Cognitieve Technologie

Dé uitdaging voor de gezondheidszorg: slim leren omgaan met data

Cognitieve opportuniteiten in gezondheidszorg

 

  • Hoe kan de zorgsector de kloof dichten tussen de huidige capaciteiten en niet-aangeboorde opportuniteiten?
  • Hoe kunnen verborgen inzichten schuilgaand in data ten volle aangewend worden?
  • Hoe kunnen zorgprofessionals data inzetten om beter geïnformeerde en tijdige beslissingen te nemen?

 
 
Zowel in de IT- als in de gezondheidssector wordt er veel gewag gemaakt van ‘the next big thing’. Vandaag de dag wordt de conversatie opengetrokken, aangezien cognitieve technologie door velen wordt geprezen als een revolutionaire ontwikkeling voor IT en gezondheidszorg – maar ook voor de maatschappij in het algemeen. Cognitieve systemen leveren nu al een wereldwijde bijdrage aan het verbeteren van patiëntenzorg. Daarnaast helpen ze zorgverstrekkers bij het maken van geavanceerde ontdekkingen en het nemen van betere beslissingen.
 

Doorbraak

In het bijzonder voor de gezondheidssector had deze doorbraak op geen beter moment kunnen komen. Mede door verscheidene economische, maatschappelijke en sectorale invloeden zijn het woelige tijden. Consumenten die sterk in hun schoenen staan in een gedigitaliseerde wereld zijn steeds veeleisender voor een sector die gebukt gaat onder toenemende regulering, stijgende kosten en een schaarste aan gekwalificeerde arbeidskrachten.
 

“Ondanks de explosieve groei aan informatie in allerlei sectoren, wordt momenteel slechts 1% van ’s werelds data geanalyseerd.”

 

Waarde creëren

Tegelijkertijd is het ecosysteem van de gezondheidszorg zich aan het uitbreiden, met nieuwe spelers die over de traditionele grenzen heen samenwerken. Waar men voorheen te maken had met afzonderlijke entiteiten (denk aan zorgverleners, ziekenfondsen, sociale en overheidsagentschappen, en apothekers), wordt er nu samengewerkt om op nieuwe manieren waarde te creëren. Zo kondigde CVS Health, een bedrijf rond innovatie in apothekers, plannen aan om de transformerende kracht van cognitieve technologie los te laten op het zorgmanagement voor patiënten met chronische ziektes.
 
“Cognitieve systemen kunnen het potentieel van mensen aanzienlijk uitbreiden door hun mogelijkheid tot het geven van deskundig advies gevoelig op te schroeven.”
 

Slimmer leren omgaan met data

Om te floreren middenin chaotische veranderingen, zullen leiders in de gezondheidszorg slimmer moeten leren omgaan met data. Hoewel het digitale tijdperk een gigantische hoeveelheid gezondheidsdata genereert die barst van de nieuwe inzichten, worstelen organisaties nog altijd met het optimaal ontsluiten van de waarde ervan. Baanbrekende vooruitgang en ontwikkelingen op vlak van cognitive computing kunnen de kloof helpen dichten die er bestaat tussen de grote hoeveelheid aan data en de inzichten die je er uit kunt puren.
 
“Cognitieve systemen kunnen ons helpen inzichten te ontdekken die zelfs door de briljantste menselijke geesten niet ontdekt kunnen worden.”
 

Kennisopbouw

Systemen gebaseerd op cognitieve technologie kunnen kennis opbouwen, natuurlijke taal begrijpen en statistisch gewogen antwoorden leveren. Ze kunnen snel de spreekwoordelijke naald in een hooiberg vinden door nieuwe patronen en inzichten te herkennen. Vooral in de gezondheidszorg is dit uitermate relevant.
 

Ontdek de studie

IBM voerde een onderzoek uit dat aantoonde dat cognitieve oplossingen gezondheidszorgorganisaties nu al helpen om grenzen te verleggen. Ter opvolging van de “Your Cognitive Future”-rapporten, is dit het eerste in een reeks nieuwe sectorspecifieke rapporten gebaseerd op onderzoek dat werd gevoerd in het begin van 2015, onder andere via een enquête bij bijna 100 kaderleden uit de gezondheidszorg.
 
In dit rapport worden bestaande en toekomstige toepassingen voor gezondheidszorg en wellness onderzocht en volgen er aanbevelingen aan hen die hun cognitieve reis willen aanvangen. De studie geeft inzichten mee van managers die zich bewust zijn van het grensverleggende potentieel van cognitieve capaciteiten voor innovatie en groei. Deze leiders erkennen die transformerende kracht, en zijn erop gebrand om de cognitieve capaciteiten ten volle te benutten.
 
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.