Column: Duurzame waarde creëren voor de samenleving

Wat is de rol voor verpleegkundigen in een zorglandschap onder grote druk? De vraag naar zorg stijgt zo exponentieel dat we niet kunnen volgen, zelfs als alle zorgverleners zo efficiënt mogelijk ingezet worden. En dat terwijl vandaag basisbehoeften van een zorgvrager als honger of het toilet herleid zijn tot technische prestatie van zorgverleners. Kortom, we dienen veel sterker in te zetten op duurzame zorg op basis van verpleegkundigen met leiderschap, betrokkenheid van de zorgvrager en toegankelijke informatie.  

Ten eerste, moeten we ons afvragen welke identiteit we als verpleegkundigen willen. In de jaren zestig werd ons beroep wettelijk verankerd. Sindsdien is de zorg sterk geëvolueerd – gelukkig maar. Naast de humane ondersteuning van de patiënt, nam het arsenaal aan technische prestaties sterk toe en wordt de verzorging multidisciplinair benaderd. De omschrijving van meer dan een halve eeuw geleden dekt de lading niet meer. Het is hoog tijd om meer verpleegkundige handelingen te delegeren, om te voorzien in de  ondersteuning voor basiszorg, en om in te zetten op krachten die zich kunnen toespitsen op de administratieve en logistieke taken. De verpleegkundigen moeten in een actieve  rol als trekker van de zorg kunnen treden. Zo creëren we een duurzame zorgomgeving en een hecht professioneel zorgteam. 

Ten tweede, moeten verpleegkundigen een duurzaam perspectief kunnen bieden. Zij zijn een houvast voor de zorgvrager en diens omgeving: de mantelzorgers, maar ook bijvoorbeeld de steun van opvoeders en leerkrachten die zorg verlenen.  Als de toekomst plots onzeker wordt, hebben we nood aan zorgverleners met doorgedreven kennis en expertise, die handelen op basis van ervaring en evidence. Wanneer we ons een weg proberen te banen doorheen alle onzekerheid en kwetsbaarheid is de bouw van een sterke zorgequipe de weinige zekerheid waar enige klare kijk op mogelijk is. Goed opgeleide zorgverleners betekenen het anker om in alle discretie die pijn te doorstaan waarheen we door moeten en zo onze situatie samen onder controle te brengen. 

Tot slot heeft iedereen recht op toegang tot kwaliteitsvolle zorg. Dat vergt de nodige transparantie. Zorgverleners hebben de nodige contacten en kennis om te weten welke zorginstelling de juiste plek is voor elke behandeling. Waarom blijft het zo een vreemd idee dat elke landgenoot toegang zou krijgen tot diezelfde informatie? Wat als we haalplicht transformeren naar haalrecht? Het recht om toegankelijke informatie te raadplegen en niet alleen te wachten op de informatie die een zorgverlener geeft? Zo verbinden we kwaliteit aan kwantiteit en zetten we ook hier samen belangrijke stappen naar een duurzame zorgomgeving voor de samenleving. 

Ellen De Wandeler 

Algemeen coördinator NVKVV 

Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen  

LEES OOK OP ZORG Magazine:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.