Communication entre l'hôpital et le centre de services de soins

eTCS-project versterkt communicatie tussen ziekenhuis en wzc

“Tot nu toe gebeurde de communicatie tussen een wzc en het ziekenhuis op een niet gestructureerde wijze en op basis van tel, fax, papier of niet beveiligde mail. Voor de zorgefficiëntie en de zorgkwaliteit is er evenwel nood aan een structurele communicatie automatisch geïntegreerd met het EBD, met het EMD van de huisarts en het EPD van het ziekenhuis. Een eerste aandachtspunt was om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande platformen zoals Vitalink, eHealthBox, CoBRHA, enz. Een tweede aandachtspunt was het expliciteren van de samenwerking tussen de zorgpartners.”
 

Werkgroep van experten

“Om het transferdocument te ontwikkelen werd een groep van experten uitgenodigd om deel te nemen aan een Delphi-procedure. Een Delphi-procedure bestaat uit het systematisch verzamelen en verwerken van de opinie van deskundigen over een bepaald onderwerp. Zestien experten uit de residentiële en acute zorgsector namen deel aan deze procedure. Vanuit de residentiële setting bestond het panel uit coördinerende en raadgevende artsen uit verschillende woonzorgcentra, één verantwoordelijke bewonerszorg, leden van de algemene directie van een woonzorgcentrum, een medewerker kwaliteitsbeleid en één medewerker van de sociale dienst. De acute zorgsector werd vertegenwoordigd door één hoofdverpleegkundige geriatrie universitair ziekenhuis, één psycholoog van het palliatief support team, één verpleegkundig manager, één geriater, één hoofdverpleegkundige spoedgevallen en twee artsen van de dienst urgentiegeneeskunde. Aan de hand van de topiclijst werd getracht consensus te bereiken over elk thema besproken in functie van de wenselijkheid tot opname in het transferdocument. Ook de globale structuur en de vormgeving van het transfertdocument werd besproken. Het transferdocument werd tijdens een tweede Delphi-ronde ter goedkeuring voorgelegd aan de eerste groep van experten. Het uiteindelijke transferdocument bevat drie grote luiken: patiëntgegevens, zorginformatie en medische gegevens. In totaal bevat het uiteindelijke transferdocument 8 thema’s, die op hun beurt onderverdeeld zijn in 50 sub thema’s met elk nog een gedetailleerde onderverdeling.”
 

Open architectuur

“Bij een succesvolle afronding van dit pilootproject kan deze oplossing onmiddellijk ingezet worden door meer dan 80% van de Vlaamse wzc via het EBD van Corilus en via het EBD van Caresolutions, en door meer dan 65% van de Vlaamse ziekenhuizen via de “Unified Messaging” van HealthConnect. Tevens biedt dit een oplossing voor meer dan 65% van de Vlaamse huisartsen via de software “Hector”. Omdat het om een open architectuur gaat, staat het andere leveranciers van EBD-software vrij deze oplossing in te bouwen.”


Steeds meer opnames ouderen via spoeddiensten in acute ziekenhuizen

“Als een logisch gevolg van de vergrijzing neemt het aantal ouderen dat via de spoeddiensten in de acute ziekenhuizen wordt opgenomen toe. In het UZ Leuven zijn er jaarlijks 5.178 contacten van 80-plussers op spoedgevallen, waarvan bijna 4.000 80-plussers ook gehospitaliseerd worden. Uit een studie – uit 2013 – op de dienst spoedgevallen in het UZ Leuven blijkt dat 17,6% van de 75-plussers die zich aanmelden op de spoedgevallen doorverwezen worden vanuit een woonzorgcentrum. Het ontwikkelen van een transmuraal zorgbeleid dat de continuïteit in de dienstverlening voor de geriatrische patiënt kan waarborgen zal één van de grootste uitdagingen van de toekomst zijn”, besluit Maartje Wils
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.