chirurgische als niet-chirurgische daghospitalisatie, medisch-technische diensten, spoedopvang

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.