Chronische maximumfactuur mist haar doelgroep

De chronische zieken met de grootste noden worden via de huidige benadering van de ‘chronische maximumfactuur’ (MAF) noch geïdentificeerd, noch voldoende geholpen. Dat blijkt uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
De instelling vergeleek de patiëntengroep die recht heeft op het bestaande ‘forfait chronische ziekte’ met de groep die recht zal hebben op de nieuwe ‘MAF chronisch zieke’. Tot die laatste groep behoren alle patiënten die de voorbije twee jaar 450 euro remgeld betaalden. Het onderzoek toont aan dat liefst zeven op tien personen die te maken hebben met hoge medische kosten, niet beantwoorden aan de wettelijke criteria voor de erkenning van een forfait chronisch zieken, een forfait gebaseerd op hun afhankelijkheid of hun meerdere hospitalisaties.
Bovendien volstaat het beschikbare budget niet voor een reële ondersteuning van de chronisch zieken en wordt het bedrag verdeeld over een te groot aantal personen. Daarom ijveren de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor de erkenning van een ‘statuut chronische patiënt’ op basis van objectieve medische criteria, en dus niet gebaseerd op remgelden. “Via disease management zou voor iedere chronische aandoening een zorgtraject moeten worden uitgedokterd met alle noodzakelijke verstrekkingen, zowel geneeskundig als paramedisch,” vindt de instelling.
(BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.