Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

CHIREC: een efficiëntere medische reorganisatie

Delen

Om de behandeling van de patiënten te optimaliseren en het teamwork onder artsen te versterken, koos het CHIREC er recent voor de hele organisatie van zijn inrichting te herstructureren door alle medische activiteit te bundelen in pools en afdelingen. Dr. Philippe El Haddad, medisch algemeen directeur, legt uit.
 

Waarom was een medische reorganisatie van de instelling noodzakelijk?

We hebben de bouw van ons nieuwe ziekenhuis Delta aangegrepen om de medische organisatie te verbeteren. Een meer horizontale structuur waar gezondheidswerkers die dezelfde specialisaties hebben en hetzelfde materiaal gebruiken binnen eenzelfde entiteit verenigd zijn, leek ons immers een voordeel. Van daaruit is het idee gegroeid om de medische activiteit binnen de site in medisch-verpleegkundige pools en vervolgens over meerdere sites heen in afdelingen te organiseren.
 

Hoe worden de verschillende pools en afdelingen georganiseerd?

Op de drie sites van het Chirec (Delta, Sint-Anna Sint-Remi en Braine-l’Alleud-Waterloo, nvdr) hebben we vijf pools opgericht: de motorische pool, moeder-kindpool, hoofd-en-nek-pool, ingewandenpool en borst-en-ader-pool. De ingewandenpool, bijvoorbeeld, verenigt gynaecologen, gastro-enterologen, urologen en maag-darmchirurgen. De hoofd-en-nek-pool groepeert de stomatologie, tandartsenij, hersen-kaak-aangezichtschirurgie en de KNO… Het aanmoedigen van groepswerk rond aandoeningen die met hetzelfde orgaan te maken hebben, verbetert de expertise en de medische kwaliteit.
 
De afdelingen worden over de sites heen gecoördineerd. We hebben er alle medisch-technische specialiteiten in ondergebracht. Nucleaire geneeskunde en medische beeldvorming zijn binnen eenzelfde afdeling gefusioneerd. Hetzelfde geldt voor de versmelting van acute geneeskunde met de intensieve-zorgafdeling en de spoedgevallendienst, en van de metabolische afdeling met de endocrinologie, de inwendige geneeskunde en de dialyse. De neurowetenschappelijke afdeling brengt de neurologen, neurochirurgen, psychiaters, slaapartsen en pijndokters samen. De overige afdelingen zijn Anesthesiologie, Klinische Biologie, Geriatrie, Oncologie en Oftalmologie.
 

Welke voordelen biedt zo een reorganisatie voor het ziekenhuis en het verzorgend personeel?

De pools en afdelingen worden geleid door pool- en afdelingschefs die voor vijf jaar benoemd worden. Om hun functie te kunnen vervullen hebben ze allemaal financiële, leiderschaps- en communicatieopleidingen gekregen. Ze moeten ieder jaar de investerings- en werkingsbegroting opmaken alsook een activiteitenrapport. Daarvoor moeten ze dienstvergaderingen beleggen en de teams bevragen over hun behoeften, plannen en doelstellingen voor het komende jaar. Nu moet je weten dat het Chirec ongeveer 1.200 artsen telt. Ze werken niet allemaal voltijds en een aantal hebben een dermate specifieke medische specialiteit dat niet iedereen ze kent. De bijeenkomsten en vergaderingen rond eenieders zorgen en wensen bevorderen de uitwisselingen. Ze bieden de collega’s de kans om met elkaar te praten, elkaar te leren kennen en dus ook patiënten naar elkaar door te verwijzen. Die werkwijze maakt het ziekenhuis meer “waterdicht”.
 
Merk nog op dat we, om de goede werking van de pools te waarborgen, telkens een arts en een verpleegkundige aan het hoofd van elke pool hebben geplaatst die als een tandem werken. Die nauwe samenwerking bevordert het uniformeren van procedures en vergemakkelijkt de patiëntenstromen.
 

Wat zijn voor de patiënt precies de voordelen van die nieuwe werkmodus?

Het voordeel van een dergelijke structuur is dat de patiënt er echt centraal in staat. Alle consultatie-units zijn per pool ontworpen. Een patiënt met een orthopedisch probleem wil een radiografie, een orthopedist, een kinesist, een reumatoloog… Al die personen houden vanaf heden op dezelfde plaats consultatie. De patiënt legt maar één traject af voor alles wat hij nodig heeft. Dat is een enorme troef in ons beroep. Het is eigenlijk zelfs niet langer de patiënt die zich verplaatst, maar de arts die de verplaatsing doet.
 

Wat zijn de grootste moeilijkheden waar u tijdens het omvormingsproces mee werd geconfronteerd?

Het opstarten van deze nieuwe organisatie was een enorme uitdaging, maar eenmaal geïnstalleerd vloeide er snel een reeks positieve elementen uit voort. Zo maken de pool- en afdelingschefs hun begroting op in overleg met de sitedirecteurs (*). Daardoor zijn de begrotingen meer met elkaar verstrengeld met een meer realistische weerspiegeling van de vooruitblik op de activiteiten voor het komende jaar. Dat een dergelijke organisatorische aanpak goed werkt, lijkt nu vanzelfsprekend. Maar de medische raad en de raad van bestuur overtuigen van de deugdelijkheid van deze nieuwe formule was de moeilijkste hindernis die we hebben moeten overwinnen. Verandering zorgt altijd voor bezorgdheid en het was niet eenvoudig om die mensen hun visie te doen veranderen. Als we echter vandaag naar het resultaat kijken, hebben we zeker geen spijt van onze beslissing.
 
(*) De afdelingen vallen onder de medisch algemeen directeur van het Chirec, terwijl de pools onder de sitedirecteurs vallen.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *