Typ om te zoeken

In the spotlight Overige

CM biedt leden gezondheidsconsulent aan

Delen

Leden van CM kunnen voortaan één keer per jaar naar de CM-gezondheidsconsulent. De consulent zal hen gidsen naar een gezonder leven door onder meer mee op zoek te gaan naar aangepaste begeleiding. ‘Dat zal advies op maat zijn’, zegt gezondheidsexperte Jolien Geuens . ‘Waar de een zal gebaat zijn met een bezoek aan een diëtist, zal de ander veel meer hebben aan een reeks yogalessen in de buurt.’

Door de coronacrisis heeft CM Gezondheidsfonds het project enkele maanden moeten uitstellen, maar nu is het zover. Sinds deze week zijn de eerste CM-gezondheidsconsulenten aan de slag. Tegen eind dit jaar moeten het er al een twintigtal zijn. Ze zullen actief zijn in alle zestig eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel. Alle CM-leden kunnen er gebruik van maken. Met een persoonlijk gesprek en een telefonisch opvolggesprek zes weken later willen de CM-gezondheidsconsulenten leden gidsen naar een gezonder leven en hen ondersteunen om de regie over hun gezondheid in eigen handen te nemen.’

‘De Covid-19-pandemie was uiteraard niet de aanleiding voor dit nieuwe aanbod’, weet Jolien Geuens. ‘Er liep al twee jaar een proefproject in Oost-Vlaanderen. De onvoorspelbare gebeurtenissen van de voorbije maanden dwongen ons tot uitstel, maar hebben ons wel gesterkt in onze keuze. Meer dan ooit voelen we aan dat gezondheid zoveel meer is dan niet ziek zijn. Terwijl de meeste Vlamingen – gelukkig – nog niet ziek waren door Covid-19, hebben we toch ervaren dat de corona-maatregelen een enorme impact hebben op onze gezondheid en kwaliteit van leven. Het gebrek aan sociaal contact, tijdelijke werkloosheid, de inperking van onze bewegingsruimte, het tekort aan groen in de buurt, het zijn allemaal factoren die ons welzijn beïnvloeden.’

Gezondheid en levenskwaliteit vragen dan ook een brede blik die verder gaat dan de traditionele, curatieve gezondheidszorg. Het is vanuit die brede visie dat de CM-gezondheidsconsulenten zullen werken. ‘In een persoonlijk gesprek zullen wij eerst en vooral luisteren waar de mensen willen aan werken’, zegt Sofie Vander Elst, een van de CM-gezondheidsconsulenten. ‘Alle thema’s kunnen aan bod komen, van verminderde zelfstandigheid over burn-out, eenzaamheid en stress tot slaapproblemen. Als het duidelijk is welk aspect van hun gezondheid ze onder handen willen nemen, kunnen we informeren en samen haalbare doelen opstellen. Tot slot verwijzen we door naar initiatieven en gezondheidswerkers in de buurt. Dat kan de huisarts zijn, maar evengoed een plaatselijke organisatie die wandelingen aanbiedt.’

Het proefproject in Oost-Vlaanderen toonde – op kleine schaal – aan dat een bezoek aan de gezondheidsconsulent wel degelijk een effect heeft. Van de deelnemers die achteraf een enquête invulden, gaf zes weken later bijna iedereen aan nog steeds gemotiveerd te zijn om gezonder te leven. 84 procent nam na de afspraak met de CM-gezondheidsconsulent ook effectief stappen om gezonder te leven. Bijna evenveel leden toonden zich tevreden tot heel tevreden over de dienstverlening.

Het nieuwe aanbod heet bewust gezondheidsconsulent. De consulenten geven geen medisch advies en doorlopen ook geen intensief gedragsveranderingsproces. ‘Daarvoor zullen we doorverwijzen naar andere hulpverleners of organisaties’, gaat Sofie Vander Elst verder. ‘Het gaat er ons voornamelijk om om leden wegwijs te maken doorheen het aanbod. Elke dag krijgen wij mensen over de vloer die iets willen doen aan hun gezondheid, maar niet goed weten wat en er nog minder een idee van hebben bij wie ze terecht kunnen. CM-Gezondheidsfonds wil de rol van gids op het gebied van gezondheid meer dan ooit opnemen.’

Meer informatie over het aanbod is te vinden op www.cm.be/gezondheidsconsulent.

*CM-gezondheidsconsulent gaat van start:

-onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst van de Ziekenfondsen

-onder voorbehoud van de richtlijnen van de overheid naar aanleiding van het coronavirus

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *