Typ om te zoeken

HR In the spotlight

Communicatie krijgt veel aandacht bij Zorgbedrijf Antwerpen

Delen

Zorgbedrijf Antwerpen biedt een ruime waaier aan dienstverlening. De medewerkers worden van meet af aan vertrouwd gemaakt met de job en de organisatie. Er zijn ook verschillende groeikansen.

Zorgbedrijf Antwerpen is actief op verschillende terreinen met onder meer thuisdiensten, woonzorgcentra, dienstencentra, jeugdzorg, personenvervoer… Er zijn ruim 4.350 medewerkers die elke dag instaan voor 17.000 klanten. Hans Van Lint is Manager Leercenter.  De dienst HR telt 70 medewerkers. Daarvan werken er 14 voor alles wat met opleidingen te maken heeft. “De overheid legt enkele verplichtingen op waaraan we uiteraard voldoen, maar wij kijken verder. Ons uitgangspunt is: ‘wat heeft een medewerker nodig om in onze organisatie een bepaalde rol op te nemen?’ Globaal genomen zijn er onthaalprogramma’s voor nieuwkomers en bijblijf- en leerprogramma’s voor wie al in dienst is. Daarnaast heb je nog de groeitrajecten om medewerkers verticaal of horizontaal nieuwe uitdagingen te bieden.” Zorgbedrijf Antwerpen stond in 2018 borg voor zowat 60.000 opleidingsuren. Gemiddeld bedraagt het budget 160 euro per persoon. Grote projecten zoals opleiding bij nieuwe ICT-toepassingen, vallen daar niet onder. Subsidies en personeelskosten zijn er ook niet bij inbegrepen.

Onthaalweek

Voor de zorgfuncties is er een mix van opleidingen. Standaard is er een onthaaldag, maar er wordt ook ingezet op de verschillende kennisdomeinen en dat kan heel uiteenlopend zijn. “We streven ook naar onthaalweken, bijvoorbeeld voor de poetsdienst van de thuiszorg. Drie dagen gaan we in op factoren die met hun functie te maken hebben, twee dagen lopen ze mee met een peter of een meter. Op die manier willen we hen vertrouwd maken met onze organisatie en hun functie. Antwerpen heeft een specifieke context. Het Zorgbedrijf kan vanaf een eerste zorgvraag een volledig antwoord bieden. Op dat vlak zijn we uitzonderlijk. Wij kunnen snel schakelen over de verschillende zorgdomeinen. Er is bijvoorbeeld ook het mobiliteitsaspect. Als een medewerker naar de andere kant van de stad verhuist, kunnen we desgewenst een functie dicht bij huis aanbieden.”

Wie al langer in dienst is, kan een leertraject volgen. Zo biedt Zorgbedrijf Antwerpen kraamzorg aan via de thuiszorg. Er wordt gepolst wie dat graag zou doen en zij krijgen een specifieke opleiding. Een leertraject kan ook gaan over handhygiëne of preventie en veiligheid. “Ook communicatie krijgt heel veel aandacht. Dat gaat zowel over het omgaan met de klant als met het team. We werken aan duidelijke afspraken en verbindend werken.”

Het Nest

Zorgbedrijf Antwerpen heeft een eigen opleidingscentrum,LeercenterHet Nest. Het is de bedoeling alle medewerkers te bereiken en ervoor te zorgen dat ze bijblijven met de uitdagingen van hun job. “Binnen de organisatie zijn er stuurgroepen die een bepaald beleidsdomein opvolgen. In de ouderenzorg gaat het bijvoorbeeld over incontinentie, dementie of palliatie. Er zijn telkens referentiepersonen die op het terrein het beleid uitdragen. Zij specialiseerden zich in een bepaald aspect van het werk en houden de vinger aan de pols om nieuwe evoluties te kennen. Door hun kennis, kunnen ze als interne trainer een rol spelen. Daarnaast zijn er ook externe lesgevers die we via expertisecentra bereiken. Soms geven ze samen les met onze eigen mensen zodat er ook veel praktijk aan bod kan komen.”

Catalogus

Zorgbedrijf Antwerpen werkt met een catalogus waaruit de medewerkers opleidingen kunnen kiezen. In de meeste gevallen is er wel de goedkeuring vande leidinggevende nodig. “We hebben ook bepaalde verwachtingen. Zo moeten medewerkers binnen twee of drie jaar een bijblijf-programma doorlopen als ze als eerste interventiepersoon willen fungeren.  Vergeet niet dat veel jobs in de zorgsector knelpuntberoepen zijn. Daarom hechten we veel belang aan groeikansen. Bij ons kan je starten als kamerzorgkundige en acht jaar later werken als verpleegkundige of zelfs hoofdverpleegkundige. We pushen niemand, wel laten we weten dat die kans er is en we moedigen hen aan. Een pluspunt is bijvoorbeeld ook dat medewerkers hier stage kunnen lopen en gewoon verder worden betaald. Voor ons is er ook een meerwaarde omdat ze de organisatie al goed kennen en loyaal zijn.”

Leiderschap

Ook ‘leadership’ is een belangrijk thema. “Dat geldt niet alleen voor onze hiërarchische structuur maar ook voor wie op een andere manier leiding geeft. Denk bijvoorbeeld aan de referentiepersonen. Op hun terrein spelen zij een toonaangevende rol. Ook hen willen we daarin ondersteunen. Er lopen twee vormen van leiderschapstrajecten. Er is de leiderschapsacademie voor onze leidinggevenden. Het gaat om twintig volledige opleidingsdagen, gespreid over twee jaar. Het lukte ons om de afgelopen jaren iedereen doorheen het traject te laten gaan. We werkten functie-overschrijdend: de chef-kok zat samen met de hoofdverpleegkundige en de HR-collega. Dat is voor iedereen verrijkend omdat je zo de ervaringen van collega’s samenbrengt en er misschien wel tips uit voortkomen. Daar vloeide ook heel wat gemeenschappelijke taal uit voort. Het ging om een inhaaltraject, een volgende stap is een nog meer doorgedrongen afstemming op de organisatie. De flow is er en die is zeker positief.”

Uitstraling

Omdat Zorgbedrijf Antwerpen heel wat expertise in huis heeft, lopen er soms wel vragen binnen van kleinere zorgorganisaties uit de omgeving die ook een opleiding willen aanbieden aan hun medewerkers. “Omdat we zelf een grote organisatie zijn, kunnen we maatwerk bieden en heel gerichte programma’s voor onze werking uittekenen. Die zijn soms zo specifiek dat je ze niet zomaar elders kan toepassen.”

Hans Van Lint geeft aan dat hij en zijn team de sector van coaching en opleidingen goed opvolgen. De wereld van HR, leidinggeven en opleidingen evolueert immers behoorlijk snel. “We werken samen met netwerken zoals VOV Lerend Netwerk of Vlerick. De grote uitdaging binnen Leren & Ontwikkelen is het empoweren van medewerkers op het vlak van online leren, in combinatie met actieve coaching op de werkvloer. De technologie biedt heel wat mogelijkheden en die willen we goed benutten.”

 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *